12.10.2023
Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuripalvelut: opetuspalvelut ja museo- ja tiedekeskus Luuppi, Oulu

Luuppireitti-yhteistyömalli osana oululaista Oppilaan kulttuuripolkua

Palkittu!
Palkittu
Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Mitä tuumaisit, jos kaikilla Oulun peruskoululaisilla olisi mahdollisuus käydä kerran perusopetuksen aikana Museo- ja tiedekeskus Luupin kohteissa maksutta? Niin juuri, mahdollisuus olisi niilläkin oppilailla, jotka eivät muutoin pääsisi vaikkapa Turkansaareen tai Tietomaahan, joihin saattaa olla liian korkea kynnys joko sijainnin tai pääsymaksujen vuoksi. Tästä lähti liikkeelle Luuppireitin rakentaminen.


Tavoitteeksi asetettiin, että Oulun kaupungin koulujen oppilaat pääsisivät yhdenvertaisesti vierailemaan Luupin kohteissa, ja että Luuppireitistä tulisi yksi pysyvä kulttuuriopetuksen toimintamalli. Tavoitteena oli myös kulttuuriopetuksen sisällön monipuolistaminen ja oululaisen Oppilaan kulttuuripolun kehittäminen.

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa kulttuuri nähdään rikkautena ja opetus rakentuu moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle. Kulttuuriopetus tukee perusopetuksen kulttuuritehtävää ja sen avulla tuodaan taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia kaikkien kunnan lasten ja nuorten ulottuville. Luuppireitin tavoitteena on osaltaan vastata em. asioihin. Reitin tavoitteena on myös kehittää oppilaiden kulttuurista lukutaitoa.
Ratkaisu
Luuppireitti-mallia on työstetty ja rakennettu Oulun kaupungin perusopetuksen, museo- ja tiedekeskus Luupin sekä kulttuuritalo Valveen yhteistyönä. Nämä kaikki ovat osa Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluita.

Luuppireitti-mallin kehittäminen alkoi vuonna 2016 pilottityöskentelyllä, jolloin 12 oululaista koulua pääsi mukaan maksuttomaan pilottiin. Se oli tyytyväisyyskyselyjen mukaan onnistunut kokeilu. Tästä seurasi Luuppireitin kehittäminen asteittain osittain hanketyönä ja edelleen Oulun kaupungin omana kehittämistyönä.

Luuppireitin merkitys on vahvistunut vuosi vuodelta enemmän ja enemmän. Vuonna 2016 aloitetusta pilotista lähtien Luuppireittiä on koko ajan viety suunnitelmallisesti ja onnistuneesti eteenpäin ja työ jatkuu edelleen. Tällä hetkellä Luuppireitti tavoittaa kaikki Oulun kaupungin koulut (noin 50 koulua)! Luuppireitti tukee myös Oulun kaupungin strategian tavoitteita sekä lapsiystävällisen kunnan toimintaa.

Mitä Luuppireitti tarkoittaa käytännössä?

Luuppireitti on osa Oulun kaupungin Oppilaan kulttuuripolkua ja se on suunnattu perusopetuksen oppilaille. Oppilaan kulttuuripolussa on jokaiselle vuosiluokalle määritelty yksi kulttuurisisältö. Luuppireitti on osa tätä polkua. Luuppireitillä oppilaat tutustuvat museo- ja tiedekeskus Luupin eri kohteisiin: Turkansaaren ulkomuseossa vierailevat kakkosluokkalaiset, Pohjois-Pohjanmaan museon Oulun linnassa + Oulun keskustan alueen toisessa kulttuurikohteessa vierailevat nelosluokkalaiset, Kierikkikeskuksessa viidesluokkalaiset sekä Tiedekeskus Tietomaassa ja Taidemuseossa kuudesluokkalaiset. Vierailukäynteihin pääsee osallistumaan nykyään noin 9500 oululaista koululaista vuosittain!

Vierailut Luupin kohteissa eivät rajoitu vain omatoimiseen tutustumiseen, vaan jokaiselle luokalle on kohteissa opastettu kierros koulutetun oppaan johdolla vieraiden ikätaso huomioiden. Kierrokset sisältävät tietoa kulttuuriperinnöstä, historiasta, taiteesta ja tieteestä. Luuppireitin tavoitteena on kehittää oppilaiden kykyä nähdä asiat toisin. Avainsanoja ovat toiminnallisuus, oivallus ja elämys. Oppilaat pääsevät omakohtaisesti tekemään ja kokeilemaan kullekin Luupin kohteelle ominaisia tehtäviä erilaisissa oppimisympäristöissä oman ikäluokkansa taidot huomioiden.

Luupin kohteet ovat jo sellaisenaan rikkaita, mutta niitä kehitetään ja rakennetaan myös kokonaisvaltaisina toimintaympäristöinä. Ideana on suosia luovaa ja oivaltavaa oppimista, jossa on mahdollisuus osallistua, ehdottaa ja keksiä, mahdollisuus tutkia ja etsiä yhteyksiä asioiden välille sekä luoda ilmapiiri, jossa korostuu mm. tekemisen ilo. Tehtävät on suunniteltu niin, että niissä yhdistyy eri oppiaineiden sisällöt, ja niissä huomioidaan monialaiset oppimiskokonaisuudet opetussuunnitelman mukaisesti. Tehtävät ovat laatineet pedagogian ja museoalan osaajat.

Palaute Luuppireitistä on ollut hyvin positiivista niin oppilailta kuin opettajilta. Oppilailta kerätyn koosteen mukaan parasta oli, kun vierailuun sisältyi ajatustehtäviä ja toiminnallisia aktiviteettejä. Opettajat pitivät kokonaispaketista, jossa sisällöt oli mietitty valmiiksi, opas ohjasi vierailun alusta loppuun ja järjesti toimintaa tai pajan. Opettajat arvostivat Luupin monimuotoisia oppimisympäristöjä, jotka jo sellaisenaan tukevat monialaista oppimista ja opetussuunnitelman mukaista opetusta.

Oulun kaupungin opetuspalvelut sekä museo- ja tiedekeskus Luuppi ovat sitoutuneet Luuppireitti-työhön. Esimerkiksi sähköisten varauskalentereiden kehittäminen, toiminnan sisällön suunnittelu ja logistiikkaan liittyvät asiat ovat olleet työstössä, ja ne ovat kehittyneet vuosien mittaan. Toiminnan mahdollistamiseksi on varattu resurssia ja henkilöiden työaikaa. Opastetut vierailut ja lähes kaikki bussikuljetukset kohteisiin kustannetaan kouluille keskitetysti sivistys- ja kulttuuripalveluista, joten ne ovat kouluille maksuttomia.

Kehittämisvuosien aikana on tarkasti mietitty asioita niin budjetin, kustannusten ja rahoituksen kuin sisällön näkökulmasta sekä kuljetusasioissa on pohdittu erilaisia ratkaisuja. Kokonaisuuteen liittyvät asiat ovat olleet välillä haastavia, mutta yhteistyöllä olemme päässeet hyvin eteenpäin tiettyjä kompromisseja tehden ja tavoitteet on saavutettu hyvin.

Luuppireittiin liittyvästä työstä ja toiminnasta on tiedotettu säännöllisesti niin opetuspuolen henkilöstöä kuin Oulun kaupungin lastenkulttuuritiimiä ja Luupin pedagogista henkilöstöä. Jatkossa tavoitteena on saada Luuppireitistä vieläkin paremmin saavutettava sujuvoittamalla edelleen vierailujen varaamisprosessia ja viestintää. Lisäksi pyrimme kehittämään vierailutarjontaa ja vierailujen sisältöjä muuttuvassa maailmassa.

Museo- ja tiedekeskus Luupin yksi strateginen painopiste on kouluille suunnatun pedagogisen tarjonnan kehittäminen ja toiminnallisten sisältöjen tarkastelu kaikissa Luupin kohteissa. Luuppireitti-toiminta palvelee samalla myös laajempaa, asiakaslähtöistä ja käyttäjien tarpeisiin perustuvan yleisötyön kehittämistavoitetta Luupissa. Luuppireitin myötä tavoitteena on myös muiden palvelutuotteiden tuottaminen sekä osaamisen kehittäminen, jota voidaan jatkossa hyödyntää mm. luokkaretkiä varten jopa kansainvälisesti.
Tulokset
Luuppireitti mahdollistaa nykyään noin 9500 oululaisen oppilaan vierailun Luupin kohteissa vuosittain! Luuppireitin myötä toiminnallinen, opetussuunnitelmaan pohjautuva pedagoginen suunnitelma on jokaisessa Luupin kohteessa. Suunnitelmien sisällöt vaihtelevat vuosittain näyttelyiden mukaan.

Luupissa on tehty myös perehdytysmateriaali oppaille, Luuppireitti-peli sekä monipuoliset nettisivut. Luuppireitti-toiminnalla on taloudellinen ja työllistävä merkitys, koska Luuppi on voinut rekrytoida uusia oppaita ja tarjoaa näin työmahdollisuuksia paikallisille kulttuuriosaajille.

Olemme saaneet Luuppireittiin hienosti toimivan freelancer-oppaiden toimintamallin. Useissa kohteissa vierailuja vetävät Museo- ja tiedekeskus Luupin koulutetut freelancer- oppaat. Oppaina ovat toimineet esimerkiksi lähialojen opiskelijat, jotka ovat saaneet Luuppireittioppaina arvokasta työkokemusta.

Luuppireitistä on rakennettu pysyvä toimintamalli koulujen tarpeisiin, joten tiivis yhteistyö opetuspalveluiden ja Luupin välillä tulee jatkumaan. Palvelun laatua tullaan tarkistamaan jatkossakin määräajoin ja yhteistyössä opetuspalveluiden ja Luupin kanssa voimme myös jatkossa kehittää ajassa parhaiten palvelevia toimintamalleja kuhunkin kohteeseen.

Olemme ylpeitä Luuppireitistä! Se on tehty oppilaita varten!

Yhteyshenkilöt

Satu Jehkonen
satu.jehkonen(ät)ouka.fi
Kehittäjäopettaja/kulttuuriyhdysopettaja ja luokanopettaja
Oulun kaupunki/sivistys- ja kulttuuripalvelut
Riina Veijo
riina.veijo(ät)ouka.fi
Museolehtori
Oulun kaupunki/sivistys- ja kulttuuripalvelut

Emmi Haaraoja
emmi.haaraoja(ät)ouka.fi
Museolehtori
Oulun kaupunki/sivistys- ja kulttuuripalvelut
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta