3.6.2019
Satakunnan sairaanhoitopiiri , Pori

Satakunnan hyvinvointianalyytikko

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Satakunta on mukana valtakunnallisessa tietohallinnon kehittämistyössä sekä valtakunnallisten seurantamittareiden määrittämisessä. Valtakunnallisesta kehittämistyöstä huolimatta Satakunnassa tarvitaan enemmän käytännön tason analytiikan osaamista ja hyödyntämistä.

Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Tampereen teknillisen yliopiston yhdessä Sitran kanssa toteutetussa IHAS-hankkeessa annettiin koulutukseen valituille terveyspalvelujen työntekijöille valmiuksia data-analyytikan hyödyntämiseen terveyspalveluissa. Hankkeen lopputyöt toivat hienosti esille, miten järjestelmissä jo olevaa tietoa voi hyödyntää esimerkiksi potilasvirtojen pullonkaulojen ja turhien toimintojen tunnistamiseen. Lopputöitä varten tietoa poimittiin osin manuaalisesti, mutta jo tälläkin otannalla voidaan todeta, että terveyspalvelujen analyytikolle on tilausta työyhteisöissä toimintaprosessien kehittämisessä.
Ratkaisu
Analyytikon tehtävissä on paljon sellaista, jota tekoäly ehkä jatkossa tekee, mutta mihin silti tullaan tarvitsemaan ihmisen arviointia. Hankkeessa hyödynnetään Satasairaalan ja muiden julkisten palvelutuottajien järjestelmiin kerättyä sekä tietoaltaaseen ja biopankkiin varastoitua tietoa. Tällä hetkellä maakunnallisten prosessien tieto ei löydy yhdestä lähteestä, joten data-analyytikko kerää niitä useasta eri järjestelmästä. Tiedonkeruu kannattaa kuitenkin tehdä, sillä se mallintaa tulevia tiedon tarpeita ja ohjaa myös tarvittavien työkalujen hankintaa. Samalla pyritään löytämään myös mm. tiedon mustia aukkoja, kuten yksityisten ja järjestöjen rooli osana asiakkaiden palveluketjua. Kehittämisessä hyödynnetään henkilökunnan ja asiakkaiden asiantuntemusta nykyisistä hoitoprosesseista ja tiedontarpeesta ja - puutteista. Sitra on osarahoittajana ja yhteistyökumppanina mukana projektissa. Lisäksi yhteistyökumppaneita ovat Porin perusturva ja SAMK. Kustannukset koostuvat lähes yksinomaan analyytikon palkkakustannuksista.

Tulokset
Kehittämistyö on vasta alkuvaiheessa, mutta hankkeessa odotetaan syntyvän mm. seuraavia tuotoksia ja tuloksia:

- Asiakkaan saaman tiedon ja palvelun parantuminen, mikä mahdollistaa osallisuuden omissa asioissa (mm. päätöksenteko)
- Tiedonkeruuprosessin, ml. asiakastieto, mallinnus
- Näkemys tarvittavista työkaluista
- Valittujen palveluketjujen ja tutkimusten data-analyysit, jotka tuovat esille pullonkaulat ja ratkaisuissa tarvittavan tiedon
- Data-analytiikan ja tiedon hyödyntämisen osaamisen lisääntyminen, tiedolla johtamisen kulttuurin tuki.

Hanke tuottaa asiakkaalle lisäarvoa mm. siten, että
- asiakkaan osallisuus toteutuu ja ääni kuuluu palveluita kehitettäessä
- asiakas saa oikeaa, tarvitsemaansa tietoa omaan prosessiinsa liittyen, mikä mahdollistaa hänen todellisen mahdollisuutensa osallistua palveluita koskevaan päätöksentekoon ja sitoutumiseen
- asiakkaan palveluketju on aiempaa tarvelähtöisempi, sujuvampi ja oikea-aikaisempi.

Hanke tuottaa hankkeessa mukana oleville organisaatioille lisäarvoa mm. siten, että
- palveluiden tietoperusteisuus paranee
- prosessien päällekkäisyydet ja katvekohdat tulevat näkyviin, ja niitä voidaan kehittää
- palveluiden kustannusvaikuttavuus oletettavasti paranee.

Tavoitteena on, että analyytikon työ jatkuu hankkeen jälkeen, sillä se tuottaa hyötyä organisaatioille ja asiakastyöhön. Vastaavaa osaamista vahvistetaan myös mukana olevissa organisaatioissa. Hankkeen työ tukee myös maakuntauudistuksen puitteissa meneillään olevaa tietohallinnon sekä laatu- ja lean-työkalujen kehittämistä ja maakunnallista käyttöönottoa. Sote-uudistuksen valmistelua on tarkoituksena jatkaa, vaikkei nyt käsittelyssä olevaa lakiluonnosta hyväksyttäisikään eduskunnassa.

Yhteyshenkilöt

Minna Ampio
minna.ampio(ät)satasairaala.fi
Projektisuunnittelija
Satasairaala
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta