25.11.2016
Tampereen kaupunki , Tampere

Tiimikoulu

Kehitteillä

Tarve ja tavoitteet
Peruskoulu on törmännyt tehtäviin ja haasteisiin, joihin yksittäisen opettajan aika ja mahdollisuudet eivät enää riitä. Arjessa ollaan usein melko kaukana perinteisestä opettajan työstä. Lapset tarjoavat haasteita, joihin koululla ei ole mahdollisuutta vastata. Koulussa tavoitetaan koko yhteiskunta ja palvelut tarjotaan universaalisti. Näin perheiden tarvitsema tuki tulisi koulusta luonollista kautta.

Tavoitteena on tarjota perusopetukseen lapsille ja perheille tukea oikean kokoisella ryhmällä ja kohtuullisella määrällä kasvattajia. Luonnollisen kokoisilla ryhmillä luodaan lapsille aitoja tukirakenteita ja voidaan tarjota kaikille ohjausta ja opetusta. Varmistutaan riittävistä taidoista, joita lapsemme tarvitsevat tulevaisuuden yhteiskunnassa.

Kouluille on tullut uusia haasteita useasta eri suunnasta. Niihin vastaaminen ei onnistu yksin toimivalta luokanopettajalta, jonka perustehtävä on akateemisten taitojen opetuksessa. Jokaisella lapsella pitäisi olla oikeus ja mahdollisuus oppimiseen eikä meillä ole varaa päästää pientäkään joukkoa koulusta luku- lasku- tai kirjoitustaidottomina.

Ilmiölähtöinen ja integroitu opetus vastaa hyvin nykyajan ja tulevaisuudenkin tarpeisiin. Uusi oppimiskäsitys tarvitsee kohtuullisen määrän käsiä ja silmiä, jotta ilmiölähtöistä opiskelua voidaan aidosti tukea.

Tiiminä toimivassa koulusssa opettajat ja ohjaavat tekevät asiakaslähtöisesti ennaltaehkäisevästi, poikkihallinnollisesti syrjäytymistä ehkäisevää työtä. Sosiaaliset ongelmat ovat tulleet kouluihin ja yksintekemisen historiallinen taakka on ollut opettajilla viimevuosina raskas. Jakamalla perheiden huolia tiimin kesken lisätään työssäjaksamista ja työn vaikuttavuutta.
Ratkaisu
Tiimikoulun perusryhmässä olisi 40-50 oppilasta. Ryhmää ohjaa kaksi luokanopettajaa ja kaksi ohjaajaa. Ohjaajat auttavat lapsia ja heidän perheitään sosiaalityön ja kasvatustyön menetelmin, jolloin opettajat saavat keskittyä perustehtäväänsä eli opettamiseen.

Koulutukseltaan ohjaajat ovat sosionomeja. Perusryhmänä on 20 oppilaan ryhmä. Välillä tehdään töitä kymmenen hengen pienryhmissä esim. äidinkielessä ja matematiikassa. Iso 40-50 hengen ryhmä oppii ilmiölähtöisesti erilaisissa pajoissa ja teemoissa integroiden eri oppiaineita.

Idea palkittiin Tampereen kaupungin kehittäjäpalkinnolla kesäkuussa 2016 ja yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet toimintaan mukaan. Kokeiluvaiheessa sosionomit tekevät työtä harjoitteluna ja opinnäytetöinä. Kokeilussa kuluja ei synny merkittävästi.

Jatkossa koulunkäynninohjaajien koulutustaso hieman nousee ammattikorkean osaamisen tasolla ja palkkakulut hieman nousivat. Toimintamalli ei tuo kuitenkaan lisää kuluja, vaan säästää. Pitkän tähtäimen sijoituksena huolehditaan, että syrjäytyminen vähenee ja kaikki saavat tarvitsemansa taidot. Sijaishuollon kulut vähenevät, kun lapsia voidaan auttaa koulussa ja perheitä tukea koulun kautta.

Hyvin jaksava tiimissä toimiva henkilöstö jaksaa innostaa ja motivoida lapsia oppimaan. Harvassa ammatissa toimitaan vastuullisesti niin yksin kuin opettajan ammatissa. Koulukiusaamisesta on tullut yhteiskunnallemme valtava yksilöllinen ja taloudellinenkin taakka. Melko usein mielenterveysongelmien ja työkyvyttömyyden taustalta löytyy koulukiusaus.

Koulusta tehtävä sosiaalityö auttaisia niitä hiljaisia lapsia, jotka eivät saa ääntään kuuluville ja niitä, jotka reagoivat käytösongelmillaan haastavaan elämäntilanteeseensa. Koulu voi tarjota universaalisti kaikille samaa palvelua leimaamatta ketään.
Tulokset
Tiimikoulua päästään kokeilemaan vasta ensi syksynä (v. 2017). Työn tekemistä ja saatuja hyötyjä tutkitaan ja vertaillaan perusteellisesti.

Ennaltaehkäisevä perhetyö löytää koulusta aidon tarpeen, jossa tilannetta päästään korjaamaan koulussa ja kotona. Lasta ei lähetetä kuraattorille, psykologille tai oteta huostaan, koska koulunkäynti ei suju, vaan hänen koulunkäyntiään tuetaan aidossa tilanteessa oikeaan aikaan.

Korjaava sosiaalityö tulee ennaltaehkäisevän koulun alueelle antamaan auttavan kätensä ja saa aikaan inhimmillistä hyvinvointia ja taloudellista säästöä. Lapsiryhmien ollessa oikean kokoisia kaikilla lapsilla on mahdollisuus oppia akateemisten taitojen lisäksi tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Koulukiusaamista voidaan näin aidosti ennaltaehkäistä.

Taloudellinen hyöty tulee ennaltaehkäisevän työn tuloksina jo hyvinkin nopeasti. Pitkällä tähtäimellä sijoitus on erinomainen, kun itseensä luottava ja itsensä tunteva luku-, kirjoitus ja laskutaitoinen nuoriso astuu työelämään. Hankkeen toteutuessa täysimittaisena pääsemme tekemään asiakaslähtöisesti ja poikkihallinnollisesti syrjäytymistä ehkäisevää työtä.

Sosiaaliset ongelmat ovat tulleet kouluihin ja yksintekemisen historiallinen taakka on ollut opettajilla viimevuosina raskas. Jakamalla perheiden huolia tiimin kesken lisätään työssäjaksamista ja työn vaikuttavuutta.
Liitteet
Tiimikoulu.pdf

Yhteyshenkilöt

Vesa Joutsen
vesa.joutsen(ät)tamk.fi
päätoiminen tuntiopettaja
Tampereen ammatikorkeakoulu ja Tampereen ammattiopisto
Raimo Laaksonen
raimo.laaksonen(ät)tampere.fi
työsuojeluvalteettu
Tampereen kaupunki, perusopetus
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta