7.9.2023
Vaasan kaupunki, kuntatekniikka, Vaasa

Budjetointi 100% osallisuudella

Palkittu!
Palkittu
Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Vaasan kaupungin kuntatekniikan henkilöstö koki, ettei pääse vaikuttamaan riittävästi tulosalueen toimintaan. Tästä syystä luotiin kehittämishanke, jossa osallistetaan koko henkilöstö useaan kertaan vuoden aikana talousarvioprosessiin. Tavoitteena on lisätä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia sekä parantaa viestintää ja työhyvinvointia. Kehittämistyöllä myös aktivoidaan kaikkia 12 tiimiä jatkuvan parantamisen menetelmän käyttöönottoon ja vakiinnuttamiseen. Kehittämishanketta vetävät kuntatekniikan johtajan ja talousasiantuntija.
Ratkaisu
Kehittämistyö alkoi 12 tiimikohtaisella työpajalla, joissa esiteltiin talousarvioprosessia sekä haettiin tiimin näkemyksiä seuraaviin asioihin: haasteet käyttötaloudessa, haasteet investoinneissa, tavoitteet kärkiteemoille 2024, riskien läpikäynti, miten parannetaan työhyvinvointia yhdessä sekä vapaat kehitysideat.

Työpajoista kerättiin lähes 700 syötettä, joista koostettiin kolme kehityskohdetta kehysneuvotteluihin. Seuraava askel oli talousarvioluonnoksen käsittely esihenkilöiden ja lopulta koko henkilöstön kanssa yksikkökohtaisissa tilaisuuksissa ennen lautakuntakäsittelyä.

Seuraavat vaiheet ovat mahdollisen karsintakierroksen viestintä tulosaluetasolla ja jokaisen tiimin kanssa työpajat käyttösuunnitelman laatimiseen liittyen.

Jokaisessa tilaisuudessa on reflektoitu onnistumisia ja seuraavissa tilaisuuksissa parannettavia toimintatapoja.
Tulokset
Henkilöstö on ollut erittäin tyytyväistä siihen, että jokaista on kuultu ja on päässyt kertomaan oman mielipiteensä. Toimintamalli on ohjannut tekemään lukuisia pieniä parannuksia sekä vakioimaan talousarvioon ja suunnitelmavuosiin liittyvää tekemistä.

Esimerkiksi korjausvelan hallinta saa tulevina vuosina selvästi aikaisempia vuosia isomman roolin. Koko henkilöstön osallistaminen budjetoinnissa koetaan erittäin hyväksi toimintamalliksi ja sitä tullaan jatkamaan sekä kehittämään edelleen tulevina vuosina.
Linkit
Liitteet
KT_budjetointi_100_osallisuudella_loppuraportti.pdf

Yhteyshenkilöt

Jukka Talvi
jukka.talvi(ät)vaasa.fi
Kuntatekniikan johtaja
Vaasan kaupunki, kuntatekniikka
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta