8.10.2022
Päijät-Sote, Henkilöstöpalvelut, Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden johtaminen tiimi, Lahti

Palautumisen teemaviikko henkilöstön hyvinvointia edistämässä

Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Mitä kuuluu- työhyvinvointikyselyn tulokset osoittivat, että henkilöstö koki, että työn kuormitus oli lisääntynyt ja vastaavasti koettiin, että työn rasituksista ei palauduttu kunnolla. Työhyvinvoinnin kehittämisehdotuksiin nostettiin yhtenä osa-alueena työhyvinvoinnin johtaminen, kuten palautumisen tukeminen ja kuormituksen vähentäminen.

Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden johtamisen yksikön kehittämistoimenpiteitä on kohdennettu tänä vuonna vahvasti palautumisen tukemiseen erilaisin keinoin.

Teemme työtä yhtymän Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden johtamisen yksikössä ja olimme tunnistaneet myös oman työmme kautta henkilöstön kuormittuneen tilanteen. Työyhteisöjen kanssa tehtävä perustyömme liittyy vahvasti palautumisen edistämiseen: Meidän päätehtävämme on toteuttaa henkilöstöstrategiaa käytännössä vahvistamalla esimiesten ja työyhteisöjen kyvykkyyttä tunnistaa, poistaa tai vähentää työstä aiheutuvia fyysisiä ja psykosomaattisia kuormitustekijöitä.

Halusimme kohdentaa palautumista tukevan kehittämistoimenpiteen koskemaan koko henkilöstöä ja niinpä yhtymän työhyvinvointipäällikön kannustamana aloimme suunnitella Palautumisen -teemaviikkoa. Palautumisen -teemaviikko on kehittämistoimenpide, joka kuuluu yhtymän henkilöstöstrategian Turvattu työhyvinvointi- osa-alueeseen.

Päijät-Hämeen luonto on hyvin monimuotoinen ja tutkimusten mukaan luonnossa liikkuminen vähentää stressiä ja ihmisen hermoston on todettu tutkitusti rauhoittuvan metsässä samoilun yhteydessä. Suunnittelimme, että Palautumisen teemaviikolla tulemme nostamaan esille luonnon merkitystä osana palautumista työssä ja vapaa-ajalla.

Asetimme tavoitteeksemme tarjota koko yhtymän henkilöstölle tiedollista ja kokemuksellista oppimista palautumisesta. Halusimme toimia asiassa muistuttelijoina ja motivoijina hyödyntäen erilaisia viestinnän kanavia ja tarjoten helposti käyttöön otettavia keinoja palautumisen tukemiseen arjessa.Ratkaisu
Kehittämistoimenpidettä lähdettiin työstämään Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden johtamisen yksiköstä poimitun pienen työryhmän voimin. Työryhmään kuuluivat yhtymän henkilöstöstrategian projektivastaava, työhyvinvointikoordinaattori, hyvinvointivalmentaja ja ergonomiavalmentaja, sekä yhtymän viestintäasiantuntija. Jaoimme työtehtäviä sujuvasti keskenämme omaa osaamista ja olemassa olevia yhteistyöverkostoja hyödyntäen. Oma esihenkilömme, yhtymän työhyvinvointipäällikkö toimi kehittämistyössämme kannustajana ja mahdollistajana.

Työstimme teemaviikkoa varten erilaisia kampanja-julisteita ja sen ansiosta Palautumisen teemaviikosta viestitettiin monikanavaisesti sekä erilaisissa työryhmissä että intranetissä, esihenkilöviestissä ja viikkotiedotteessa, sekä työpaikoille jaetuissa julisteissa. Työsuojeluvaltuutetut huolehtivat osaltaan teemaviikkoa koskevien julisteiden esille panosta useissa Päijät-Soten työpisteissä.

Nostimme teemaviikolla esille luonnon merkitystä osana palautumista työssä ja vapaa-ajalla. Muistuimme, että meillä jokaisella on omanlainen suhde luonnon palauttavaan voimaan.
Järjestimme teemaviikolle asiantuntijoiden luentoja teams-välitteisesti. Luennot käsittelivät tutkittua tietoa luonnon merkityksestä terveydelle. Teemaviikolla Intranetissä julkaistiin joka päivä uusi aihe, joka ohjasi henkilöstöä kiinnittämään huomiota palautumiseen. Esimerkiksi neuvottiin kiinnittämään huomiota pieniin, hyviin asioihin arjessa tai kannustettiin menemään luontoon kuuntelemaan ja aistimaan ympäristöä. Henkilöstöä kannustettiin ottamaan valokuvia luontokohteista ja kertomaan valokuvien avulla, miten luonto palauttaa.

Nostimme esille myös työpäivän aikaisten taukojen merkitystä ja suunnittelimme tähän oman kampanjan. Organisaatioon oli hankittu muutama vuosi sitten BreakPro -taukoliikuntasovellus, jonka käyttö oli jäänyt melko vähäiseksi. Teemaviikolla henkilöstöä ohjattiin erilaisin keinoin tutustumaan BreakPro-sovellukseen ja toteuttamaan työpäivän aikaisia mikrotaukoja tällä sovelluksella. Kaikki tällä tauko-ohjelmalla toteutetut tauot sai kirjata kampanjakorttiin. Taukojumppaa suositeltiin toteutettavan säännöllisesti 1-2 kertaa päivässä. Muistutettiin kiinnittämään huomiota ja kuuntelemaan kehon ja mielen tuottamia viestejä.

Kehittämistyölle ei ollut ulkopuolista rahoitusta. Kehittämisteon toteutti Päijät-Sotella työssä oleva tiimi. Asiantuntijat luennoivat hyvän asian puolesta, joten kustannuksia ei syntynyt. Julisteiden monistaminen ja sisäisessä intranetissä viestiminen ei aiheuttanut myöskään kustannuksia.

Tulokset
Henkilöstö antoi hyvää palautetta Palautumisen teemaviikosta. Asiantuntijoiden luennoista tykättiin kovasti ja tallenteita katsottiin myös jälkikäteen isommallakin porukalla Intranetin työhyvis.fi-sivustolta. Valokuvakilpailuun osallistuttiin innostuneesti ja valokuvia kerättiin Hyvinvoinnin tekijät Facebook -sivulle tunnisteilla #palautumisenviikko #päijätsote #hyvinvoinnin tekijät.

Aktiivisemmat työyhteisöt osallistuivat myös BreakPro-kampanjaan. BreakPro- sovellus käytettiin keskimäärin 20 - 50 kertaa /viikossa. Palkitsimme eniten BreakPro -tauko-ohjelma sovellusta käyttäneen yksikön työyhteisöä ja palkinnoksi annettiin hierovatuolin kolmen kuukauden ajaksi.

Keräsimme kyselyllä palautetta Palautumisen teemaviikosta: ihmiset kuvailivat mm. omia, itselle sopivia tapojaan liikkua luonnossa. Kysyimme toiveita aiheista, joita jatkossa halutaan kuulla ja lisäksi kysyimme, että olimmeko onnistuneet viestinnässä ja miten viestintää voisi vielä jatkossa tehostaa.

Saamamme vastausten perusteella palautumisen teemaviikosta oli tykätty tosi paljon ja se oli tullut tarpeeseen. Tämä vahvisti omaa käsitystämme siitä, että Palautumisen teemaviikkoja tullaan järjestämään säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa; keväisin ja syksyisin. Järjestelyistä vastuun kantaa sama työryhmä Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden johtamisen yksiköstä. Hyvin alkanutta yhteistyötä jatketaan luentoja pitäneiden asiantuntijatahojen kanssa.

Järjestämme seuraavan Palautumisen teemaviikon syksyllä 2022. Henkilöstön toiveet on huomioitu ja syksyn luennot käsittelevät liikuntaa, ravitsemusta, unta ja resilienssin vaikutusta palautumiseen. Useat tiimimme jäsenistä pääsevät tällöin kertomaan henkilöstölle näistä aiheista ja lisäksi saamme kaksi ulkopuolista asiantuntijaa puhujiksi, toisen työterveyshuollosta ja toisen Päijät-Hämeen liikunta- ja urheilusta. Myös osallistujien kysymyksille ja yhteiselle keskustelulle on varattu mukavasti aikaa.

Palautumisen teemaviikosta on tehty meidän organisaatiossa pysyvä käytäntö. Kun aihetta nostetaan säännöllisesti esille, niin ihmiset alkavat yhä enemmän kiinnittää huomiota palautumisen merkitykseen niin työpäivän aikana kuin vapaa-ajallakin. Kehittämistekomme ovat yksi työnantajan keinoista tukea henkilöstön työssä jaksamista, työkykyä ja työturvallisuutta.
Linkit
Liitteet
Palautumisen teemaviikko - henkilöstön hyvinvointia edistämässä.pdf

Yhteyshenkilöt

Sirpa Silventoinen
sirpa.silventoinen(ät)phhyky.fi
ergonomiavalmentaja
Päijät-Sote
Marita Simola
marita.simola(ät)phhyky.fi
työhyvinvointipäällikkö
Päijä-Sote
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta