1.9.2021
Kangasalan kaupunki, Kangasala

Uusilla verkkosivuilla viestintää ja näkyvyyttä Tulevaisuuden sote-keskukselle

Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Sote-uudistuksen yksi keskeinen painopistealue on perustason sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen valtakunnallisessa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa.

Ohjelmassa peruspalveluja vahvistetaan ja painopistettä siirretään ehkäisevään työhön, jotta ongelmiin voitaisiin puuttua ajoissa. Tarkoituksena on parantaa palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja saatavuutta sekä yhteensovittaa niitä vastaamaan paremmin ihmisten tarpeita.

Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alue on mukana Pirkanmaan hankekokonaisuudessa, eli PirSOTE -hankkeessa yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Lisäksi olemme mukana Kohti maakunnallista sotea Pirkanmaalla (KOMAS) -hankkeessa, joka nivoutuu tiiviisti osaksi PirSOTE -hanketta. KOMAS-hankekokonaisuudessa keskeisenä tehtävänä on muun muassa toimintatapojen yhtenäistäminen ja uudistaminen digitaalisten välineiden avulla.
Tarkoituksena on edistää asiakkaiden digitaalista asiointia ja yhdenmukaistaa Pirkanmaan maakunnan alueella käytettävien potilas- ja asiakastietojärjestelmien käyttöä.

Keväällä 2021 havaitsimme tarpeen luoda kaupungin verkkosivuille oma sote-uudistuksen hankkeille suunnattu verkkosivusto. Tällaista avointa viestintäkanavaa ei vielä ollut, ja hanketyön kokonaisuus oli vielä jäsentymätön. Totesimme, että palveluiden käyttäjien, eri sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden sekä ammattilaisten olisi tärkeää saada tietoa hankkeista ja siitä, miten toimintaa ja palveluja käytännössä kehitetään.
Ratkaisu
Tulevaisuuden sote-keskusta ja rakenneuudistusta toteutetaan vaiheittain uudistuksen kehittäjätiimien toimesta. Monet hankkeiden työpaketeista liittyvät toisiinsa, ja niitä edistetään yhteisesti eri alojen ammattilaisten kanssa.

Keväällä 2021 perustettiin PirSOTE -hankkeen toimintakokonaisuuksien pohjalta omat säännöllisesti kokoontuvat kehittäjätiimit, joissa luotiin yhdessä selkeämpi tilannekatsaus ja kokonaiskuva siitä, missä kehittämistyön osalta mennään ja mitä tehdään jatkossa.

Tilannekartoituksen pohjalta selvisi, että Kangasalla ja Pälkäneellä on jo entuudestaan tehty valtavasti työtä toiminnan ja palvelujen uudistamisessa ja kehittämisessä. Kokonaiskuva ja tarpeet jatkokehittämiselle alkoivat hahmottua. Näin hanketyön verkkosivuillekin saatiin jo heti keväällä paljon kehittämistyötä näkyviin.

Tulokset
Verkkosivut perustettiin nopeasti huhti-toukokuun 2021 aikana. Sivuilta kuka tahansa voi seurata hankkeiden edistymistä. Sivuilla on kerrottu yksityiskohtaisesti ja informatiivisesti, miten kehittämistyö näkyy käytännössä esimerkiksi erilaisina pilotteina ja palveluina. Myös suunnitteilla olevasta ja keskeneräisestä työstä viestitään. Hanketyön monitahoisuudesta huolimatta tarkoituksena on pitää sivusto helppolukuisena ja tiiviinä.

Sivustoa päivitetään hanketyössä etenemisen pohjalta. Tietoa sivustolle ovat tuottaneet hankekoordinaattori ja eri alojen ammattilaiset yhdessä. Sivuston tarkoituksena on viestiä hankkeiden parissa tehtävästä työstä avoimesti asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Näin myös tuodaan näkyväksi sitä monialaista työtä, jota Tulevaisuuden sote-keskuksen eteen tehdään.

Sivuston avulla paitsi palvelujen käyttäjien ja yhteistyökumppaneiden myös ammattilaisten on helpompi hahmottaa hankkeiden kokonaiskuvaa, ja siten saada tietoa palvelujen kehittämisestä Kangasalan ja Pälkäneen alueilla. Tiedottamisella edistetään myös innokkuutta osallistua kehittämiseen ja hyvien käytäntöjen jakamiseen.

Elokuussa 2021 lisätyn sähköisen palautelomakkeen avulla on myös mahdollista antaa palautetta kehittämisestä ja kertoa, miltä oma tulevaisuuden sote-keskus näyttää. Palautteen voi jättää anonyymisti, ja halutessaan palautteen antaja voi pyytää yhteydenottoa hankkeen yhteyshenkilöiltä. Palautelomakkeen avulla tarjoutuu matalampi kynnys ottaa yhteyttä hankkeisiin liittyvissä asioissa.


Yhteyshenkilöt

Mira Tikkanen
mira.tikkanen(ät)kangasala.fi
Hankekoordinaattori
Kangasalan kaupunki
Jenni Aunio-Ahmavuo
jenni.aunio-ahmavuo(ät)kangasala.fi
Hoitotyön johtaja
Kangasalan kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta