13.9.2019
Kangasalan kaupunki, Sivistyskeskus, Kangasala

Oksaluokat - Kangasalan joustavan esi- ja alkuopetuksen mallin pilotti

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Hallitusohjelman 2019 mukaan varhaista perustaitojen oppimista parannetaan muodostamalla esiopetuksesta ja perusopetuksen kahdesta ensimmäisestä vuosiluokasta nykyistä yhtenäisempi kokonaisuus. Lapsen siirtyminen eteenpäin tapahtuu joustavasti siinä vaiheessa, kun perustaidot ovat riittävän hyvin hallussa. Samalla selvitetään kaksivuotisen esiopetuksen toteuttaminen osana kokonaisuutta.

Tämä parannus edellyttää muutoksia perusopetuslakiin, varhaiskasvatuslakiin sekä esiopetussuunnitelmiin. Joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintamallia on tärkeää edistää ensin paikallisilla kokeiluilla, joiden pohjalta päätetään jatkotoimenpiteistä.

Kangasalla ajatus lapsen yhtenäisestä oppimispolusta lähti jo vuosia aiemmin matkaan. Halusimme muuttaa opetusta toiminnallisempaan suuntaan, lisätä vertaisoppimista, yhtenäistää toimintakulttuureja, löytää uusia toimintatapoja, jotka lisäävät lasten mielekkyyttä oppimista kohtaan. Tarkoitus oli, että jokaisella lapsella on oma polkunsa joustavassa esi- ja alkuopetuksessa, lapsi saa edetä oman osaamisensa mukaan ja lasta innostetaan uusien taitojen oppimiseen.

Kangasala päätti lähteä joustavaan esi- ja alkuopetukseen mukaan viiden yksikön voimin. Pilotointivuoden kokemusten pohjalta toimintaa kehitetään ja laajennetaan koskemaan kaikkia Kangasalan esi- ja alkuopetuksen yksiköitä.
Ratkaisu
Kangasalla pohdittiin jo 10 vuotta sitten kuinka helpottaa lapsen siirtymävaiheita varhaiskasvatuksesta esikouluun ja esikoulusta kouluun. Lähdettiin hankkimaan kokemuksia eri puolilta Suomea. Kunnassa aloiteltiin toimintaa myös joissakin yksiköissä.

Syksyllä 2018 päätettiin lähteä systemaattisemmin joustavaan esi- ja alkuopetukseen.
Joustavan esi- ja alkuopetuksen ohjausryhmään kuuluvat opetuspäällikkö Merja Lehtonen, varhaiskasvatuksen johtaja Anni Aalto-Ropo, varhaiskasvatuksen suunnittelija Niina Kettunen-Niemi, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen johtavat erityisopettajat sekä useita rehtoreita ja päiväkodinjohtajia. Ryhmä päätti, että joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintamalliin lähdetään ja toimintaa kehittämään palkataan hankevaroin koordinaattori maaliskuusta 2019 alkaen kevätlukukauden 2020 loppuun yhteensä 5 kuukaudeksi.

Joustavan esi- ja alkuopetuksen koordinaattori Terhi Niinimaa on tutustunut eri kuntien materiaaleihin, käynyt vierailulla muissa kunnissa, tehnyt yhteistyötä sekä seutukunnallisesti että valtakunnallisesti joustavan esi- ja alkuopetuksen toimijoiden kanssa.

Kangasalla nimettiin joustavan esi- ja alkuopetuksen luokat Oksaluokiksi, jotta on helpompi profiloida oman kaupunkimme malli ja saada näkyvyyttä joustavalle esi- ja alkuopetukselle. Oksaluokka-nimityksen alkuperä on Kesäpäivä Kangasalla -laulun sanoissa ”Mä oksalla ylimmällä”. Graafikko Janni Kuivanen taiteili Oksaluokille logon, jota käytetään esimerkiksi Oksaluokkien heijastinliiveissä ja huoltajille lähetettävissä kirjeissä.

Koordinaattori loi Office 365:een omat sivut joustavalle esi- ja alkuopetuksessa. Sivustolle on kerätty asiaan liittyvää materiaalia ja myös henkilöstö voi jakaa sivuilla omia oppimateriaalejaan muille vinkiksi. Sivustolta löytyy myös tiimisopimuspohjat ja arviointimateriaalia.

Arviointimateriaali valmistettiin Espoon ja Kuopion arviointimateriaalien pohjalta, oman henkilökunnan muokkaamana. Kuvituksen lomakkeisiin teki kangasalalainen kuvataiteilija/luokanopettaja Päivi Mansikka-aho. Kuvituksessa on käytetty Kangasalan upeita näkötorneja sekä Kangasalan Liuksialassa elänyttä kuningatarta Kaarina Maununtytärtä ja Piko- ja Riku -jättiläispeikkoja, joiden kisailun tuloksena syntyivät tarinan mukaan Vesijärven kivikkoiset saaret nimeltä Rikunkivet. Taidon portaat -arviointilomakkeet on tehty matematiikkaan, lukemiseen, kirjoittamiseen ja muihin oppijan tärkeisiin taitoihin. Opettajilla on käytössään myös tyhjät pohjat, joihin he voivat tehdä oman mallinsa, jos valmis asteikko ei tunnu omalta. Tyhjiä pohjia voi myös käyttää oppilaiden/opettamisen tavoitteiden pohjana.

Opetus etenee Kangasalan Oksaluokilla esiopetuksen oppimiskokonaisuuksien mukaan. Määrittelimme ennen pilottitoiminnan aloittamista toiminnalle kriteerit: Viikoittaista yhteistä toimintaa on vähintään 10 tuntia, jokainen opettaja on kuitenkin vastuussa omista oppilaistaan, ryhmät ovat heterogeenisia, jotta vertaisoppiminen voi mahdollistua ja tarkoitus on edistää lasten hyvinvointia ja oppimista. Oppivan lapsen näkökulmaa korostetaan ja pyritään kohtaamaan lapset yksilöllisesti. Joustava esi- ja alkuopetus kasvattaa yhteisöllisyyttä, tuen lapset eivät joudu silmätikuksi.

Koordinaattori suunnitteli tiedotteet pilottiyksiköiden huoltajille (esiopetus ja 1. luokat), antoi lehtihaastatteluita (Kangasalan Sanomat ja Sydän-Hämeen Lehti), jotta asia tulisi tutuksi opetushenkilöstölle huoltajille ja muille toimijoille. Koordinaattori on myös käynyt esittelemässä Oksaluokkien toimintaa Kangasalan kaupungin sivistyslautakunnalle.

Ohjausryhmä on tavannut säännöllisesti koordinaattoria ja toimintaa on kehitetty esimiesten kanssa yhteistuumin. Joustavan esi- ja alkuopetuksen onnistumisen kannalta olennaista on se, että esimiehet tukevat toimintaa mm. ohjaamalla käyttämään suunnitteluaikaa esi- ja alkuopettajien yhteiseen suunnitteluun.

Pilottikokeiluun osallistuu Kangasalla noin 380 lasta viidestä eri yksiköstä. Pilottiyksiköiden henkilökunta ja koordinaattori tapaavat säännöllisesti vuorotellen eri yksiköissä. Tapaamisissa keskustellaan yksiköiden kokemuksista, jaetaan ideoita, kuullaan asiantuntijoita ja kuulumisia muista kunnista ja sovitaan koordinaattorin vierailuja. Pilottiyksiköiden kokemuksien myötä toimintaa kehitetään koko ajan.
Tulokset
Yhteistyö esiopetuksen ja koulun henkilökunnan kesken on lisääntynyt paljon. Ymmärrys ja arvostus toisten työtä kohtaan on kasvanut. Yhteiselle työlle on luotu edellytykset ja jo nyt on nähtävissä innostusta yhteiseen työhön ja saatu hienoja kokemuksia yhteisistä hetkistä esikoululaisten ja koululaisten kesken. Opetusta on ohjattu toiminnallisempaan suuntaan.

Kuhmalahtelaisen lapsen kokemus Oksaluokka-toiminnasta:
- On kiva kun voi tehdä yhdessä asioita.
- On kiva olla yhdessä välitunnilla.
- On kiva leikkiä koululaisten kanssa.

Muut pilottiyksiköiden toimijat kuvasivat Kuhmalahden Oksaluokkia seuraavasti:
- Yhteistyönne vaikuttaa sujuvalta. Huomaa, että arvostatte toisianne.
- Mahtavaa yhteistyötä oppitunneilla.
- Ryhmätyöt jees. Konkretiaa näytti olevan tosi paljon.
- Toiminnallisuutta oppimisessa.
- Teillä tuntuu olevan homma hallussa ja toiminta vaikuttaa monipuoliselta.

Olemme pitäneet yhteyttä useiden eri kuntien joustavan esi- ja alkuopetuksen toimijoiden kanssa. Meillä on yhteinen tahtotila saada kehitettyä joustavaa esi- ja alkuopetusta koko Suomessa.

Säästöjä syntyy siitä, että tukea tarvitsevat lapset pystyvät olemaan mukana toiminnassa ja toimintatapa toimii ennakoivana tukena.

Aikuisten yhteinen työ lisää myös vertaisoppimista heidän kesken. Työ helpottuu ja tietotaito kasvaa, kun asioita saa tehdä yhdessä.

Pilottijakso kestää lukuvuoden 2019–2020, jonka jälkeen on tarkoitus laajentaa toiminta kaikkiin Kangasalan yksiköihin, jos kokeilumme onnistuu suunnitelmiemme mukaan ja tuottaa henkilöstölle ja huoltajille käsikirja Oksaluokka-toiminnasta. Opas käännetään myös englanniksi, jotta voimme esitellä toimintaamme myös ulkomaalaisille vierailijoille.

Yhteyshenkilöt

Terhi Niinimaa
terhi.niinimaa(ät)kangasala.fi
Joustavan esi- ja alkuopetuksen koordinaattori, vs. apulaisrehtori
Kangasalan kaupunki
Terhi Niinimaa
terhi.niinimaa(ät)kangasala.fi
Joustavan esi- ja alkuopetuksen koordinaattori, vs. apulaisrehtori
Kangasalan kaupunki

Niina Kettunen-Niemi
niina.kettunen-niemi(ät)kangasala.fi
Varhaiskasvatuksen suunnittelija
Kangasalan kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta