17.10.2023
Asikkalan kunta, Asikkala

Puhtautta ilman kemikaaleja

Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Olemme siirtyneet käyttämään päivittäisessä ylläpitosiivouksessa pelkästään kemikaalitonta puhdistusainetta Nanovettä. Huoli kemikaalien kertymisestä ja päätymisestä vesistöön täällä Päijänteen ja Vesijärven rannalla on suuri. Myös henkilöstön ja käyttäjien altistuminen eri kemikaaleille huolestutti.

Suomessa on perinteisesti totuttu käyttämään kemiallisia puhdistusaineita, joihin kuitenkin liittyy useita haitallisia tekijöitä. Hajusteiden, väriaineiden ja muiden kemikaalien muodostamat seokset vaikuttavat vahingollisesti terveyteen ja ympäristöön.

Nanovesi on kemikaaliton ja kuitenkin tavanomaisia puhdistusaineita ja klooria tehokkaampi, sillä se hyödyntää happiatomien reaktiivisuutta. Nanovesi puhdistaa tehokkaasti orgaanisen lian ja tuhoaa niin noroviruksen kuin 99 prosenttia mikrobeista. Sen desinfiointiteho perustuu erittäin nopeaan hapetuskykyyn. Nanovesi on käyttövalmista, eikä sitä laimenneta tai sekoiteta mihinkään puhdistusaineeseen.

NANOVESI ON:
- Helppokäyttöinen
- Käyttövalmista sellaisenaan
- Tehokas kaikille pinnoille ja kaikilla menetelmillä
- Turvallinen käyttäjälle ja ympäristölle
- Kemikaaliton, vain vettä ja happea

HYÖDYT:
- Parantaa puhtauden laatua
- Poistaa hajuja, bakteereja, tahroja ja hometta
- Raikastaa sisäilmaa, ilman kemikaaleja
- Vähentää sisäilman toksisuutta
- Parantaa lattioiden askelvarmuutta
- Vähentää siivouksen työvaiheita
Ratkaisu
MISSÄ JA MILLOIN

Asikkalassa testattiin aktiivinanovettä ja laitteistoa syyskuusta joulukuun loppuun vuonna 2019 neljän kuukauden ajan. Testaus tapahtui Vääksyn Yhteiskoulun tiloissa ennen päätöstä siirtyä kemikaalittomaan siivoukseen koko kunnassa. Polygon Finland Oy otti pintapuhtausnäytteitä, ennen kokeilua sekä kokeilun eri vaiheissa. Llisäksi tehtiin oman organisaation toimesta aistinvaraista siivouksen laadun tarkkailua koko kokeilun ajan.

TUTKIMUSTULOKSET
Pintapuhtausnäytteenottojen tarkoistuksena oli todentaa, että siivoustaso säilyy, eikä pinnoilla ala mikrobikasvua. Ensimmäinen näytteenotto tehtiin ennen aktiivinanoveden käyttöönottamista ja toinen kuukausi käyttöönoton jälkeen. Kolmannella näytteenottokerralla otettiin näytteet ennen pintojen pyyhkimistä ja hetki pintojen pyyhkimisen jälkeen. Saatujen tulosten perusteella ei havaittu, että pinnoilla olisi alkanut merkittävää mikrobikasvutoimintaa. Tulokset siis osoittivat, että nanovesi toimii siivouksessa luvatusti.

KOKEMUKSET SIIVOUKSESSA
Aktiivi nanovesi tekee erityisesti teräs ja lasipinnoista kirkkaita, eikä näkyville jää pisara tai pyyhintäjälkiä. Se sitoo selkeästi pyyhityille pinnoille ilmasta hienojakoista pölyä, joka on näin ollen helpommin poistettavissa ja vaikuttaa suoraan sisäilman laatuun. Myös pinttyneet ja kerrostuneet likakertymät on saatu ylläpitosiivouksella pois sekä hajut neutalisoitua.

Työ nanovedellä ei vaadi työntekijältä jatkuvaa suojautumista kemikaaleja vastaan ja vähentää näin altistumisia sekä lisää työturvallisuutta ja asiakasturvallisuutta. Myös työn opastuksessa ei enää tarvitse painottaa materiaalituntemusta sekä niihin soveltuvien puhdistuskemikaalien sopivuutta ja annostelua, nanovesi kun käy kaikille pinnoille jotka sietävät kosteutta eikä annostelua tai erillistä huuhtelua tarvita.

KOKEMUKSET RUOKAPALVELUSSA
Keittiöympäristössä on nanovedellä saatu erittäin hyviä tuloksia. Teräs-, lasi- ja kaakelipinnat puhdistuvat hyvin, eivätkä jää kirjaviksi. Riskikohteiden pintapuhtaus, kuten vihannesleikkurit ja leikkuulaudat, on omien luminometri (pintapuhtauden mittauslaite) mittausten mukaan parantunut. Haitallinen pintakosteus esim. lattioilla, ei enää ole ongelma kun pinnoille lattianpesun jälkeen jäävä nanovesi ei toimi kasvualustana mikrobeille. Myös lattiakaivojen hajuongelmat ovat pois.

TUOKSUT
Asikkalan tukipalveluissa siirryttiin myös henkilökohtaisessa hygieniassa hajuttomuuteen. Henkilöstön hajuttomuudella pyritään tukemaan Nanoveden hyviä ominaisuuksia jotka parantavat sisäilman laatua.

KUSTANNUKSET
Meillä on kunnassa käytössä nyt 19 nanovesilaitetta ja laitteet ovat leasing rahoitettuja. Normaalitilanteessa laitteiden kustannukset ovat lähes samat kuin vuotuiset pesuainehankinta kustannukset, mutta edut ovat kattavammat.

Korona-aikana saimme nanovedestä hyvän työkalun siivoukseen bakteerien karkotukseen ja ylimääräisiä desinfioimisaineita ei pinnoille tarvittu, toki käytössä oli lisäksi myös käsidesit käsihygieniaa varten.
Tulokset
Olemme saaneet hyvää palautetta asiakkailta kemikaalittomuudesta. Varsinkin päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmat ovat kiitelleet kemikaalitonta siivousta, joka tuo lisäturvallisuutta pienten lasten päivään.

Itse siivoustyön prosessit ovat helpommat, kun pesuliuosten tekemiseen ei mene aikaa. Yleinen turvallisuus on parantunut, kun kukaan ei altistu kemikaaleille eikä myöskään ole pelkoa ympäristön kemikaalikuorman kasvattamisesta. Rahallisesti ei juurikaan säästöjä saada, mutta muita etuja ja hyötyjä sitäkin enemmän. Todella toivoisi, että kemikaalittomuus laajentuisi nopeammin alalle kuin alalle.

Yhteyshenkilöt

Minna Pettinen
minna.pettinen(ät)asikkala.fi
Tukipalvelupäällikkö
Asikkalan kunnan Tukipalvelut
Tuija Turunen
tuija.turunen(ät)asikkala.fi
siivoustyönjohtaja
Asikkalan tukipalvelut
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta