12.10.2023
Kuopion kaupungin lukiokoulutus, Kuopio

Lukion työyhteisön hyvinvoinnin johtaminen tekoälyn avulla

Palkittu!
Palkittu
Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Kuopion kaupungin tavoitteena on parantaa koko henkilöstön hyvinvointia ja vähentää poissaoloja. Tätä tavoitetta varten alettiin miettimään, olisiko tekoälyn kautta olemassa mahdollisuuksia parantaa työyhteisöjen hyvinvoinnin johtamista työyksiköissä.
Ratkaisu
Selvitettiin markkinoilla olevan digitaalisen teknologian ja tekoälyn mahdollisuuksia henkilöstöresurssien hallintaan. Todettiin, että tekoälyn avulla organisaatiot voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, jotka ovat entistä kohdennetumpia ja ennakoivampia. Kuopion lukiossa otettiin käyttöön QWL (Quality of Working life) järjestelmä yhteistyössä Lapin yliopiston kanssa. Järjestelmän määrityksiä parannettiin kohdentumaan paremmin opetusalalle..

QWL kyselyn ja sen käyttämä analytiikka kerää ja analysoi tietoa työntekijöiden kokemuksista, mahdollistaen syvemmän ymmärryksen heidän tarpeistaan ja toiveistaan. Tämä puolestaan auttaa tunnistamaan potentiaaliset haasteet ja riskit ennen kuin ne muodostuvat ongelmiksi työyhteisössä.

QWL järjestelmän AIMO AI tekoälyn käyttö oppilaitoksen johtamisen apuna edistää työntekijöiden hyvinvointia ja tuottavuutta, keskittyen ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Uuden teknologian ansiosta henkilötiedot käsitellään luottamuksellisesti ja GDPR-yhteensopivasti.

Totesimme myös, että tekoälyn hyödyntäminen lukioiden henkilöstöjohtamisessa on myös tehokas eettinen valinta, joka tukee työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.

QWL järjestelmän kehittämisessä ja käyttöönotossa on ollut mukana Lapin yliopiston tutkijaryhmä tutkimusjohtaja Marko Kestin johdolla sekä rahoitusta prosessiin on myöntänyt OAJ:n työhyvinvointirahasto. Kaikkien lukioiden ja yhteensä 185 opettajan ja kuuden rehtorin projektin käyttöönotto kustantaa lukuvuoden 2023-2023 aikana noin 15 000 euroa

Jatkuvat vuosittaiset kustannukset tulevat olemaan huomattavasti pienemmät, kun rehtorit on perehdytetty järjestelmän käyttöön.
Tulokset
Ensimmäisten tulosten perusteella työyhteisöjen hyvinvointi-indeksi todettiin olevan valtakunnan tasoa korkeampi, joka oli myönteinen tulos. Kuitenkin jokaisen työyhteisön toiminnassa on parantamisen varaa. Rehtorit ovat aloittamassa AIMO AI tekoälyn kanssa kehittämistoimenpiteiden toteuttamista loppuvuoden aikana.

Koska QWL-indeksi kysely toistetaan kolme kertaa lukuvuoden aikana, voidaan tulosten kehittymistä seurata ja toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioida. Kehittämistyötä jatketaan tutkijoiden kanssa ja järjestelmää esitellään Kuopion kaupungin henkilöstöjohdolle. Säästöjen mittaaminen ja analysointi voidaan tehdä vuoden 2024 aikana.
Linkit
https://markokesti.wordpress.com/
https://www.mcompetence.fi/fi/qwl-tutkimus-ja-tiede.html

Yhteyshenkilöt

Jukka Sormunen
jukka.sormunen(ät)kuopio.fi
Lukio-opetuspäällikkö
Kuopion kaupunki
Marko Kesti
Marko.Kesti(ät)ulapland.fi
Tutkimusjohtaja
Lapin Yliopisto
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta