6.10.2016
Lempäälän kunta, Lempäälä

Lempäälän IDEA-kulttuurinmuutoshanke

Palkittu!
Palkittu
Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Lempäälän IDEA-hanke luotiin, koska kunnan taloudellinen ja toiminnallinen tilanne edellytti uusia rohkeita toimintatapoja. Suunnan muuttamiseksi koko henkilöstö haluttiin saada innostumaan muutoksesta ja mukaan miettimään uusia yhteistyön muotoja sekä toimintatapoja koko kuntaorganisaatiossa.

Kehittämisen kohteena on yhteinen toimintakulttuuri. Toimintakulttuurin periaatteet ovat rohkea uusien toimintatapojen ideointi, yhteistyö yli hallinnonalarajojen ja lupa tehdä - kaikki voivat vaikuttaa työtapojen kehittämiseen.

Hankkeen tavoitteena on kannustaa koko henkilöstöä kehittämään yhteistä tekemäämme työtä ja sen myötä lisätä työmotivaatiota ja innostumista työstä. Kulttuurinmuutoksen kautta työhyvinvointi lisääntyy ja henkilöstön vaikuttamismahdollisuudet omaan työhön kasvavat.
Ratkaisu
Kunnan johtoryhmä aloitti kunnan strategisen viestin suunnittelulla ja kirkastamisella, jonka tuloksena syntyi Lempäälän IDEA. Johtoryhmän jäsenet ovat toimintakulttuurin tärkeimmät muutosjohtajat, joten johtoryhmää valmennetaan läpi hankkeen tähän tehtävään. Myös esimiehille kuuluu valmennuksia n. 8 kertaa vuodessa. Lähiesimiesten tuki ideoinnille ja uuteen ajattelutapaan kannustamiselle on keskeisessä asemassa.

IDEA-toimintakulttuurin käsittely henkilöstön kanssa aloitettiin keväällä 2016, kun henkilöstö osallistui IDEA-kehittämistilaisuuksiin, jossa heidät oivallutettiin ideointiin, yhteistyöhön ja lupaan tehdä pelin avulla. Myös kunnan uudet työntekijät perehdytettiin Lempäälän IDEA-toimintamalliin syyskuussa kunnan yhteisen perehdytystilaisuuden yhteydessä. Syksyllä 2016 on tulossa parhaiden ideoiden kilpailu, jossa henkilöstö saa tuoda esiin parhaita ideoitaan.

Lempäälän IDEA-toimintamallin kehittämisessä on mukana koko organisaatio: johto, esimiehet ja henkilöstö. Myös kuntalaiset on tarkoitus osallistaa uusien toimintatapojen ideointiin toimintamallin edetessä.

Lempäälän IDEA-toimintamalli on yksinkertainen. Jokaisessa työyhteisössä on IDEA-seinä, jonne saa käydä nimettömänä jättämässä ideansa. Joka palaverissa käsitellään ideat, määritellään kullekin idealle yksi vastuuhenkilö ja seurataan ideoiden edistymistä.

IDEOITA seurataan liikennevaloin: punaiselle alueelle viedään uudet IDEAT, joista palavereissa keskustellaan. Tässä kohtaa tehdään valintaa, onko IDEA tällä hetkellä mahdollista toteuttaa esim. työtilanteen kannalta. Jos IDEAA päätetään lähteä toteuttamaan, se siirretään keltaiselle alueelle ja sille määritellään vastuuhenkilö ja aikataulu. Kun IDEA on valmis, se siirretään vihreälle alueelle.

Lempäälän IDEA-kulttuurinmuutoshanketta rahoittaa Työsuojelurahasto. Hankkeeseen kuuluu asiantuntijoiden hyödyntäminen mm. johtoryhmän ja esimiesten valmentamiseen.
Tulokset
IDEA-tilaisuuksissa henkilöstö rohkaistui omasta organisaatiostamme kerrottujen esimerkkien kautta ideoimaan omaa työtään kehittäviä asioita. Tilaisuuksien tuloksena saimme henkilöstöltämme kaikkiaan 600 uutta ideaa. Myös yhteistyö kunnan eri toimijoiden kesken on lisääntynyt.

IDEA-toimintakulttuuri näkyy taloudellisesti järkevinä ratkaisuina ja palveluiden paranemisena. Kunnan taloudellinen tilanne on jo nyt kohentunut viime vuoteen nähden n. 3 miljoonaa euroa. Käytännön ideoina on toteutettu pienempiä ja suurempia uudistuksia, joilla yhdessä on suuri positiivinen vaikutus niin palveluiden laadun kuin kunnan taloudenkin näkökulmasta.

Tutkimustulokset Työsuojelurahaston hankkeesta ovat julkisia, ja kaikkien hyödynnettävissä. Jaamme myös itse kuntana tietoa hankkeestamme yhteistyökumppaneillemme.

Hanke jatkuu vielä vuoden 2017 ajan, jolloin mm. kunnan johtoryhmä kiertää kunnan eri yksiköissä kuulemassa henkilöstön ideoista. Henkilöstöä valmennetaan myös toimintatavan jatkamiseen ja suunnitellaan tulevaa.
Liitteet
Lempäälän IDEA-diat.pdf
Esimerkki_idea-seinä.jpg

Yhteyshenkilöt

Nina Prusi
nina.prusi(ät)lempaala.fi
suunnittelija
Lempäälän kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta