31.5.2022
Lahden kaupunki / Lasten ja nuorten kasvun vastuualue / Perusopetus, Lahti

Skididialogi

Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
”Kuuntele, älä luo ratkaisuja etukäteen.”

Perusopetuksessa tavoitteena on laaja-alainen osaaminen. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa todetaan: Yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen on demokratian toimivuuden perusedellytys. Osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen voi oppia vain harjoittelemalla. Kouluyhteisö tarjoaa tähän turvalliset puitteet. Samalla perusopetus luo osaamisperustaa oppilaiden kasvulle demokraattisia oikeuksia ja vapauksia vastuullisesti käyttäviksi, aktiivisiksi kansalaisiksi. Koulun tehtävänä on vahvistaa jokaisen oppilaan osallisuutta. (Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7), S. 24)

Toisaalta Lahden kaupungin strategiaan on kirjattu: Tarjoamme kaikenikäisille asukkaille monipuolisia osallistumisen mahdollisuuksia, ja kehitämme lahtelaisten yhteisöllisyyttä sekä me-henkeä.

Skididialogi-malli syntyi vastaamaan tarpeeseen, kuinka voimme toteuttaa kaupungin strategian mukaisesti lasten ja nuorten osallistamista sekä heidän äänen kuuluviin saattamista asioissa, jotka heitä koskevat.
Ratkaisu
Skididialogi on Lahden kaupungissa kehitetty Erätauko-keskusteluun perustuva malli, jossa lapset ja nuoret – niin hiljaisemmat kuin kovaäänisetkin – saavat tuoda esille omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan ajankohtaisista asioista. Skididialogin avulla vahvistetaan vuorovaikutus- ja dialogitaitoja.

Skididialogissa tavoitteena on kuulla erilaisia ajatuksia ja kokemuksia käsiteltävästä aiheesta ja sitä kautta lisätä yhteistä ymmärrystä. Skididialogia hyödynnetään mm. kaupungin kehittämisessä ja päätöksenteossa, kun halutaan ymmärtää lasten ja nuorten kokemuksia käsiteltävästä aiheesta.

”Kiva keskustella dialogissa, jossa kaikki ovat oikeasti läsnä.”

Skididialogia käydään rakentavan keskustelun pelisäännöin. Keskustelua ohjaa Erätauko-koulutuksen saanut fasilitaattori ja kirjuri kirjaa keskustelua nimettömästi. Keskustelussa osallistujat istuvat ringissä ja ovat keskustelussa tasavertaisessa asemassa toisiinsa nähden. Skididialogissa osallistujina on oppilaiden lisäksi myös opettajia, koulunkäynninohjaajia, koulunuorisotyöntekijöitä, kaupungin viranhaltijoita, päättäjiä ja / tai muita asiantuntijoita.
Tulokset
”Se, että oikeasti on mahdollisuus vaikuttaa parempaan koulutulevaisuuteen!”
Skididialogi-mallin mukaisesti lukuvuoden aikana peruskoululaisille järjestetään Lahden kaupungin perusopetuksen ja kaupungin Erätauko-verkoston yhteistyönä viisi dialogia: alueelliset dialogit syys- ja kevätlukukaudella, koulujen väliset dialogit syys- ja kevätlukukaudella sekä kerran vuodessa kaupunkitasoinen dialogi. Dialogien lisäksi järjestetään kaksi tilaisuutta, joissa peruskoululaiset pääsevät käymään keskustelua kaupunginjohtajan kanssa. Kaupunkitasoisen mallin ohella Skididialogin voi järjestää aina silloin, kun on tarve luoda yhteistä ymmärrystä lasten ja nuorten sekä aikuisten välille!

Skididialogi lisää mahdollisuuksiamme huomioida lasten ja nuorten omia ratkaisuehdotuksia arjen toimenpiteiksi.  "Lapsia kuunneltava oikeasti, ajatukset voi olla aivan erilaisia, kuin itse edes ymmärtää." (Lainaus Skididialogiin maalisuussa 2022 osallistuneen kirjaamasta oivalluksesta.)

Hyödyntämällä Skididialogia:
• Skididialogin tavoitteet ovat:
• annetaan aikaa aidon dialogin ympärille.
• lisätään ymmärrystä ja hyvinvointia.
• vahvistetaan yhteenkuuluvuuden tunnetta.
• kehitetään tunne- ja vuorovaikutustaitoja.
• luodaan yhdenvertainen tapa osallistua ja vaikuttaa.

Lisätietoja

Lahden Skididialogi sai Erätauko-säätiöltä Suomen dialogiteko 2021 -tunnustksen yhtenä seitsemästäkymmenestä demokratian vahvistamisen eteen työtä tehneen toimijan joukosta. Tunnustuksen myöntämisen perusteina on ollut muun muassa pitkäjänteinen työ dialogisuuden tukemiseksi.
Skididialogi-malli on tehty käytettäväksi - kysy lisää ja kokeile! Skididialogia voi seurata sosiaalisessa mediassa tunnisteella #skididialogi ja Instagramissa tilillä @petranpop voi kohokohdista mm. kuunnella Erätauko-säätiön toimitusjohtaja Laura Arikan sekä Lahden kaupungin opetuksen suunnittelija Petra Larvuksen keskustelun Skididialogista ja Erätauosta.

Henkilöt, jotka ovat osallistuneet tähän
Lahden kaupunki
Olli Toivonen, strategia-asiantuntija
Henrik Saari, vuorovaikutussuunnittelija
Sanna Virta, osallisuuskoordinaattori
Tiia Bucovschi, hankekoordinaattori
Minna Ahonen, luokanopettaja
Kaisa Jussila, luokanopettaja

GreenLahti
Emma Sulkanen, vuorovaikutussuunnittelija
Liitteet
Skididialogi_flyer.pdf

Yhteyshenkilöt

Petra Larvus
petra.larvus(ät)lahti.fi
Opetuksen suunnittelija

Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta