16.4.2021
Turun kaupunki, Turun ammatti-instituutti, Turku

Työelämäkumppanuuksien kehittäminen eri tasoilla

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Kehittämistyön perustaa tehtiin valtakunnallisissa Parasta hankkeissa. Taustalla ammatillisen koulutuksen uudistaminen ja työelämäyhteistyön systemaattisuuden parantaminen, myös organisaatiotasolla. Tavoitteena oli luoda mallia työelämäyhteistyölle, jossa tunnistetaan eritasoiset työelämän tarpeet ja vastataan niihin erilaisilla kumppanuuksilla.
Ratkaisu
Henkilöstöstä ja sidosryhmistä koottiin työpajoja, joissa tutustuttiin Parasta palvelua hankkeessa luotuun kumppanuus malliin: arjen kumppanuus, kehittämiskumppanuus ja strateginen kumppanuus. Yhteisesti tunnistettiin, millaisia toimintoja eri tasoilla jo on meneillään, jaettiin eri koulutusalojen hyviä käytänteitä, mietittiin eri työntekijäryhmien rooleja yhteistyössä. Koulutusyksiköittäin lähdettiin toteuttamaan mallia ja luomaan uusia kumppanuuksia, erityisesti strategisessa kumppanuudessa.
Tulokset
Strategisessa kumppanuudessa työpaikka ja oppilaitos miettivät yhdessä työpaikan kehittämis- ja tulevaisuustarpeita, esim. henkilöstö ja osaaminen. Osa yrityksistä halusi parantaa omaa näkyvyyttään oppilaitoksessa ja tehdä siten alansa ja yrityksen imagoa tunnetuksi opiskelijoille, innostaen opiskelijoita tulemaan heille työhön. Yritykset toteuttivat oppilaitoksen kanssa työtilojen uudistamista ja mahdollistivat uusia laitteita oppilaitoksen opiskelijoiden käyttöön. Mallia on levitetty uusille aloille, osassa yhteiskehittäminen liittyy tilojen sijasta uusien koulutuksien suunnitteluun ja toteuttamiseen esim. oppisopimuksella ja työelämässä oppimista kehittämällä. Yritykset saavat osaavaa työvoimaa yhteiskehittämisen kautta, opiskelijat saavat työelämässä oppimista laadukkaasti ja työllistyvät, oppilaitos saa ajantasaista tietoa koulutussisältöjen ja toteutuksien kehittämiseen ja opettajien osaaminen kehittyy, tilojen ja laitteiden uudistaminen yhteistyössä.

Yhteistyöllä syntyy erityisesti yrityksen kannattavuutta ja osaamisen kehittymistä sekä opiskelijoiden työllistymisen kautta yhteiskunnallista vaikuttavuutta, oppilaitoksen näkökulmasta osaamispääoma kehittyy ja tila/laitehankinnat toteutuvat edullisemmin.

Toimintaa jatketaan ja laajennetaan uusille aloille sekä uusiin yrityksiin.

Yhteyshenkilöt

Päivi Lehtinen
paivi.lehtinen(ät)turku.fi
rehtori
Turun ammatti-instituutti
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta