23.10.2019
Varkauden kaupunki , Varkaus

Warkauskortti madaltaa kynnystä hyvinvointia tukeviin palveluihin

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Taustalla on hyvinvointikertomuksessa saatu tieto eri väestöryhmien hyvinvointitilanteesta ja halu madaltaa kynnystä kaikkein pienituloisimpien osalta hyvinvointia tukeviin palveluihin. Mallia otettiin seniorikortista ja Turun Kimmoke kortista.

Tavoitteena oli luoda polkupalveluista tarvitsevien ja palveluita tarjoavien välille hyödyntäen kaupungissa olevia palveluita.

Ratkaisu
Ensimmäinen yritys 2013 kariutui henkilöstömuutoksiin. Uuteen kehittämistyöhön syksyllä 2017 tulivat mukaan liikuntapalvelut, Soisalo-opisto, Varkauden Teatteri, sosiaalitoimi, työllisyyspalvelut, ruokapalvelut ja työpaja, koollekutsujana hyvinvointikoordinaattori.

Valmistelimme kortin myöntämisperusteet ja siihen liittyvät palvelupolut, mukaan tulevat palvelut ja niihin liittyvät toiminnot, päätöksentekoprosessin ja tiedottamisen. Pilotti oli huhti-toukokuussa 2018. Siinä mukana olivat uimahalli, kaupungin kuntosalit (3kpl), Varkauden Teatteri ja ylijäämäruoka kouluruokailusta. Kortin sai pilotin aikana 100 henkilöä.

Kortti otettiin käyttöön syyskuussa 2018. Tällöin kortilla sai ja saa edelleen käyttää uimahallin ja kunnan kuntosalien palveluja, osallistua yhdelle valitsemalleen Soisalo-opiston kurssille sekä Teatterin tiettyihin esityksiin. Tällä hetkellä kortteja on käytössä n. 400.Tulokset
Asiakkailta on tullut hyvin myönteistä palautetta. He kokevat enemmän osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja mahdollisuuden uuden oppimiseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. Liikunta ja mm. saunominen uimahallikäynnin yhteydessä lisää hyvinvointia. Vähitellen myös Teatterin ja kansalaisopiston käyttö on lisääntynyt.

Pilotissa mukana ollut ylijäämäruuan hyödyntäminen on toistaiseksi poissa Warkauskortin palveluista, koska logistiikkaa ei saatu toimimaan. Tarkoitus on miettiä ylijäämäruuan osalta palvelua uudelleen.

Kortin kehittämisestä vastannut työryhmä kokoontui aluksi parin kuukauden välein, nykyisin harvemmin. Työryhmän monialaisuus on ollut rikkaus, keskustelu uusia näköaloja luovaa ja ennen kaikkea yhteistä ymmärrystä vahvistavaa. Asiakkaat ovat ottaneet kortin erittäin hyvin vastaan. Se on myös herättänyt kiinnostusta maakunnan hytetyössä.

Myös soraäänia on kuulunut. Talouden kiristymisen myötä maksutuottojen väheneminen on herättänyt keskustelua erityisesti uimahallin tulojen suhteen. Yhtenä syynä on pidetty alennuskorttien kuten seniori-, erityisliikunta- ja Warkauskorttia. Enemmistö tuo kuitenkin esille osallisuuden tukemisen, heikommista huolehtimisen ja myös Warkauskortin myönteisenä esimerkkinä Varkaudesta ja sen palveluista.

Kehitämme palvelua edelleen, prosessia sujuvammaksi, yhteistyötä Varkauden Yhteisen keittiön kanssa jne.

Yhteyshenkilöt

Marja-Liisa Honkanen
marja-liisa.honkanen(ät)varkaus.fi


Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta