10.10.2023
Limingan kunta, Liminka

Nollavisio -liikenneturvallisuustapahtuma

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Limingassa ja Lakeuden alueella on viime vuosina sattunut muutamia valitettavia liikenneonnettomuuksia, joissa on loukkaantunut sekä menehtynyt alueemme nuoria. Lisäksi kuntaan saapuu säännöllisesti palautetta kuntalaisilta kävely- ja pyöräilyväylien kunnosta sekä liikenneturvallisuudesta yleisesti. Lisäksi saamme palautetta ja yleisessä keskustelussa nousee esille säännöllisesti esimerkiksi mopolla rällääminen ja muu liikenteessä "törttöily" nuorten suunnalta. Tien kuntoon ja reitteihin yms. voidaan vaikuttaa kunnan puolesta kehittämällä teitä sekä parantamalla esim. talvikunnossapitoa. Tienkäyttäjiin pitää puolestaan tarttua liikkumisen ohjauksen keinoin.

Limingassa pohdittiin vuoden 2022 aikana, että mitä voisimme asialle tehdä, jotta nuorten liikenneturvallisuus ja samalla myös liikennekäyttäytyminen saataisiin paremmalle tolalle. Tärkeintä oli keksiä idea, jolla saisimme liikenneturvallisuusteemaista sanomaa nuorille ilman, että aihe tuntuu raskaalta tai kuivalta.

Ideoimme Nollavisio-konseptin johon sisältyisi nuorille tehtävää viestintää, nuorten kokemien vaaranpaikkojen löytämistä sekä kruununjalokivenä Nollavisio-tapahtumakonseptin.

Huomasimme käynnissä olevan Traficomin liikenneturvallisuus-aiheisen rahoitushaun ja valmistelimme hankkeen hakuun. Iloksemme saimme myönteisen päätöksen alkuvuodesta 2023 Nollavisio - Ennaltaehkäisevää liikenneturvallisuustyötä Limingassa -hankkeelle. Tärkeimpänä hanketoimenpiteenä oli luoda vuosittainen Nollavisio-tapahtumakonsepti liikenneturvallisuuteen nuorille. Hankkeen toiminta-aika oli 1.1.2023-30.9.2023. Hanke kuitenkin pääsi käynnistymään vasta maaliskuussa 2023, kun myönteinen hankepäätös saapui tammikuun loppupuolella.
Ratkaisu
Hankkeen keskeisin ja tärkein tavoite oli luoda Liminkaan vuosittain Nollavisio -nuorten liikenneturvallisuustapahtuma, joka voisi nuorille esille liikenneturvallisuusteemaa kattavasti ja kiinnostavasti. Tapahtuman kohderyhmänä toimivat Limingan yläkoululaiset ja toisen asteen oppilaat (lukio, Luovi, OSAO). Kohderyhmää oli noin 1000 oppilasta.

Tapahtumaa varten perustettiin pieni suunnittelutiimi, jossa oli edustus kunnan elinvoima-, liikunta- ja nuorisopalveluista. Pyysimme nuorilta toiveita alkuun päivän kulusta. Tapahtuma suunniteltiin nuoria aktiivisesti osallistavaksi, eli nuoret kiersivät päivän aikana toiminnallisia rasteja. Nuoret saivat tapahtumaan tullessaan tapahtumapassin ja heidät ohjeistettiin kiertämään pisteitä. Vähintään viidellä käydyllä rastilla sai osallistua tuotepalkintoarvontaan. Arvoimme mm. lahjakortin autokouluun (100 euroa), kypäriä sekä pyörän valoja. Tapahtuma järjestettiin osana koulupäivää ja oppilaat saapuivat tapahtumaan opettajajohtoisesti.

Hankkeelle laadittiin visuaalinen ilme, jota noudatettiin tarkasti kaikessa tapahtumaviestinnässä.

Tapahtuma järjestettiin Limingan uudella Krankka-Areenalla, osana liikkujan viikkoa, 22.9.2023. Päivään osallistui Liminganlahden ja Tupoksen yhtenäiskoulun yläkoululaiset sekä osa lukiolaisista. Päivän aikana tapahtumassa vieraili noin 800 nuorta. Tuposlaiset nuoret kuljetettiin tapahtumaan (etäisyys noin 7 km) bussikuljetuksin. Päivän rakenne suunniteltiin yhteistyössä rehtoreiden kanssa, jotta saatiin eri luokka-asteet kulkemaan tapahtumassa vuorotellen.

Paikalla oli kunnan omien ideoimien ja toteuttamien pisteiden lisäksi SPR, paikallinen autokoulu Epic, paikallinen 4H, Liikenneturva sekä Oulun Scoottaajat ryn scoottikoulu. Kunnan pisteillä oli muun muassa pyörän korjaamisesta, heijastinpisteitä, liikenteessä loukkaantuneiden ja menehtyneiden tilastotietoja, kunnan vaaranpaikat -kartta johon nuoret merkitsivät huomioitaan sekä nuorisopalveluiden laatima liikennemerkkivisa. Lisäksi SPR:n pisteellä keskityttiin ensiaputaitoihin ja onnettomuuspaikkakäyttäytymiseen, Liikenneturvan pisteellä matkustajataitoihin, autokoulun pisteellä oli esillä moottoripyörä sekä skootteri ja samalla pisteellä nuoret saivat tehdä tarkkuustehtäviä "kännilaseilla". 4H:n pelissä nuoret saivat harjoitella ja pohtia valintojen ja tekojen seurauksia liikenteessä. Scoottipisteellä harjoiteltiin temppuja ja käytiin läpi turvallisen harrastamisen perusteita. Tapahtuma onnistui hyvin ja saimme paljon myönteistä palautetta. Ensi vuonna yritämme saada paikalle vielä Poliisin ja pelastuslaitoksen edustuksen.

Tapahtumakonsepti on täysin uusi, emmekä ole törmänneet vastaavaan tapahtumaan muualla Suomessa. Koimme, että se sopi hyvin teemaltaan ja toteutustavaltaan lapsirikkaaseen Liminkaan. Tapahtuma rakennettiin osana hanketta, mutta työntekijöitä osallistui laajasti eri palvelualueilta suunnitteluun, tapahtuman pystyttämiseen ja tapahtumassa toimintapisteiden vetämiseen. Hyödynsimme kattavasti Liikenneturvan valmiita materiaaleja ja teimmekin suuren tilauksen esimerkiksi esitteitä. Saimme tapahtumapäivänä paljon tietoa siitä, minkälaiset toimintapisteet vetävät ja kiinnostavat nuoria ja tietoa siitä, mitkä toteutukset eivät suoraan sellaisenaan toimineet. Ensi vuonna voimme hyödyntää monia tämän vuoden materiaaleja, eli hankkeen tekemä taustatyö palvelee tulevinakin vuosina.

Hankkeella kustannettiin nuorten kuljetukset, arvontapalkinnot sekä muutamat ulkopuoliset esittelijät kuten 4H sekä SPR. Kulut olivat näiden osalta muutamia satasia ja kompensoivat yhdistysten henkilöstön tulemista paikalle koko päiväksi. Tapahtuman suunnitteluun ja koordinointiin käytettiin lisäksi hankkeeseen budjetoitua henkilöstöresurssia. Jatkossa hankkeen tekemää materiaalia voidaan hyödyntää (tulevien vuosien tapahtumissa, esim. rastit ja graafinen ilme).

Tapahtumailmeen rakensi taitavat viestintäharjoittelijamme ja niitä aiomme käyttää myös jatkossa (Canva). Tapahtuman järjestelyt maksoivat kunnalle muutaman tonnin, jonka lisäksi kustannuksia aiheutti tapahtuman valmisteluun käytetty työaika. Tapahtuma järjestettiin kunnan tiloissa. Koimme, että panostus nuoriin ja liikenneturvallisuuteen on tärkeää, jos sillä voidaan estää yksikin vakava onnettomuus tai kuolema Limingan liikenteessä.

Tulokset
Tavoite on, että jatkossa Nollavisio-liikenneturvallisuustapahtuma on vakiintunut tapahtuma osana Limingan tapahtumakalenteria. Jatkossa suunnitteilla on, että kaikkien yläkoululaisten ja toisen asteen oppilaiden sijaan tapahtumaan osallistuu 2-3 luokka-astetta, jolloin tapahtuma ei tule nuorelle jokaisena kouluvuotena. Tapahtumapaikka ja -ajankohta voisi jatkossakin olla syksy, joko liikenneturvallisuusviikko tai liikkujan viikko.

Tapahtumasta on tekeillä tapahtumamanuaali, jossa kaikki toimintapisteet ja suunnitteluun liittyvä taustatieto ja kokemukset on avattu kattavasti auki. Toiveemme hartaasti, että Nollavisio-tapahtumakonsepti kiinnostaa muita kuntia ja Nollavisio-tapahtumia nähtäisiin jatkossa myös muissa kunnissa!

Yhteyshenkilöt

Laura Kelhä
laura.kelha(ät)liminka.fi
Kehityspäällikkö
Limingan kunta
Kaisa Salmu
kaisa.salmu(ät)liminka.fi
Hankeasiantuntija
Limingan kunta

Katariina Huikari
katariina.huikari(ät)liminka.fi
Projektipäällikkö
Limingan kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta