31.10.2017
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemi

Muutos-Mahdollisuus -polut eri-ikäisten työkyvyn tukena

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Ammatillisen koulutuksen reformi on tuonut mukanaan uudenlaiset tavat toimia ja organisoitua. Rinnalla kulkeneet rahoituksen leikkaukset ovat samalla aiheuttaneet säästöpaineita ja YT-neuvotteluja. Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä henkilöstön jaksaminen on joutunut koetukselle, mikä ilmeni myös henkilöstökyselyn tuloksista. Kaikkea tätä peilattiin myös valtakunnallisiin linjauksiin ja lainsäädännön vaateisiin. Miten tuetaan eri ikäisten työkykyisyyttä muutoksissa? Miten muutos voisi olla myös mahdollisuus? Tästä syntyi ajatus Muutos-Mahdollisuus-poluista, joiden kehittämisen tueksi tuli Osaamme-hanke (ESR).
Ratkaisu
Muutos-Mahdollisuus-polkujen kehittämisestä vastasi Osaamme-hanke (ESR). Hankkeen vastuuhenkilöt perehtyivät henkilöstökyselyn tuloksiin ja haastattelivat johtoa ja vastuuhenkilöitä.

Hanke järjesti benchmarking-käynnit Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymään, Päijät-Hämeen koulutuskuntayhtymään sekä Helsingin kaupungille. Käynneille osallistui hankehenkilöstön lisäksi myös henkilöstöpalvelujen vastuuhenkilöitä ja koulutuskuntayhtymän johdon edustaja.

Taustalla vaikuttivat myös lainsäädännön muutokset sekä YT-neuvottelujen tuloksena päätetyt toimenpiteet, jotka Muutos-Mahdollisuus-polkujen kehittämistyössä huomioitiin.
Kaiken selvitystyön lopputuloksena päädyttiin kehittämään kuusi Muutos-Mahdollisuus-polkua, jotka olivat Urapolut, Työ ja perhe, Työkyky, Määräaikaiset palvelussuhteet, Ikääntyvät työntekijät ja Organisaatiomuutokset. Polkuihin voi tutustua osoitteessa: http://www.redu.fi/muutos-mahdollisuus

Polkujen viimeistelystä vastasivat yhteistyössä hanketoimijoiden ja ohjausryhmän kanssa osaamisen johtamisen tiimi ja työsuojelun vastuuhenkilöt.
Tulokset
Muutos-Mahdollisuus-polut toimivat eri-ikäisten ja eri elämäntilanteessa olevien työntekijöiden työkyvyn tukena. Jos esim. pienten lasten äiti miettii ratkaisuja työn ja perheen yhdistämiseen, hän voi ennen kehityskeskusteluja tutustua polkuihin ja pohtia sitä kautta itselle sopivaa ratkaisua. Tai vaihtoehtoisesti, jos jollain työntekijällä on työssäjaksamisessa ongelmia, työntekijä voi yhdessä esimiehen kanssa käydä polkujen pohjalta eri vaihtoehtoja läpi.

Muutos-Mahdollisuus-polut toimivat esimiesten työkaluna johtamistyössä sekä luottamushenkilöstön tukena edunvalvontatehtävissä.

Polkuja päivitetään aina vuosittain, joten ne toimivat myös henkilöstö- ja työhyvinvointisuunnittelun tukena. Päivittämisestä vastaa osaamisen johtamisen tiimi (nimi nykyisin osaamisen kehittämisen työryhmä), jonka vastuulla on lakisääteisten henkilöstöä koskevien suunnitelmien laatiminen.

Muutos-Mahdollisuus-polut on julkaistu internet-sivuillamme http://www.redu.fi/muutos-mahdollisuus Polut ovat soveltaen kaikkien organisaatioiden hyödynnettävissä.

Yhteyshenkilöt

Anu Tauriainen
anu.tauriainen(ät)redu.fi
suunnittelija
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Anu Tauriainen
anu.tauriainen(ät)redu.fi
suunnittelija
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Marju Määttä
marju.maatta(ät)redu.fi
asiakirjahallinnon asiantuntija, sisäinen tarkastaja
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta