16.10.2023
Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Oulu

Lukumetka ja Kirjastoreitti – oululaisella yhteistyöllä tuloksia

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Lasten ja nuorten lukutaito heikkenee. Vahva lukutaito auttaa elämässä eteenpäin, joten Oulussa halutaan edistää kansallista lukutaitostrategiaa ja tehdä lukutaitotyötä entistä tavoitteellisemmin.

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden eri toimijat tekevät yhteistyötä yli organisaatiorajojen. Yhteistyön kehyksenä toimivat Lukumetka ja Kirjastoreitti. Pitkään jatkunut yhteistyö perustuu sitoutumiseen yhteisiin tavoitteisiin eli lasten ja nuorten lukutaidon sekä tiedonhallinnan taitojen edistämiseen. Olemme asettaneet tavoitteeksi olla Euroopan lukevin kulttuuripääkaupunki 2026.

Yhteistyötä suunniteltaessa on mietitty, millä tavoin yleinen kirjasto voi tukea varhaiskasvatusta ja kouluja heidän tehtävässään ja tavoitteissaan. Lisäksi on pohdittu, millä tavoin yhteistyö sidotaan osaksi opetusta ja kasvatusta. Yhteisenä tavoitteena on tukea lasta kasvun ja opin polulla kohti hyvinvoivaa elämää.
Ratkaisu
Pitkäjänteisen yhteistyön tuloksena Oulussa on luotu toimivia rakenteita, joiden avulla lasten ja nuorten monilukutaito kehittyy. Lukumetka ja Kirjastoreitti ovat toimineet jo useita vuosia, mutta toimintaa kehitetään ja uudistetaan yhteistyössä jatkuvasti. Sivistys- ja kulttuuripalveluihin on perustettu Lukemisen ja kirjastoyhteistyön ohjausryhmä, jonka tehtävänä on kehittää ja koordinoida eri ikäisten kuntalaisten lukutaitoa monialaisesti.

Kirjastoyhteistyö on mukana Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa, esiopetussuunnitelmassa sekä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmissa. Kirjasto on mukana myös oppilaan kulttuuripolun sisällöissä. Lukutaito ja sen edistäminen on Oulussa huomioitu myös useissa eri toimintaa ohjaavissa strategisissa asiakirjoissa, kaupunkistrategiassa, sivistysohjelmassa sekä hyvinvointisuunnitelmassa. Kirjaukset ja toiminnan onnistumisen seuranta auttavat kehittymään ja tuovat toimintaan pitkäjänteisyyttä. Yhdessä luodut tavoitteet tukevat eri toimijoiden työtä ja palvelevat yhteisiä kohderyhmiä.

Lukutaitotyön kannalta tärkeitä oululaisia yhteistyöverkostoja ovat koulukirjastojen verkosto, kulttuuriopettajien verkosto sekä STEAM in Oulu -verkosto. Verkostot takaavat onnistuneen viestinnän, yhdessä järjestetään tapahtumia ja kehitetään toimintaa eteenpäin. Monet oululaiset koulut ovat mukana Lukeva koulu -verkostossa ja Oulun kaupunki on sitoutunut Lukeva kunta -toimenpiteisiin. Monilukutaidon edistämisen kannalta merkittävää on myös kirjaston ja Oulun kaupungin kehittäjäopettajien yhteistyö.

Kaupunginkirjaston toimipisteitä on Oulussa runsaasti ja kaksi kirjastoautoa palvelevat varhaiskasvatuksen yksiköitä ja kouluja. Yhä useampi Oulun kaupunginkirjaston toimipisteistä toimii monitoimitaloissa lähellä lapsia ja nuoria. Jokaisessa Oulun koulussa on myös opetuksen alainen koulukirjasto, joten kirjat ja lukeminen näkyvät koulujen arjessa. Sama OUTI-kirjastokortti käy Oulun kaupunginkirjaston toimipisteissä ja Oulun koulukirjastoissa.

Lukumetka on palvelumalli, jonka tavoitteena on jokaisen Oulussa syntyvän lapsen ja hänen perheensä tavoittaminen ja alle kouluikäisten lasten ja perheiden lukemaan innostaminen ja lukuharrastuksen lisääminen perheissä. Jokainen Oulussa syntyvä vauva saa hymyilevän pupujulisteen, joka kutsuu koko perheen kirjastoon.

Kirjasto on mukana neuvolan odottaville vanhemmille järjestämissä perhevalmennustapahtumissa, jokaisessa neuvolassa on lukumaistiaispiste, jossa voi tutustua lastenkirjoihin, kirjastosta vieraillaan ensimmäisen lapsensa saaneiden esikkoryhmissä.

Päiväkotiryhmille järjestetään satuhetkiä, etäsatuhetkiä ja kirjastovierailuja. Eskareilla on oma Lukuhöperö-diplomi, jonka tavoitteena on alkavan lukutaidon tukeminen sekä erilaisten lukutaitojen kehittyminen. Lukumetkan vuosikokouksessa elokuussa suunnitellaan yhdessä kirjaston, varhaiskasvatuksen ja neuvolapalvelujen kanssa seuraavan kauden toimintaa.

Kirjastoreitti jatkuu perusopetuksesta lukioon ja tukee opettajia lukutaitotyössä. Kirjastoreitin tavoitteena on lasten ja nuorten monilukutaidon edistäminen, lukemaan innostaminen ja monipuoliset tiedonhankinnan taidot. Sisältöjä kehitetään yhteistyössä opetuksen kanssa.

Ohjattujen ryhmäkäyntien lisäksi viime vuosina on luotu oppimiskokonaisuuksia myös verkkoon. Kirjallisuusdiplomi ja erilaiset lukuhaasteet ovat tärkeä osa Kirjastoreittiä.

Kirjasto tarjoaa opettajien käyttöön myös kirjastokortin, jolla voi lainata aineistoja luokkaan ja niille oppilaille, joilla ei ole omaa kirjastokorttia. Koulukirjasto-opettajien verkosto pitää yhteistyötä yllä kouluillaan ja edesauttaa monilukutaitojen edistämistä yhdessä kaupunginkirjaston kanssa.
Tulokset
Vuonna 2022 Lukumetkan ja Kirjastoreitin ohjatut ryhmäkäynnit tavoittivat Oulussa yli 30 000 lasta ja nuorta. Ryhmille on luettu satuja, opastettu kirjastonkäyttöä, innostettu lukemaan, opetettu tiedonhaun taitoja ja pidetty mediakasvatuksen työpajoja sekä lähiopastuksina että etänä. Etäyhteydellä järjestettävät satutuokiot ja kirjavinkkaukset lisäävät saavutettavuutta ja tavoittavat kuulijoita laajasti. Kerran kuussa järjestettävää etäsatutuokiota on seuraamassa kerrallaan noin 1000 lasta. Kohti lukulomaa! -etävinkkausviikon osallistujamäärä kasvaa vuosi vuodelta tavoittaen tuhansia eri ikäisiä lapsia ja nuoria. Oppimisympäristössä olevat kirjaston materiaalit lisäävät palvelujen saavutettavuutta ja helppoa käyttöä. Varhaiskasvatuksen ryhmät ja luokat käyvät ahkerasti kirjastossa myös omatoimisesti lainaamassa.

Yhteistyö hyvinvointipalveluihin, neuvolapalveluihin on tiivistynyt ja lukutaitotyötä odottaville vanhemmille ja vauvoille tehdään luontevasti yhdessä neuvoloiden ja kirjaston kanssa. Yhteistyö on säännöllistä ja siihen on sitouduttu.

Lukumetkan ja Kirjastoreitin vaikuttavuus on laajaa myös materiaalien osalta. Periaatteena on ollut tarjota mahdollisimman valmista ja helppoa materiaalia kasvattajien ja opettajien käyttöön. Kirjastoreitti-sivusto on hyvin tunnettu verkkosivusto, josta ovat ottaneet mallia monet kunnat. Kasvattajille ja opettajille suunnatut materiaalit jaetaan avoimesti Kirjastoreitti-sivuilla sekä Avointen oppimateriaalien kirjastossa.

Esimerkiksi Lukuhöperö-diplomi ja 300 minuutin lukuhaasteet ovat levinneet eri puolille Suomea. Lukumetkan ja Kirjastoreitin opetusmateriaaleja ja toimintamalleja on kirjastojen alueellisen kehittämistyön seurauksena käytössä myös Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kuntien kirjastoissa.

Ensimmäisen kirjastokorttinsa ottavalle lapselle suunniteltu Kirjasto on kaverisi -esite on levinnyt kaikkien Suomen kirjastojen käyttöön ja Monikielinen kirjasto on kääntänyt esitteen suomen, englannin ja ruotsin lisäksi 15 harvinaiselle kielelle.

Vuonna 2022 lasten- ja nuortenkirjallisuuden lainaus Oulun kaupunginkirjastossa oli vajaa 1,7 miljoonaa. Vuoteen 2018 verrattuna lasten- ja nuortenkirjojen lainaus on lisääntynyt liki 300 000 lainalla. Oulun koulukirjastosta lainataan vuosittain noin 65 000 lainaa ja suunta on nousujohteinen.
Linkit
https://www.ouka.fi/oulu/kirjastoreitti/kirjastoreitti-ja-yhteistyo-oulussa
https://www.ouka.fi/oulu/kirjastoreitti/varhaiskasvatus-ja-esiopetus
https://www.ouka.fi/oulu/kirjastoreitti/oulun-koulukirjasto

Yhteyshenkilöt

Mervi Vaara
mervi.vaara(ät)ouka.fi
palvelupäällikkö
Oulun kaupunginkirjasto
Elina Kauppila
elina.kauppila(ät)ouka.fi
vastaava informaatikko
Oulun kaupunginkirjasto

Harri Kauppinen
harri.kauppinen(ät)ouka.fi
aluepäällikkö
Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Oulun kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta