27.8.2018
Yritys Promotive Rehabilitation Ergo Oy , Oulu

Yritysyhteistyö: Kuntouttavat avustustavat videoleikkein -verkkokurssi

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Kehittämisidean synty

Työssäni sairaalan fysioterapiassa tein työkaverin kanssa videoleikkeitä potilassiirroista sisäiseen nettiin intraan sairaalan työntekijöille vuosina 2011-13. Niitä on katsottu paljon, ja ergonomia-/potilassiirtovastaavat kouluttavat niiden avulla osastojensa työntekijöitä. Niitä käytetään myös perehdytyksessä.
Siitä sain idean tehdä videoleikkeitä kaikesta perusliikkumisesta aidoissa potilastilanteissa. Ryhmittelin ne järkeväksi, helpoksi kokonaisuuksiksi, jotta hoitohenkilökunnan on helppo löytää ratkaisu mihin tahansa avustustilanteeseen potilassiirroissa. Työparinani on toiminut lähihoitaja. Teimme kurssin työajan ulkopuolella ja kurssin tekeminen on vienyt vapaa-ajastamme noin 1.5 vuotta.

Ryhdyin kehittämään

Työpaikallani tuki-ja liikuntaelinsairauksien poissaolot vähenivät potilassiirtoergonomia koulutuksen myötä vuosi vuodelta. Videoleikkeet intrassa jatkuvasti saatavilla auttavat kertaamisessa ja oppimisessa työntekijöitä, sekä uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksessä.

Eri koulutuksissa, lehdistä ja netistä luin myös ympäri Suomea saavutetuista merkittävistä säästöistä siellä, missä ergonomiakoulutuksiin oli panostettu.

Vuodeosastoilla fysioterapeutin työssä meille tulee kuntoutettavaksi kaikkein huonokuntoisimmat potilaat. Olen tehnyt työtä eri osastoilla, ja havainnut, että kuntouttava hoitotyö toteutuu hyvin eri tavoin eri osastoilla, ja on paljon kiinni yksittäisen hoitajan taidoista avustaa. Hoitajat eivät useimmiten ole saaneet juuri mitään koulutusta tai vain hyvin vähän koulutusta potilassiirroista. Kaikissa kouluissa ei vieläkään ole opetusta, osassa on valinnaisena kurssina. Tämän vuoksi olen halunnut toimia kouluttajana työyhteisössäni ja kehittää potilassiirtoergonomian laajempaa ymmärtämistä.

Verkkokurssi on laajasti hankittavissa kansallisesti, ja se on tehokas kuntouttavien ja ergonomisten avustustapojen oppimiseen ja omaksumiseen. Se on vuoden työntekijän käytössä, jolloin asioihin voi palata työn ohessa jatkuvasti ja kerrata asioita helposti.

Kehitystyö, mitä sillä saavutetaan, tavoitteet:

Verkkokurssi kuntouttavista avustustavoista videoleikkein on tehty oppimisen ja omaksumisen työkaluksi potilassiirtotaitojen hallintaan. Näitä taitoja tarvitsevat terveydenhuollon ammattilaiset ja opiskelijat. Erityisesti väestön ikääntyessä on tärkeää, että työtä tehdään kuntouttavilla avustustavoilla, ettei yhdenkään toimintakykyä tarpeettomasti menetetä.
Tavoitteena on, että kurssin avulla potilassiirtotaidot lisääntyvät, jolloin potilaat kuntoutuvat nopeammin ja hoitohenkilökunnan työ kevenee. Tästä saadaan merkittäviä säästöjä yhteiskunnalle.
Verkkokurssi vähentää koulutuskustannuksia ja mahdollistaa laajan kouluttamisen.
Ratkaisu
1. Kehittäminen aloitettiin viitekehyksen tekemisellä

KUNTOUTUMISTA EDISTÄVÄT AVUSTUSTAVAT KÄYTÄNNÖNLÄHEISIN VIDEOLEIKKEIN VIITEKEHYS:

KUNTOUTUJAN SUORITUSTASOT

KAHDEN AVUSTAMANA
YHDEN AVUSTAMANA
SANALLINEN OHJAUS
APUVÄLINEIN SUORIUTUVA
ITSENÄINEN LIIKKUMINEN
Nämä viisi suoritustason osiota ovat jaettu kahdeksaan tai yhdeksään perusliikkumisen moduuliin:

PERUSLIIKKUMISEN MODUULIT :

AVUSTETTAVAN SUORITUSKYVYN TESTAAMINEN

VUOTEESSA LIIKKUMINEN
vuoteessa siirtyminen ylöspäin
vuoteessa siirtyminen sivusuunnassa
vuoteessa kylkimakuulle kääntyminen/kylkimakuuasennon korjaaminen

ISTUMINEN
istumaan nousu kylkimakuun kautta
istumaan nousu suoraan
istuma-asennossa siirtyminen eteen- ja taaksepäin
istuma-asennossa siirtyminen sivusuunnassa
istumatasapainon hallinta
istuma-asennosta kylkimakuun kautta vuoteeseen makuulle
istuma-asennosta suoraan vuoteeseen makuulle

MATALASIIRTYMINEN
vuoteesta pyörätuoliin
pyörätuolista vuoteeseen
selinmakuulla tasolta toiselle siirtäminen

SEISOMINEN
seisoma-asennossa siirtyminen liikuteltavan nousutuen avulla
seisomaan nousu
seisoma-asennosta istumaan
seisoma-asennon kautta siirtyminen

KÄVELEMINEN
askeltaminen
käveleminen kävelytelineellä
käveleminen rollaattorin avulla
kaatuvan suojaaminen yhden avustamana

LATTIALTA YLÖS AVUSTAMINEN
vaiheittain kylkimakuun kautta avustaminen
suoraan ylös avustaminen

NOSTIMET
lattianostin
seisomanojanostin
kattonostin

OMATOIMINEN HARJOITTELU

Kaikilla suoritustasoilla on videoleikkeitä kuvattu kaikesta perusliikkumisesta. Videleikkeitä on kuvattu 186 kpl. Määrä on suuri, koska luonnollinen liikemalli ei ole kaikilla ihmisillä sama, vaan kaikessa liikkumisessa on muutama vaihtoehto. Apuvälineitä on myös paljon, olemme valinneet tavallisimmat ja helppokäyttöiset. Potilaiden voimavarat ovat erilaiset, toisilla on voimaa käsissä /kädessä, toisella jaloissa /jalassa jne.

Videoleikkeet ovat lyhyitä. Samat perusliikkumisen mallit toistuvat eri suoritustasoilla ja avustamisen määrä vähenee itsenäisyyden lisääntyessä. Luonnollisten liikemallien oppiminen ja sisäistäminen tekee avustamisesta huomattavasti kevyempää ja helpompaa. Potilassiirtojen periaatteet näkyvät videoilla, kuten ympäristön huomiointi, avustajan oman kehon käyttö, siirtymisien alkuasennot, liuútetaan eikä nosteta, tartutaan pehmein kämmenottein välttäen tarttumista kainaloista, ja liikutaan avustettavan liikkeen mukana painonsiirrolla.

Apuvälineiden tarkoituksenmukainen käyttö ja ajan antaminen potilaan suoritukselle edistävät kuntoutumista. Kun vielä ohjataan ja muistutetaan omatoimisista helpoista voimisteluliikkeistä, jotka voidaan myös omaiselle ohjeistaa, tavoitteellinen kuntoutuminen on mahdollista hyvinkin heikolla vuodepotilaalla. Tämän olen todennut.
Se vaatii hoitohenkilökunnan osaamista ja yhteistä ymmärrystä kaikilta potilasta hoitavilta, ei vaan muutamilta tai vain fysioterapeutilta. Fysioterapeutit toimivat kuntoutumisen edistäjinä, pääasiallinen kuntoutuminen tapahtuu arjessa kuntouttavana hoitotyönä. Siinä pitäisi olla ajatuksena tavoitteellinen suoritustason paraneminen.

2. Viitekehyksen jälkeen kuvasimme videoleikkeitä sairaalassa aidoissa tilanteissa ilman etukäteisharjoittelua.
3.Videoleikkeet muokattiin ja lyhennettiin, sekä pakattiin camwiren alustalle sopiviksi. Jokaiseen leikkeen alapuolelle kirjattiin siirtotapahtuman vaiheet. Erityisesti korostetaan jokaisessa leikkeessä potilaan aktiivisuutta. Yleiset siirtymistä hankaloittavat tekijät on kerrottu myös tekstissä, jotta ymmärretään, mikä yleensä vaikeuttaa avustamista.
4.Videoleikkeiden lisäksi on nostettu yleistä osioon tuloksia potilassiirtokoulutuksista ja tutkimustietoa, siirtämisen periaatteet, vuodelevosta aiheutuvat haitat, laadukkaista siirtovideoista nettilinkit ja koottu omatoimista harjoittelua varten mm. harjoituksia ja harjoitusohjelmia.

Potilassiirrot ovat olleet mielenkiintoni kohde heti fysioterapeutin koulutuksesta alkaen. Tiesin jo varhain, että minusta tulee fysioterapeutti. Tuntuu hienolta sanoa, että tämän asian kehittäminen tuntuu jopa elämän tehtävältäni. Minua on aina kiinnostanut toimia iäkkäiden ihmisten parissa.

Työparikseni sain innostettua koulutuksessani olleen lähihoitajan Marjut Koskelan. Lähihoitajien työ on erityisen raskasta, joten heidän panostaan kouluttajina tarvitaan. Työparina fysioterapeutti ja lähihoitaja toimii erittäin hyvin. Caritas sairaala Oulusta ryhtyi kanssamme yhteistyöhön ja fysioterapeutti sieltä ohjasi meille kuvaukseen toimintakyvyltään erilaisia potilaita.

Uudet työvälineet /toimintamallit

Uutta on se, että kaikesta perusliikkumisesta vuoteesta käveleväksi on videoleikkeitä viidellä eri suoritustasolla ( kahden /yhden avustettava , apuvälinein /sanallisella ohjauksella suoriutuva ja itsenäinen)

Uutta on myös se, että potilaiden toimintakyvyn tutkiminen esitetään konkreettisesti eli kuinka tutkitaan esim. käsien/jalkojen voimat, lantion/vartalon hallinta, ja miten se vaikuttaa perusliikkumiseen.

Uutta on se, että tässä verkkokurssi opetuksessa pääasiassa on potilaan aktiivisuus kaikessa liikkumisessa. Käymissäni koulutuksissa muut potilassiirtojen periaatteet ovat olleet suuremmassa roolissa, kuten esimerkiksi apuvälineiden tai oman kehon käyttö. Mielestäni potilaan kuntoutuminen on tärkein työtä keventävä tekijä. Kuntoutuminen tuo myös paljon muuta hyvää monelle taholle.

Uutta on potilaan vastuuttaminen kuntoutumisessaan, myös omaisten ohjaaminen tuo lisää mahdollisuuksia. Jokainen potilasta hoitava voi ohjata /kannustaa potilaita tekemään joitain käsi-tai jalkaliikkeitä, jotka vahvistuvat ja hiljalleen keventävät avustamista.

Kustannukset koostuvat campwiren alustan käytöstä. Työtunteja ei ole laskettu kuin muutamina kuukausina, ne vaihtelivat 26-87h/kk. Työ on vienyt aikaa noin 1.5 vuotta. Markkinointi on alussa, ja se on aivan uusi työsarka, vieläpä asia, joka pitää opetella alusta asti. Kaikki on itse kustannettu.
Tulokset
Tämän työn tuloksia ei ole vielä mitattu. Potilassiirtokoulutuksista on saatu ympäri Suomea hyviä tuloksia. Tällä verkkokurssilla voit oppia samat asiat kuin potilassiirtojen ergonomiakortti koulutuksessa vielä laaja-alaisemmin ja oppeihin voit palata kertaamaan vuoden ajan. Kurssi on henkilökohtainen ja vuoden voimassa.

Uskon, että työpaikoilla tuloksia syntyy, kun kurssi hankitaan jokaiselle työntekijälle, ja siihen varataan aikaa opiskella 1-2 työpäivää esim. 4 tunnin jaksoissa. Tyopaikalle tulee hankkia tarvittavat apuvälineet, jotka keventävät työtä.

Jostain on hyvä aloittaa. Työntekijät, jotka ovat kiinnostuneita ja halukkaita kokeilemaan kurssin menetelmiä ja työtapoja, vievät uusia asioita parhaiten eteenpäin. Harva jaksaa yksin uudistaa, joten kannattaa hankkia kurssi useammalle samalla kertaa. Rovaniemellä 10 ergokortin suorittanutta ja 1 kouluttaja osastolla saivat hyvät säästöt osastolle.

ROVANIEMELLÄ
Terveyskeskuksen 36 paikkaisella vuodeosastolla aloitettiin vuonna 2009 Potilassiirtojen ergonomiakortti koulutukset. Koulutettuja lähihoitajia sekä sairaanhoitajia oli yhteensä kymmenen sekä yksi potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja. Nämä ohjasivat puolestaan työtovereita ergonomisiin työskentelytapoihin osastolla.

Kustannukset koulutuksista olivat 14 000 euroa, apuvälinehankinnoista 6000 euroa, yhteensä 20 000 euroa.

Sairauspoissaolo määrät vähenivät kolmessa vuodessa 900:sta 300 vuosina 2009-2012. Laskettuna 300 euron päivähinnalla säästöä tuli 180 000 euroa ja kun tästä vähennetään kustannukset 20 000 euroa, kokonaissäästöä tuli 160 000 euroa.


Muutama muu saavutettu hyöty:

VIRPI FAGESTRÖM 2013
ASUKKAAN ERGONOMINEN AVUSTAMINEN VÄITÖSKIRJA
Virpi Fageströmin kolmivuotinen tutkimus sisältää ergonomisten avustustapojen vaikutuksia hoitajien fyysiseen kuormittavuuteen vanhustenhuollossa.
Kolmen vuoden aikana interventioryhmän hoitajien niskavaivat vähenivät 72 prosentilla verrattuna verrokkiryhmän hoitajiin.

KUNTOUTTAVA HOITOTYÖ VÄHENSI VUODEPAIKAT KOLMANNEKSEEN
Lääkärilehti 15/2014

http://www.potilaanlaakarilehti.fi/kommentit/kuntouttava-hoitotyo-vahensi-vuodepaikat-kolmannekseen/

HEINOLA:
Heinolan perusterveydenhuollossa huomattiin vuosina 2007-2008, että potilaiden toimintakyky ei kohentunut sairaalajaksolla. Potilaita hoidettiin passiivisesti, jossa potilaan puolesta tehtiin asioita ja hoito tuotiin vuoteeseen. Monet heistä alkoivat tarvita pysyvää laitoshoitoa kotiutumisen sijaan.

Hoitokulttuuria alettiin kehittämään siten, että tavoitteeksi otettiin potilaiden toimintakyvyn paraneminen hoitojakson aikana. Toimintakykyyn puututtiin heti potilaan tullessa osastolle ja heitä alettiin kuntouttamaan.

Akuuttiosastojen hoitoajat lyhenivät, mikä näkyi hoitopäivien vähenemisenä.

Heinolan terveyskeskuksen vuodepaikkojen vähennys muutamassa vuodessa 138:sta nykyiseen 47:ään on merkittävää.


IKÄÄNTYVÄ VÄESTÖ JA TOIMINTAKYVYN YLLÄPITO
Kuntoutus on aina läsnä, Soten malli 2025-2030 Esko Hussi, Esa Mäkiniemi ja Erkki Vauramo/ kesäkuu 2017

http://kaks.fi/wp-content/uploads/2017/06/ikaantyva-vaesto-006-1.pdf

Erkki Vauramo kertoo, että jos yli 75-vuotiaat pystyisivät asumaan, liikkumaan, pukeutumaan itsenäisesti ja asumaan omassa kodissaan, tämä toisi yhteiskunnalle huomattavia säästöjä. Laskettu säästö olisi jopa 700-900 miljoonaa euroa vuodessa yhteiskunnalle.

Verkkokurssin voi hankkia verkosta seuraavasta linkistä :
https://www.campwire.com/buy/ce17a16d-b2c7-4c44-bbaf-96ff6a7bc9f0

Yhteyshenkilöt

Sinikka Rovio
roviosinikka(ät)gmail.com
Fysioterapeutti , toimitusjohtaja
PRERGO Oy
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta