11.10.2023
Vaasan kaupunki, kuntatekniikka, Vaasa

Yhdessä kehittäen kuntatekniikassa

Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Havaitsimme tarpeen parantaa yhteistyötä, prosesseja, tehostaa toimintaa ja lisätä työntekijöiden tyytyväisyyttä kuntatekniikassa. Kun havaittiin, että olemassa olevat menetelmät ja työkalut eivät kaikilta osin vastanneet nykyisiä tarpeita, syntyi ajatus kouluttaa esihenkilöitä ja sisäisiä kehittäjiä uusilla, moderneilla menetelmillä. Valmennukseen osallistui noin 20 henkilöä. Tavoitteena oli valmentaa esihenkilöt ja sisäiset kehittäjät jatkuvan parantamisen ja oppimisen toimintamalliin.
Ratkaisu
"Yhdessä kehittäen" valmennus oli monipuolinen ja käytännönläheinen koulutusohjelma, joka keskittyi Lean-menetelmien soveltamiseen kuntatekniikan ympäristössä. Valmennus koostui sekä teoriaosuuksista että käytännön harjoituksista, joiden avulla osallistujat pääsivät soveltamaan opittuja menetelmiä todellisiin työtehtäviinsä. Koko koulutuksen ajan korostettiin tiimin välistä yhteistyötä, avointa kommunikaatiota ja jatkuvaa oppimista.

Valmennuksen aikana esihenkilöt ja sisäiset kehittäjät työskentelivät yhdessä erilaisissa harjoitustöissä, joissa he pystyivät soveltamaan Lean-menetelmiä ja näkemään niiden tuomat hyödyt käytännössä. Koulutus antoi heille työkalut ja menetelmät prosessien jatkuvan parantamisen kulttuurin luomiseen ja ylläpitämiseen kuntatekniikan alalla.

Jokainen osallistuja teki valmennuksen aikana oman harjoitustyön työtehtäviinsä liittyen ja työt esiteltiin valmennuksen lopussa.

Valmennus toteutettiin työpajapohjaisena toteutuksena siten, että aluksi esihenkilöillä ja sisäisillä kehittäjillä oli viisi puolen päivän mittaista erillistä valmennuskertaa ja lopuksi kuusi koko päivän valmennusta, johon molemmat ryhmät osallistuivat.

Koulutuksen aikana rakennettiin sellaista kommunikaatiosysteemiä organisaatiossa, joka mahdollistaa vuorovaikutuksen ja yhdessä oppimisen pienten askelten kehittämisen myötä.
Tulokset
Valmennuksessa onnistuttiin osallistamaan henkilöstöä erittäin hyvin ja saatiin juurrutettua jatkuvan parantamisen toimintamalli kaikkiin tiimeihin. Nyt esihenkilöillä on paremmat tiedot johtaa oppimista ja jatkuvaa parantamista. Henkilöstö oivalsi yhteyden omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa ja sai intoa oman työnsä kehittämiseen.

Jatkuva parantaminen ja ns. kahden työn malli on saatu strategiseksi osaksi organisaation toimintaa. Valmennuksen aikana tehtiin noin 20 kehitystyötä, joista jokaisessa kehitetään tiimien ja henkilöstön työskentelyä.
Liitteet
Loppuraportti, Vaasan kaupunki, kuntatekniikka 28062023.pdf

Yhteyshenkilöt

Jukka Talvi
jukka.talvi(ät)vaasa.fi
Kuntatekniikan johtaja
Vaasan kaupunki, kuntatekniikka
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta