14.10.2022
Limingan Kunta, perhekeskus, Liminka

Limingan perhekeskus

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Limingassa haluttiin verkostoida lapsiperheiden palvelut perhekeskustoimintamallin mukaiseksi kokonaisuudeksi. Ajatus syntyi lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia (LNP) edistävässä tiimissä. Tavoitteena on kehittää lapsiperheiden palvelut perhekeskus -nimiseksi kokonaisuudeksi, jotta yhteistyö eri sektoreiden välillä tiivistyy, päällekkäinen työ vähenee ja asiakkaat tulevat autetuksi oikea-aikaisesti riittävän varhain.
Ratkaisu
Palkattiin työntekijä perhekeskussuunnittelijan nimikeellä edistämään perhekeskustoimintaan liittyvää kehittämistyötä. Kansallisella tasolla THL:sta saa ohjeistusta kehittämisen tueksi. Liminkalaista näkökulmaa edustamaan perustettiin ohjausryhmä, johon kuuluu edustus jokaiselta kunnassa olevalta sektorilta.

Ohjausryhmään kuuluu hoito- ja hoivatyön johtaja, johtava sosiaalityöntekijä, nuorisopalvelupäällikkö, liikuntapalvelupäällikkö, sivistysjohtaja, koulun edustaja (erityisopetuksen koordinaattori), palveluneuvoja ja perhekeskussuuunnittelija. Kehittämistyötä on tehty niin kuntatoimijoiden kesken kuin seurakunnan ja järjestöjen, kuten 4H ja MLL, kanssa.
Perhekeskustoimintamalli on kirjattu ylös kunnan hyvinvointisuunnitelmaan ja siihen liittyvää seurantaa tarkastellaan säännöllisesti LNP-tiimissä.

Perhekeskusta ja yhteistyötä kehitettiin moniammatillisissa työpajoissa. Perhekeskuksessa lähtökohtana on ennaltaehkäisevä työ ja yhden luukun periaate. Työpajojen, ammattilaisten osallistamisen ja asiakaskyselyn kehittämistyön tuloksena käyttöön otettiin perhekeskuksen palveluneuvonnan puhelinnumero ja Pyydä neuvoa -nappi.
Tulokset
Perhekeskus yhteistyön kehittämisen tuloksena työntekijät ovat oppineet tuntemaan toisensa ja toisen tekemän työn aikaisempaa paremmin ja yhdessä tekeminen on lisääntynyt. Kuntalaisen tai asiakkaan näkökulmasta asioiden hoitaminen on joustavampaa ja asiakaspalautteiden perusteella he ovat tyytyväisiä palveluihinsa.

Sote-palveluiden siirtyessä hyvinvointialueelle kehittämistyö jatkuu. On tärkeä jatkossakin varmistaa saumaton yhteistyö lapsiperheiden parissa työskentelevien eri ammattilaisten ja toimijoiden välillä.

Yhteyshenkilöt

Maria Sipilä
maria.sipila(ät)liminka.fi
perhekeskussuunnittelija
Limingan kunta
Hanna Puranen
hanna.puranen(ät)liminka.fi
kehittäjä/ palveluneuvoja
Limingan Kunta

Riitta Ruottinen
riitta.ruottinen(ät)liminka.fi
hoito- ja hoivatyön johtaja
Limingan kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta