23.9.2020
Riihimäen kaupunki; sivitys- ja hyvinvointi sekä robotiikkakampus, Riihimäki

Robotiikkaa taaperosta tohtoriksi

Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Automaatio, IoT, robotisaatio ja tekoäly tunkeutuvat ihmisten arki- ja työelämän kaikille osa-alueille. Riihimäellä näiden asioiden ja ilmiöiden ymmärrys on osa tämän päivän yleissivistystä. Nykyaikaisessa yleissivistävässä koulussa hankitut tiedot ja taidot luovat pohjan tulevaisuuden digitaalisten palvelujen ja tuotantotapojen käytölle ja toimintojen kehittämiselle.

Riihimäellä robotiikka ja sen opetus #RoboRiksu on nostettu yhdeksi kaupunkistrategian kärjeksi. Tavoitteena on kehittää Riihimäestä vuoteen 2030 mennessä Suomen robotiikan pääkaupunki, jolloin alkuvaiheessa luodaan kaikkia lapsia ja nuoria koskeva robotiikkaopetuksen koulutuksellinen jatkumo varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle.

Jatkumo toteutetaan yhteistyössä paikallisen elinkeinoelämän kanssa. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on kehittää robotiikkaan liittyviä palveluja, uutta yritystoimintaa ja luoda perustaa tulevaisuuden hyvinvoinnille.
Ratkaisu
Riihimällä robotiikkaopetus käynnistyi kerhomuotoisena keväällä 2014. Opetusta on kehitetty yhteistyössä Oulun ja Turun yliopistojen, Hämeen ammattikorkeakoulun, Hyria koulutus Oy:n, paikallisen elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien kanssa. Robotiikan SM- ja EM-kilpailuja on järjestetty ja kehitetty kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen, yritysten sekä muiden sidosryhmien kanssa. Hämeen liiton tuki kansainvälisten suhteiden luonnissa ja yhteistyön kehittämisessä on ollut merkittävä.

Kuluvana lukuvuonna Riihimäellä robotiikan koulutuksellinen jatkumo kattaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 1.–9.-luokkien kaikki oppilaat. Robotiikkaopinnot koostuvat kaikille yhteisistä opinnoista, valinnaisaineopinnoista sekä kerhotoiminnasta.

Syksyllä 2019 on käynnistetty Riihimäen lukion robotiikkapainotteinen opetus ja on laadittu lukion robotiikan opetussuunnitelma 2.0. Syksyllä 2021 käyttöön otettavaa suunnitelmaa pilotoi parhaillaan 25 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijaa.

Opettajien täydennyskoulutus on järjestetty omana toimintana yhteistyössä Roboedu ry:n kanssa. Tällä hetkellä Riihimäellä noin neljäsosa perusopetuksen opettajista opettaa robotiikkaa.
Tulokset
Tällä hetkellä Riihimäki on ainut kaupunki/kunta Suomessa, jossa robotiikalla on keskeinen rooli kaupunkistrategiassa, ja jossa robotiikkaa voi opiskella systemaattisesti päiväkodista korkea-asteelle.

Riihimäen robotiikkaopetus ei lisää perusopetuksen, eikä lukion opetuksen kustannuksia, koska
1) opetus toteutetaan 1.–7. luokilla eri oppiaineissa normaalin tuntikehyksen ja valinnaisainetarjonnan puitteissa.
2) Robotiikan oppimisympäristöjen alkuinvestointihankinnat säästyvät 3–5 vuoden aikana käsityön materiaalihankinnoista.
3) Robotiikan 13 kurssia tarjotaan lukiossa normaalin kurssitarjottimen osana.

Riihimäellä jokainen lapsi saa ensikosketukseen robotiikkaan päivähoidossa, jossa opetellaan myöhemmin robotiikassa tarvittavia ongelmaratkaisu- ja yhteistyötaitoja sekä leikin varjolla mekaniikkarakentelua ja koodaamisen perusteita.

Perusopetuksen robotiikkaopetus on koottu eri oppiaineiden valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteissa esitettyjen yleisten ja oppiainekohtaisten tavoitteiden ja sisältöjen pohjalta. Nämä tavoitteet pyritään saavuttamaan toteuttamalla opetusta eri oppiaineiden opetustunneilla robotiikan kehitys- ja oppimisympäristöissä. Esimerkiksi perusopetuksen 1.–7. luokkien käsityössä jokainen oppilas opiskelee vuosittain käsityötä robotiikkaoppimisympäristössä kaksi tuntia viikossa kymmenen viikon ajan. Käytännössä perusopetuksen aikana jokainen oppilas opiskelee robotiikan yhteisissä opinnoissa vähintään 250 tuntia.

Perusopetuksessa oppilas voi opiskella robotiikkaa valinnaisena oppiaineena yhden tunnin viikossa 5. ja 6. luokilla ja kaksi tuntia viikossa 8. ja 9. luokilla. Riihimäellä kolmanneksi suosituimman valinnaisaineen opetuskertymä oppilaalle voi olla yhteensä 225 tuntia.

Riihimäellä kaikissa 11 peruskoulussa oppilas voi osallistua robotiikkakerhoihin. Kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin suuntautuneet oppilaat työskentelevät robotiikkatehtävän parissa 200–500 tuntia vuodessa.

Riihimäen perusopetuksen valinnaisaineena, kerhotoiminnassa ja robotiikkakilpailuissa opittuja taitoja on mahdollista tunnistaa ja tunnustaa ammatillisen koulutuksen järjestäjän Hyrian ja Riihimäen lukion opinnoissa.

Riihimäen robotiikkaopetusta kehitetään tiedeperusteisesti Turun yliopiston, Oulun yliopiston ja Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa kiinteässä yhteistyössä talousalueen elinkeinoelämän, kauppakamarin, yrittäjäjärjestöjen ja Hämeen liiton kanssa.

Robotiikan pääkaupunki tavoite pyritään saavuttamaan verkostoituneen koulutuksen, elinkeinoelämän yhteistyön, osaamisen vahvistamisen ja vetovoimaisuuden lisäämisen kautta. Riihimäen yleissivistävän koulun robotiikkaopetuksen tuloksena toisen asteen ja korkea-asteen koulutukseen hakeutuvilla opiskelijoilla on erinomaiset valmiudet osallistua toisen ja korkea-asteen opintojen aikana kansallisten ja kansainvälisten yritysten erilaisiin robotiikan käytön kehittämishankkeisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa oppimista monijäsenissä tiimeissä ja aidoissa oppimisympäristöissä.

Riihimäellä järjestettävä robotiikkaopetus, robotiikkakilpailut, täydennyskoulutuskonseptit ja muut robotiikkaan liittyvät toiminnot on tarkoitus tuotteistaa sekä markkinoida sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Lokakuussa 2020 avataan Hyrian ja HAMK:n muodostamalle yhteiselle kampusalueelle Riihimäen Business Park, johon on tulossa alkuvaiheessa 5–6 robotiikkaan, IoT:n, tekoälyyn tai virtuaalitodellisuuteen erikoistunutta yritystä. Lisäksi on tarkoitus vakiinnuttaa käynnistynyt yrityshautomotoiminta.

Yhteyshenkilöt

Esa Santakallio
esa.santakallio(ät)riihimaki.fi
kehittämisjohtaja
Riihimäen kaupunki, robotiikkakampus
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta