18.11.2016
Hämeenkyrön kunta, Yhteiskoulu, Hämeenkyrö

Oppiva työyhteisö - Tehoja tiimityöstä

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Uusi opetussuunnitelma velvoittaa koulut toimintakulttuurin kehittämiseen. Tavoitteena on edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa. Edellytetään laaja-alaista osaamista ja monialaisia projekteja sekä opetuksen eheyttämistä. Tuloksiin pääseminen edellyttää yhteistyötä ja intoa kokeilla uusia mahdollisuuksia ja menetelmiä.

Oppiva ja osallistava tiimityöskentely on jaettua asiantuntijuutta, joka perustuu avoimuuteen, kykyyn arvioida ja kehittää omaa toimintaa. Luomme toimintamalleja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Ratkaisu
Loimme henkilökunnan toiveiden ja kehityskeskusteluiden pohjalta viisi tiimiä:
1. Juhlatiimi huolehtii koulujemme juhlien organisoinnista.
2. Sometiimi julkaisee positiiviset juorut, dokumentoi tapahtumat ja hoitaa yhteydenpidon medialle.
3. Teematiimi ideoi monialaisia projekteja, aktivoi välitunteja ja organisoi teemapäivämme.
4. Opastiimi päivittää ja laatii uudet suunnitelmat (turvallisuus, pelastus, tasa-arvo jne.) sekä toteuttaa erilaiset kyselyt.
5. Hyvinvointitiimi huolehtii sekä opettajien että oppilaiden työkyvystä ja jaksamisesta. Tähän tiimiin kuuluu myös tukioppilaat ja oppilaskunnan hallitus.

Tiimien vastuuhenkilöt toimivat myös aineryhmien vetäjinä ja muodostavat rehtorin ja vararehtorin ohella koulun kehitysryhmän. Kehitysryhmän jäsenet saavat korvauksen työstään koulukohtaisista kehittämisrahoista. KERY kokoontuu säännöllisesti ja toimii tiedon välittäjänä. Opettajainkokouksissa esitellään tiimien töiden tuloksia ja ehdotuksia.

Osallistamme toimintaamme ja suunnitteluun opettajien lisäksi myös muuta henkilökuntaa, koulun ulkopuolisia tahoja, oppilaita sekä huoltajia.
Tulokset
Tiimeissä aineryhmät sekoitettiin tarkoituksella. Näin hyödynnetään kunkin opettajan ammattitaito ja henkilökohtaiset vahvuudet tehokkaammin. Kollegiaalinen tuki, kehittävät pedagogiset keskustelut ja materiaalien avoin jakaminen on selvästi lisääntynyt.

Panostamme suunnitelmallisesti koko työyhteisön osaamisen kehittämiseen. Näin ylläpidämme kehitysmyönteisyyttä sekä parannamme työhyvinvointia.

Tulosta on jo syntynyt: sometiimi on aukaissut koululle uudet kotisivut https://hameenkyronyhteiskoulu.com/ , uusia hienoja teemapäiviä ja tapahtumia on tulossa ja viralliset dokumentit on lähes päivitetty. Olemme aktiivisesti vuorovaikutuksessa. Kehitysideoita on syntynyt valtavasti.

Yhteyshenkilöt

Taina Salonen
taina.salonen(ät)hameenkyro.fi
vs. rehtori
Hämeenkyrön Yhteiskoulu
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta