4.5.2018
Kouvolan kaupunki/Ympäristö- ja tekniikka/ Kiinteistöpalvelut/Puhtauspalvelut, Kouvola

Hyvät tyypit, parhaat tiimit

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Itseohjautuvuudella on tutkitusti positiivinen vaikutus työntekijöiden työtyytyväisyyteen ja tuottavuuteen. Kouvolan kaupungin puhtauspalvelun hankkeessa edistettiin tiimimäistä työskentelytapaa hyvin tuloksin.

Ideana oli perehdyttää puhtauspalvelun henkilöstö itseohjautuvien tiimien toimintatapoihin, löytää puhtauspalvelulle luonnollinen tapa toimia itseohjautuvissa tiimeissä ja kannustaa tiimejä hoitamaan laajempia kokonaisuuksia itsenäisesti.
Ratkaisu
Hankkeen toteutti Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO. Hankkeen vastuuhenkilönä toimi Kouvolan kaupungin Puhtauspalvelupäällikkö Heli Lotti. Työsuojelurahasto tuki hanketta kehittämisavustuksella.

Kehityshankkeeseen osallistui noin 200 työntekijää. Mukana olivat kaupungin puhtauspalvelun siivoojat, laitoshuoltajat, tiimivastaavat, ohjaajat, esimiehet ja suunnittelijat. Tiimit koottiin maantieteellisesti ja tiimivastaavat nimesivät yhdessä tiimijäsenten kanssa omat 4-12 hengen tiiminsä.

Hankkeen aikana osallistujia ohjattiin työpajatyyppisesti tiimimäiseen työskentelyyn. Tiimit saivat hoitaa aiempaa itsenäisemmin laajempia kokonaisuuksia ja vastata työn suorittamisen jatkuvasta parantamisesta ja tehostamisesta.

Tulokset
Yksivuotisen hankkeen kuluessa useimmat tiimit laativat myös omat toimintamallinsa, joissa määriteltiin tiimikohtaisesti kaikkien vastuut, valtuudet ja roolit. Kunkin tiimin toimintamalliin koottiin muun muassa tiimisopimus, keskeiset prosessit, ohjeet, lomakkeet, seurannan mittarit, sekä tietoa viestinnästä, johtamisesta ja esimiehen tuesta.
Hankkeen päätyttyä Kouvolan kaupungin puhtauspalvelun koko henkilöstö oli osallistunut työpajatyöskentelyyn, jossa tiimien itseohjautuvuutta lisättiin esimerkiksi määrittelemällä mitä päätöksiä tiimi voi itsenäisesti tehdä. 79 % henkilöstöstä puolestaan kuului ja oli sitoutunut tiimiin, jolla oli oma toimintamallinsa.

Tiimikohtaisten toimintamallien käyttöönottoa ja sitoutumisastetta itseohjautuvaan tiimityöskentelyyn on jatkossa tarkoitus edistää johdon ja esimiesten tuella esimerkiksi vastuuttamalla henkilöstöä päätöksentekoon, selkeillä päämäärillä ja kaksisuuntaisella palautteella.

Katso hieno video: https://drive.google.com/open?id=1GFWESpnZCiCVSaTjP_v2a64bAbmOXPpL

Yhteyshenkilöt

Heli Lotti
heli.lotti(ät)kouvola.fi
Puhtauspalvelupäällikkö
Kouvolan kaupunki
Marja Sarante
marja.sarante(ät)ksao.fi
Aikuiskoulutuksen koulutuspäällikkö
Kouvolan Seudun Ammattiopisto KSAO
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta