5.2.2019
Kontiolahden Kirkonkylän koulu, Kontiolahti

Sisäilmakummitoiminta helpottaa alakoulun arkea

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Kontiolahden Kirkonkylän koulua oli jo vuosia vaivannut sisäilmaongelma, jota oli yritetty saada kuntoon erilaisilla korjaustoimenpiteillä. Henkilöstön ja oppilaiden sairaspoissaolot olivat huomattavia. Oireilujen takia osa oppilaista kävi kotikoulua. Yhden työntekijän työpiste jouduttiin vaihtamaan toiseen. Huono sisäilmatilanne alkoi vaikutta päivittäiseen työntekoon.

Ajatus sisäilmakummin ja koululaisten välisten suorien viestintätuokioiden järjestämisestä syntyi Sisäilmatalo Kärjen yhteistyökumppaniyrityksen sisäilmaviestinnän kehittämisprojektin yhteydessä. Sisäilmatalo Kärki oli yhteydessä Kirkonkylän koulun rehtoriin asiassa.

Päätettiin yhdessä suunnitella malli kummitoiminnalle, jonka tarkoituksena on saada aikaan tiivis vuorovaikutus asiantuntijoiden ja tilojen käyttäjien välillä. Yhteistyön kautta pyrimme vähentämään epätietoisuutta ja huolestuneisuutta sisäilma-asioissa. Kummitoiminnasta on tiedotettu kaikia koulun huoltajia. Kummi on vieraillut koulun vanhempaintoimikunnan kokouksessa kertomasta kummitoiminnasta. Kummitoiminnan kohteeksi pääsivät koulun 4. -luokkien oppilaat. Kummi on vieraillut oppitunneilla kertomassa sisäilma-asioista yhdessä sovitun suunnitelman mukaisesti.
Ratkaisu
Ensimmäisen yhteydenoton jälkeen pidimme suunnittelupalaverin kummi Jukka-Pekka Kärjen, sekä koulun rehtorin kanssa. Palaverissa sovimme kummitoiminnan kohderyhmän, kummin vierailuajankohdat, tiedottamiseen liittyvät asiat sekä linjaukset siitä miten kummitoimintaa lähdetään viemään eteenpäin koulun arjessa.

Samalla sovimme myös kummin vierailun koulun vanhempaintoimikuntaan. Ennen kummitoiminnan aloittamista tiedotettiin asiasta henkilökuntaa, huoltajia ja lapsia. Kummitoiminta oli Sisäilmatalo Kärjeltä vapaaehtoistoimintaa, eikä aiheuttanut näin kuluja koululle.
Tulokset
Kummi on vierailujen yhteydessä kertonut koulun sisäilmaongelmista ja vastannut oppilaiden kysymyksiin. Kysymyksiä oppilailta on tullut niin omaa koulua kuin yleisesti sisäilmaan ja homeisiin liittyen. Yhteistä kysymyksille on huolestuneisuus terveyshaitoista, mm. on kysytty voiko homeeseen kuolla.

Myös sisäilmaongelmien alkuperä askarruttaa oppilaita. Sisäilmakummi on myös opastanut, miten jokainen oppilas voi itse vaikuttaa oman koulun ja luokan sisäilman laatuun. Yhdessä on opeteltu myös mm. ilmanvaihtoon liittyviä asioita. Kummitoiminnan ansiosta väärän tiedon aiheuttamat huolet ovat vähentyneet. Myös lapset ovat voineet jakaa oikeaa tietoa eteenpäin kotonaan. Ennen vanhemmilta tuli huolestuneita yhteydenottoja päivittäin, mutta nyt ne ovat lähes loppuneet.

Yhteyshenkilöt

Juha Rytkönen
juha.rytkonen(ät)edu.kontiolahti.fi
Rehtori
Kontiolahden Kirkonkylän koulu
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta