16.10.2019
Rovaniemen koulutuspalvelut, Oppilas- ja opiskeluhuolto, Rovaniemi

Seksuaalinen häirintä ja kaltoinkohtelu: Tietoa ja toimintaohjeita

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Oppilas- ja opiskeluhuollon tiimille annettiin työtehtäväksi esimiestaholta reagoida viime talvena/keväällä mediassa näkyvyyttä saaneeseen seksuaalisen häirinnän tapaukseen. Tehtävänä oli tuottaa tietoa oppilaitoksille ja varmistaa, että oppilaitoksissa on toimintasuunnitelma seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja puuttumiseksi. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitokselta oli tullut uusi opas tähän aiheeseen liittyen ja sitä läpikäydessä koimme, että opas ei herätä nopeasti ajatuksia konkreettisista teoista, joita kouluarjessa pitäisi tehdä. Koimme, että oppaan ja käytännön arjen väliin tarvitaan vielä yksi porras ja siksi päätimme kasata tiivistettyä tietoa ja ohjeita käytännön teoille.

Jaoittelimme materiaalin vielä toimijakohtaisesti, jotta tieto ja ohjeet olisivat mahdollisimman vaivattomasti saatavilla eri kohderyhmille (johto, opettajat, nuoret, opsikeluhuollon työntekijät ja vanhemmat). On koettu, että tietämättömyys ja osaamattomuus johtuu enemmän tiedon hyödyntämisen vaikeudesta kuin tiedon puutteesta. Yksittäisen työntekijän näkökulmasta tieto on monesti arkisen kiireen näkökulmasta vaikeasti hyödynnettävässä muodossa kun se on kohdennettu laajalle yleisölle. Tieto on "yleishyödyllisessä muodossa" ja se vaatii lukijalta työstämistä, jotta kysymykseen "mitä minun pitäisi konkreettisesti tehdä?" saisi vastauksen. Jos asia ei sillä hetkellä työntekijää akuutisti kosketa, niin ei ihmiset usein sitä tarvittavaa työstämistä silloin tee ja tieto ei kiinnity työntekijän arkeen ja unohtuu nopeasti. Otimme tavoitteeksi, että teemme tuon työstämisen oppilaitoksen toimijoiden puolesta.
Ratkaisu
Opiskeluhuollon tiimistä kasattiin ryhmä työskentelemään aiheen äärellä. Ryhmä koostui Rovaniemen toisen asteen kuraattoreista ja psykologista sekä työharjoittelussa olleesta yhteiskuntatieteiden opiskelijasta. Ensin teimme havainnon, että tietoa olisi riittävästi tarjolla ja pohdimme, että ongelma on enemmän tiedon käytettävyydessä ja toimintojen aktivoitumisessa kuin tiedon määrässä.

Päätimme, ettemme tuota uutta tietoa vaan kasaamme toimijakohtaisesti olennaisen tiedon helposti hahmotettavaan muotoon. Ja keskityimme pitämään konkreettiset teot keskiössä. Konkreettisten tekojen ympärille lisäsimme tarvittavaa tietoa ja vinkkauksia lisämateriaalin äärelle. Seksuaalisen häirinnän ja kaltoinkohtelun materiaalissa on määritelty selkeästi mitä on seksuaalinen häirintä, toimintaohjeet eri toimijoille (opettajat, johto, oppilashuolto, oppilaat ja huoltajat) ennaltaehkäisevän
työn ja puuttumisen kautta sekä mitä tehdä jos on kokenut seksuaalista häirintää tai jos joku on alkanut kertomaan kokemastaan. Materiaali on sähköisessä muodossa Prezissä: https://prezi.com/view/SzvWmnJoJnn5BlX4HJvH

Valmis materiaali esiteltiin kaupungin oppilaitosten rehtoreille ja sieltä tuli myönteistä palautetta esitysmuodosta. Rehtorit velvoitettiin viemään materiaali kouluille saatavaksi. Ainoat kustannukset olivat työntekijöiden työhön käyttämä työaika.
Tulokset
Kokemuksiemme mukaan materiaali luettiin innostuneemmin ja verrattuna aikaisemmin tuotettuihin materiaaleihin niin tästä on puhuttu enemmän ja myönteiseen sävyyn. Usein tuotetuista materiaaleista ei kuule jälkikäteen paljoakaan sanottavaa, mutta tämän materiaali on tullut useamman kerran puheeksi myönteisessä valossa juuri käytettävyytensä takia. Rahallisia säästöjä on vaikea mitata, mutta käytetty työaikamme ei mennyt hukkaan kun materiaali on koettu miellyttäväksi ja hyödylliseksi. Koettu miellyttävyys ja hyödyllisyys ennustaa paremmin konkreettisia tekoja kuin vaikea ja tylsä materiaali.

On tärkeää, että hyödyllinen tieto muuttuisi käytännön teoiksi ja jatkossakin pyrimme keskittymään siihen, että tieto on helposti ja nopeasti luettavassa muodossa ja materiaali aktivoi käytännön tekoihin.

Yhteyshenkilöt

Tuomas Kolehmainen
tuomas.kolehmainen(ät)rovaniemi.fi
Opiskeluhuollon psykologi
Rovaniemen kaupunki, opiskeluhuolto

Satu Lind
satu.lind(ät)rovaniemi.fi
Oppilashuollon tiimin esimies
Rovaniemen kaupunki, Koulutuspalvelut, oppilas- ja opiskeluhuolto
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä Tulosta