5.12.2016
Hollolan kunta, Kankaan koulu, Hollola

Toimintamalli ja työkalu pedagogisen osaamisen kehittämiseen omana työnä

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Kankaan koulussa on lähdetty kehittämään ja luomaan toimintamallia ja työkalua, jonka avulla jokainen opetusalan työyhteisö voi itse kehittää sisäisenä prosessina pedagogista osaamistaan. Erityisenä kohteena on opetuksen pedagogisen toiminnan laadullinen kehittäminen erityisopetuksen oppilaiden ja oppilasryhmien nykyisiä tarpeita vastaavalle tasolle.

Kehittämisprosessissa pyritään luomaan prosessityökalu, jonka avulla kaikissa Hollolan kunnan perusopetuksen työyhteisöissä kyetään ammatillisen dialogin ja sisäisen työn kehittämisen avulla löytämään paras osaaminen erityisopetuksen ja vaativan erityisopetuksen arjen haasteisiin - kussakin ympäristössä ja kontekstisidonnaisesti (henkilöstö, rakenteet, tarpeet).

Tavoitteena on kehittää rakenteellinen malli, joka tukee työn laadun prosessinomaista kehittämistä ja auttaa työyhteisöä ratkaisemaan erityisopetuksen arjen haastavimmat tilanteet oppilaslähtöisesti, omassa kontekstissaan ja oman osaamisensa avulla. Rakenteellisen mallin kehittäminen tapahtuu Kankaan koulun arjen työssä arvioinnin, testaamisen ja kehittämisen avulla.
Ratkaisu
Kehittämistyö lähti arjen tarpeesta. Kehittämistyössä mukana ovat olleet kaikki koulun erityisluokanopettajat, kuraattori, psykiatrinen sairaanhoitaja ja rehtori.

Kehittämisprosessin ohjauksesta ja työkalun kehittämisestä päävastuun ovat kantaneet kuraattori Marko Nyqvist ja apulaisrehtori Laura Luhanko. Työ on tehty osana perustyötä, omaehtoisesta halusta kehittää omaa työtä. Kehittämistyön tavoitteet ovat nousseet arjen haasteista.

Tulokset
Kehitysprosessi on tuonut näkyväksi perusopetuksen haasteet erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ja oppilasryhmien kanssa toteutettavassa käytännön pedagogiikassa. Tämä on mahdollistanut pedagogiikan tarkastelun kehittämisen kontekstissa.

Pedagogiset metodit muodostavat läpinäkyvän työmenetelmien kokonaisuuden, josta ammatillisen harkinnan perusteella valitaan oppilasta parhaiten tukevat opetusmenetelmät. Tuen tarjonnan sattumanvaraisuus vähenee ja laatu tasaistuu koulujen välillä.

Mallin testaaminen x koululla tuotti
• säästön lisäresurssissa (30000€),
• luokan toimintarakenteiden uudelleen arvioinnin oppilaiden tuen tarpeen näkökulmasta
• yksittäisen oppilaan koulupolun uudelleen arvioinnin.

Yhteyshenkilöt

Hanna Rapatti
hanna.rapatti(ät)hollola.fi
Erityisopetuksen rehtori
Hollolan kunta

Marko Nyqvist
marko.nyqvist(ät)hollola.fi
koulukuraattori
Hollolan kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta