4.10.2023
HUS Akuutti, Helsinki

YPPK eli yhteispäivystyksen peruskoulu

Yhteistyössä: Espoo
Palkittu!
Palkittu
Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Idea syntyi allekirjoittaneella vuosina 2016-2017. Oman lääkärin urapolun, potilasturvallisuusosaamisen, lääkärikouluttajuuden sekä henkilökohtaisten havaintojen ja kokemusten valossa päivystysympäristössä oli havaittavissa merkittäviä haasteita, joihin arvelin olevan olemassa ratkaisuja ilman lisäkustannuksia. Tavoitteeni oli ensin toteuttaa visioimiani ratkaisuja henkilökohtaisessa työssä ja sen jälkeen tavoite oli siirtää ratkaisut järjestelmän prosesseihin, mikäli olosuhteet näin sallisivat.
Ratkaisu
Henkilökohtainen toiminta sai palautetta näkyvästi (palkinto vuonna 2018), minkä seurauksena idea esiteltiin organisaation johdolle. Hallinnollisilla päätöksillä pystyttiin toteuttamaan organisaation alaosasto, jollaista ei aiemmin ollut lainkaan ollut erikoissairaanhoidon päivystyksissä: Yleislääketieteen osasto.

Laaja-alainen yleislääketieteen ja päivystyksen osaaja rekrytoitiin osastonylilääkäriksi ja tiimiin saatiin vielä kaksi kouluttajataustaista yleislääketieteen erikoislääkäriä lisää, yhteensä 4 kovaa ammattilaista.

Tällä tiimillä ryhdyttiin kasaamaan koulutusohjelmaa alkuperäisten ideoiden runkoa mukaillen: Koulutusjakso räätälöitynä vastavalmistunutta tai aiemmin päivystystä osaamatonta lääkärikuntaa varten. Jakson rakentamisessa aiemmasta poiketen edellytettiin lähisenioria, joka on irti rivipotilastyöstä koulutettavia varten. Organisaatio mahdollisti tämän.

Henkisesti turvallinen, vuorovaikuttava läsnäolo seniorilta, riittävä perehdytys, aktiivinen viikoittainen teoreettinen koulutus ja kaikessa läsnä pedagoginen kouluttajuus sekä potilasturvallisuuskulttuuri. Jaksolle tulijoita oli heti, koska alustava toimintamalli oli jo kiirinyt sanaa nuorille kollegoille.

Jakson struktuurin ansiosta yleislääketieteen osasto myönsi kouluttajille oikeuden YEK-jakson 3 kk palveluksen antamiseen. Aiemmin vaivannut lääkäripula päivystyksissä alkoi helpottaa.

Yliopiston vaatima koulutuksen taso oli säilytettävä, joten kouluttajille oli allokoitava aikaa myös koulutuksen suunnitteluun ja ohjaamiseen. Kouluttaminen ei tapahtunut enää "siinä sivussa". Tämä noteerattiin ja koulutuspaikkakyselyt sekä palautteet todistivat mission onnistuneeksi.

Rahoitusta ei ollut ja alkuvaiheen kehitys toteutui ideoijan omalla ajalla ja omilla voimavaroilla. Vasta näkyvyyden jälkeen myös organisaatiossa alettiin mahdollistaa jakson vaatimat erityispiirteet.
Rekrytoidut kouluttajat olivat pedagogiikan asiantuntijoita, joten koulutusta ei siihen tarvittu. Myös kouluttajien omaa erityisosaamista, kuten traumatologian osaamista hyödynnettiin jakamalla tietoa kouluttajien kesken ja edelleen koulutettaville. Projektia toteutettiin tiimin omin voimin ilman lisäkustannuksia.
Tulokset
Prosessi säästi merkittävästi ostopalvelulääkäreiden ostotarvetta (n 80%). Koulutusohjelman ja lähiseniorituen mahdollistettua tarkoituksenmukaisemman potilashoidon, säästyi todennäköisesti merkittävästi rahaa. Esim. turhien kuvantamisten määrä kouluttajien arvioimana väheni ja iäkkäiden potilaiden osastolle ottoa voitiin vähentää, kun nuorille lääkäreille koulutettiin moniammatillisen yhteistyön ja esim. kotihoidon aktivoinnin merkitystä.

Koulutusohjelman ansiosta pystyttiin implementoimaan myös tarkoituksenmukaisemmat murtumien hoitoprosessit, joiden toteutuksessa lääkärikontrollit ja röntgenkuvat voidaan vähentää keskimäärin puoleen aikaisemmasta ja potilaan hoito paranee aktiivisemman kuntoutusohjauksen myötä.

Nuoret lääkärit ovat löytäneet jaksolle ja rekrytointiongelmia ei ole niissä paikoissa, joissa ohjaus toteutuu sovitun mukaisesti. Jos toteutus poikkeaa luvatusta esim. kouluttajien lomien aikaan, tämä havaitaan heti ja mm. työjaksoja lyhennetään.

Kehittämistyö jatkuu siten, että koulutuksen struktuurin sisällyttäminen päivystyksen perustoimintaan olisi välttämätöntä, koska nykyisessä muodossaan se kuormittaa liikaa nimettyä kouluttajaa ja on siitä riippuvainen, mikä heikentää systeemiä.

Tarkoituksenmukainen liike kehittämisessä olisi työnantajan velvoite toteuttaa prosessia siltä vaadituin edellytyksin, esim. perehdytysjakso, toteutuneet viikkokoulutukset ja riittävän seniorituen antaminen. Myös muiden kuin yleislääketieteen erikoislääkärien olisi perusteltua aktivoitua kouluttamisrintamalla, koska jakson ohjaajalta edellytetään pedagogiikan osaamista sekä potilasturvallisuustaitoa myös asianmukaisen kulttuurin levittämiseksi päivystysympäristöön.

Lisäksi muiden päivystyksessä toimivien erikoisalojen keskuudessa moniammatillisen yhteistyön sekä turvallisen, kaikkia kunnioittavan potilasturvallisuuskulttuurin sekä matalan kynnyksen palautekulttuurin oppiminen vaatii vielä kehittämistä. Homma jatkuu. Myös muissa sairaanhoitopiireissä on ryhdytty kehittämään vastaavaa.
Linkit
https://www.hus.fi/tutkimus-ja-opetus/opetus/erikoistuvat-laakarit/yhteispaivystyksen-peruskoulu-koulutusjakso-6-kk
https://www.hus.fi/ajankohtaista/yhteispaivystyksen-peruskoulussa-oppii-taitavaksi-paivystajaksi
Liitteet
Posteri YPKK 2023 FINAL PDF.pdf
Abstrakti YPPK since 2019.pdf

Yhteyshenkilöt

Minna Halinen
minna.halinen(ät)iki.fi
YPPK Yhteispäivystyksen peruskoulu
HUS Akuutti
Arja Kobylin
arja.kobylin(ät)hus.fi
Yleislääketieteen osastonylilääkäri
HUS AKuutti

Emil Heinäaho
emil.heinaaho(ät)terveystalo.com
Ylilääkäri
Terveystalo
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta