6.9.2019
Varkauden kaupunki, Waltterin koulu, Varkaus

Kuntoutuksellinen EMO-luokkaTarve ja tavoitteet
Kehittämisidea syntyi, kun havaittiin syrjäytymisvaarassa olevien peruskouluikäisten nuorten määrän lisääntyneen Waltterin koulussa. Tästä kertoivat mm. poissaolotilastot koulussa.

Lähdettiin pohtimaan uutta moniammatillista lähestymistapaa oppilaiden saamiseksi takaisin koulunpenkille ja estämään syrjäytymisen kouluyhteisöstä. Päätavoitteena oli saada nuori motivoitumaan ja sitoutumaan kouluun ja opiskeluun, jotta päättötodistus saataisiin peruskoulusta.
Ratkaisu
Joulukuussa erityisopettaja Ulla Aho sai idean ko. toiminnasta Vaativan erityisen tuen päivillä Helsingissä, jossa hieman vastaavaa työmallia oli kokeiltu alakoulussa.

Toukokuussa kehittämisidealle haettiin Opetushallituksen hankerahoitusta, joka saatiin. Syksyllä 2018 hankerahoituksen mahdollistamana toiminta käynnistyi Waltterin koulussa.

Työtiimin muodostavat erityisopettaja, koulunkäynninohjaaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Mukana tiiviissä yhteistyössä sosiaalitoimi, päihdetyöntekijät ja oppilaiden huoltajat.

Oppilaiden mielipiteitä kuunnellaan ja toimintaa kehitetään edelleeen oppilaiden toiveiden mukaisesti.

Ryhmään ohjautumisesta päätetään moniammatillisen arvion mukaan ja luokassa opiskelujaksoa arvioidaan viikoittain. Oppilaaan integroituminen omaan alkuperäiseen kotiluokkaan on mahdollista, mutta ei pakollista.

Opetuksessa mukana vahvasti neuropsykiatrisia kuntotuksellisia elementtejä ja psykiatrisen sairaanhoitajan työpanos. Oppilaiden vointia seurataan päivittäin ja opetus on täysin yksilöllistä.

Oppilas pyritään sitouttamaan koulunkäyntiin vahvuuksien ja positiivisuuden kautta, ei kiinnittämällä huomiota rikkeisiin ja poissaoloihin.

Tulokset
Syrjäytymisvaarassa olevia nuoria saatiin sitoutumaan koulunkäyntiin ja 6 nuorta sai peruskoulun päättötodistuksen lukuvuonna 2018-2019. Heitä ohjattiin jatko-opintoihin ja sitoutettiin sosiaali- ja päihdetyön palveluihin jatko-opintojen alkaessa. Säästöt ovat mittavia, jos yksikin nuori saatiin takaisin opintojen pariin.

Toiminta jatkuu edelleen syksyllä 2019. Toiminnassa mukana Niilo Mäki instituutti.
Uutena kokeiluna 2019 kehitellään edelleen toimivampia työtapoja sosiaalitoimen kanssa, sekä neuropsykiatrisen kuntoutuksen yhdistämistä vahvemmin opetukseen.

Yhteyshenkilöt

Ulla Aho
ulla.aho(ät)varkaus.fi


Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta