14.10.2022
Limingan Kunta, perhekeskus, Liminka

Palveluneuvonnalla kohti yhden luukun periaatetta.

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Perhekeskustoimintamalli verkostoi kaikki lapsiperheiden palvelut niin sanotusti "saman katon alle" Limingassa. Perhekeskuksen toimijoita ovat kunnan lapsiperhepalvelut (varhaiskasvatus, koulu ja hyvinvointia edistävät palvelut), hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kolmannen sektorin palvelut (järjestöt, seurakunta ja yksityiset toimijat). Perhekeskuksesta lapsi, nuori tai perhe saa avun yhden luukun periaatteella. Tähän pääsemiseksi aloimme kehittämään perhekeskuksen palveluneuvontaa, jossa työntekijä on helposti tavoitettavissa ja osaa ohjata asiakkaan oikean palvelun äärelle. Perhekeskuksen palveluneuvontaa voi hyödyntää myös ammattilainen tarvitessaan konsultointiapua asiakkaan tilanteessa. Perhekeskuksen palveluneuvontaan voi olla yhteydessä puhelimitse, Pyydä Neuvoa napin kautta, sähköpostitse tai vaikka vetämällä hihasta palveluneuvojaa!
Ratkaisu
Kehittämistyön aikaansaamiseksi haimme Popsotelta rahoitusta pilottityöntekijän palkkaamiseksi. Ajatuksena oli löytää työntekijä, jolla on ennaltaehkäisevän työn osaamista sekä tietoa kunnan palveluista. Kunnasta löytyi työntekijä, jolla on sekä terveydenhuollon että sosiaalipuolen koulutus. Pilottityöntekijä aloitti palveluneuvojana 9/21.

Palveluneuvontaa kehitettiin yhteistyössä perhekeskussuunnittelijan kanssa. Näkökulmia työhön saatiin eri sektoreiden työntekijöiden kanssa keskustelemalla, moniammatillisissa työpajoissa sekä itsenäisesti kirjallisuuteen perehtymällä. Ideoita palveluneuvonnan kehittämiseen haettiin myös muiden paikkakuntien palveluneuvonnan kehittäjiltä.

Kuntalaisten ajatuksia kerättiin asiakaskyselyllä sekä jalkautumalla lasten, nuorten ja perheiden pariin. Lopputuloksena syntyi Limingan oma palveluneuvonnan toimintamalli. Toimintamallissa ydinajatus on, että asiakas saa avun oikea-aikaisesti ja työntekijät sitoutuvat noudattamaan yhden luukun periaatetta ilman asiakkaan pompottelua. Palveluneuvonnan myötä avattiin palveluneuvonnan puhelinnumero asiakkaita ja ammattilaisia varten.

Yhteydenottojen myötä palveluneuvontaa on toteutettu eri työmuotoja käyttämällä mm. puhelinohjaus, keskustelukäynnit 1-3 x, kotikäynnit, verkostotyö ja Lapset puheeksi -keskustelut.
Tulokset
Asiakas saa avun oikea-aikaisesti. Toisinaan on ollut tilanteita, että asiakas voi kertoa asiansa tietämättä edes mitä palvelua tarvii. Palveluneuvonnasta asiakas saa tukea ja tietoa tarvitsemaansa asiaan tai ohjautuu oikealle ammattilaiselle kynnyksettömästi.

Ammattilaiset voivat hyödyntää palveluneuvonnan työpanosta konsultoimalla tai pyytämällä työpariksi sekä saamalla tukea verkoston kokoamiseen. Palveluneuvoja on pystynyt kokoamaan yhteen asiakkaiden tarvitsemia palveluita, mutta myös vähentämään päällekkäistä työtä. Tiiminä työskentely on lisääntynyt, kun palveluneuvojan saa helposti työpariksi tilanteisiin, jossa on hyvä olla mukana toinen työntekijä.

Palveluneuvonnan myötä on noussut esille tarve selkiyttää erilaisia palveluprosesseja esim. eromalli, adhd-hoitopolku, joissa palveluneuvojan ammattitaitoa ja osaamista on voinut hyödyntää. Kehittämistyön tavoitteena on, että raskaampien palveluiden tarve vähenee. Ennaltaehkäisevä palveluneuvonta on kunnalle edullisempaa ja asiakkaan kannalta inhimillisempää. Kehittämistyö jatkuu asiakas- ja työntekijäpalautteiden ohjaamana.
Liitteet
Palveluohjauskaavio.pdf

Yhteyshenkilöt

Hanna Puranen
hanna.puranen(ät)liminka.fi
kehittäjä/ palveluneuvoja
Popsote/ Limingan Kunta
Maria Sipilä
maria.sipila(ät)liminka.fi
perhekeskussuunnittelija
Popsote/ Limingan Kunta

Riitta Ruottinen
riitta.ruottinen(ät)liminka.fi
Hoito- ja hoivatyön johtaja
Limingan Kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta