12.10.2022
Kotkan kaupunki/ varhaiskasvatus, lastenkulttuuri, kirjastotoimi, museo, Kotka

Varhaiskasvatus kulttuuribussin kyydissä!

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Kotkan varhaiskasvatus on yhtenä kunnan organisaatioista sitoutunut Kotkan kaupunkistrategian tavoitteeseen: Kotka on hyväntuulisin kulttuurin ja tapahtumien kaupunki. Varhaiskasvatus on tehnyt palvelulupauksen, jossa varhaiskasvatuksen yhteistyötä lastenkulttuurin toimijoiden kanssa vahvistetaan ja myös lasten tuottama kulttuuri saa enemmän näkyvyyttä.

Palvelulupauksen myötä Kotkan varhaiskasvatus hyppäsi Lasten kulttuurin koordinoiman Kulttuuribussi hankkeen kyytiin syksyllä 2021.

Kotkan kulttuuribussi- hanke on vuoden mittainen projekti, jossa tuotetaan interaktiivisia ja osallistavia lastenkulttuurisisältöjä Kotkan kaupungin niillä alueilla, joilla kulttuuritarjontaa on vain vähän. Hanke toteutetaan yhteistyössä kaupunginkirjaston, Kymenlaakson museon sekä paikallisten taide- ja kulttuuritoimijoiden kanssa.

Kohderyhmä ovat päiväkotilapset, alakoulun oppilaat sekä lapsiperheet. Hankkeessa huomioidaan myös Kotkan maahanmuuttajaväestön (noin 10 % Kotkan väestöstä) kulttuuriset tarpeet. Hankkeella tavoitetaan hankevuoden aikana yhteensä noin 2 500 iältään 3-12-vuotiasta lasta ja heidän vanhempiaan. Hanke on osa Kotkan kaupungin prosessia, jolla se hakee osaksi UNICEFin Lapsiystävällinen kunta –verkostoa

Ratkaisu
Kehittämistyö eteni päiväkotien ja esiopetusyksiköiden lapsiryhmien ja tilojen kartoituksella. Syksyllä 2021 Kulttuuribussi vei kulttuuria esiopetusikäisille lapsille ja kevät 2022 varattiin päiväkodeille. Korona asetti haasteita myös Kulttuuribussille, mutta hyvällä suunnittelulla, yhteistyöllä, oppimisympäristöjen monipuolisella käytöllä yhdessä esiopetuksen ja päiväkotien esihenkilöiden ja koulujen rehtoreiden kanssa saimme kulttuuria vietyä lapsille suunnitellusti.

Kulttuuribussissa kulkevia sisältöjen, taidekasvatustyöpajojen ja osallistavaa toimintaa tarjoavien toimijoiden palveluista vastasi Lasten kulttuuri. Kulttuuribussin kyydissä vietiin muun muassa tunnetaitoja ja kaveritaitoja Satulaukun kautta, historiatietoisuutta lisäsi lapsia osallistava Merirosvoseikkailu Ruotsin Salmen aarteet, Klovni Mutteri rikastutti myös esiopetuksen arkea sekä Kokki HU-Huun matkassa esioppilaat pääsivät osalliseksi Kirsi Kunnaksen runoihin.

Päiväkotien lapset pääsivät keväällä ja kesällä 2022 nauttimaan Kultuuribussista Talviseikkailun, lukumummon sekä Bussikuski Töötin vieraillessa päiväkodeissa.

Kulttuuribussi-hankeen avulla lähdettiin yhdessä rohkeasti kehittämään yhteistyötä yli organisaatiorajojen sekä rakentamaan lasten kulttuuripolkua varhaiskasvatukseen. Hanke tarjosi maistiaisia lapsille korkeatasoisesta taiteesta ja kulttuurista sekä saimme kerättyä kokemuksia konseptista, jossa kulttuuri tulee lasten luokse heille tuttuun ympäristöön.

Kulttuuribussi-hanke innosti varhaiskasvatusta luomaan oman " hankkeen" lukuviikko Kotkalaiseen varhaiskasvatukseen. Haastoimme itsemme lukuviikolla rikastamaan lasten kielen kehitystä saduin, loruin, leikein, teatterin ja sadutuksen keinoin.

Päiväkodit ja esiopetukset haastettiin myös tuottamaan näkyväksi lasten huoltajille ja kaikille kuntalaisille Kotkan varhaiskasvatuksen Peda.net sivuille lasten tarinoita ja kertomuksia sadutusten keinoin. Tähän kehitimme Satupankin, johon varhaiskasvatuksen ammattilaiset julkaisivat huoltajien luvalla lasten sadutuksia ja kivoja kuvia satujen ääreltä.

Tulokset
Kulttuuribussi jatkaa vielä matkaa Kotkalaisten lasten ilona syksyllä 2022, matkalla mukana on nukketeatteria yhteistoteutuksella Kotkan kaupungin kirjastopalveluiden, lastenkulttuurikeskuksen ja museon kanssa, Lukuviikko muuntui Lukulokakuuksi ja laajeni koskettamaan lapsiperheitä ja lapsia kunnan eri toimijoiden ja perhekeskustoimijoiden toteuttamana lokakuussa 2022. Palveluiden vaikuttavuuden näkökulmasta Lukulokakuu yhteistyöllä vahvistetaan yhdenvertaisesti lasten kielen rikastamista ja sen merkityksellisyyttä lasten kokonaisvaltaisen kehityksen näkökulmasta sekä kulttuurin iloa ja saavutettavuutta koko kunnan alueella.

Yhteyshenkilöt

Heidi Porttila
heidi.porttila(ät)kotka.fi
Varhaiskasvatuksen kehittämiskoordinaattori
Kotkan kaupunki, varhaiskasvatus
Pia Oinas
pia.oinas(ät)kotka.fi
Lastenkulttuuripäällikkö
Lastenkulttuuri
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta