18.10.2023
Posion kunta, Posio

Osallistava ja innovatiivinen valiokuntatyöskentely Posiolla

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Halusimme kehittää valiokuntatyöskentelyä yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun (Design thinking) avulla. Tavoitteena oli kuntastrategian toimeenpanon innovatiivisuus, tuotteistaminen, päätöksenteon nopeus ja matalampi organisaatio hierarkian sijaan. Halusimme lisätä luottamushenkilöiden osaamista ja hyödyntää heidän kokemustaan valmistelussa. Ylipäätään tavoitteena oli uuden oppiminien ja oppiva organisaatio.
Ratkaisu
Luovuimme lautakuntatyöskentelystä, koska yhden viranhaltijan osaamisen varaan painottuva julkisen päätöksenteon valmistelu on riski ja valmisteltava päätösehdotus tuodaan luottamushenkilöille usein viimehetkellä. Nyt valiokunnassa valmistelija on fasilitoija ja yhteiskehittämisen elementtejä hyödynnetään valmisteluvaiheessa, valmistelua dokumentoidaan ja viestitään selkeästi. Näin osallistumisen merkitys kasvaa, tietoa analysoidaan laajemmin yhdessä ja työskentely on innostavaa. Tällä tavalla tehtäviin päätöksiin myös sitoudutaan yhdessä. Käytimme asiantuntijaa apuna uuden toteuttamistavan valmistelussa.
Tulokset
Nyt työ ja valmistelu vaatii fasilitoijalta ja valmistelijalta osaamista yhteiskehittämisestä ja osallistavista työskentelytavoista. Viestinnän osaaja on mukana valmistelun eri vaiheissa. Näin saamme viestittyä kuntalaisille, yrityksille ja kumppaneille päätöksenteosta ja kunnan palveluiden kehittämisestä aktiivisesti. Osallistumisaste ja vuoropuhelu yhteiskehittämisen aikana lisääntyy. Uuden tiedon ja osaamisen hyödyntäminen on aktiivista työskentelyn aikana. Kehittämistyötä jatketaan ja arvioidaan säännöllisesti työskentelyn aikana.

Yhteyshenkilöt

Pekka Jääskö
pekka.jaasko(ät)posio.fi
Kunnanjohtaja
Posion kunta
Päivi Tuppurainen
paivi.tuppurainen(ät)posio.fi
Hallintojohtaja
Posion kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta