26.10.2015
Ikaalisten kaupunki, Ikaalinen

Toiminnan ja prosessien uudistaminen osallistavalla kuntastrategialla

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Ikaalisten kaupunki päätti maaliskuussa 2015 päivittää vuonna 2013 hyväksytyn kuntastrategian. Päivitykselle oli tarvetta, koska valtuustokausi oli puolessa välissä. Päivityksen yhteydessä huomioitiin mm. kesällä 2015 julkaistu uusi hallitusohjelma, johon kirjatut tavoitteet ovat muuttamassa kuntien perinteistä roolia merkittävästi. Vastatakseen uusiin haasteisiin nykyistä paremmin, Ikaalinen päätti muuttaa kaupungin omaa palvelutuotantoa, organisaatiota ja koko toimintakulttuuria.

Alkuperäinen strategia oli valmisteltu ja hyväksytty yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa ja myös päivitys päätettiin hoitaa samalla tavalla.
Ratkaisu
Strategian päivitykseen ostettiin asiantuntija-apua Yritystaito Oy:stä. Päivitysprosessin tueksi järjestettiin henkilöstöjärjestöjen kanssa yhteisiä valmistelu -työpajoja ja seminaareja keväällä 2015. Strategian päivitys käsiteltiin myös YT-toimikunnassa. Strategian lisäksi päivitettiin myös siihen liittyvä toimeenpano-ohjelma.

Strategian painopisteet ovat 1) palvelutuotannon osalta oman toiminnan kehittäminen ja kuntayhteistyö sekä 2) elinkeinoelämän ja elinvoimaisuuden kehittäminen. Tavoitteena on mm. varautua sote-uudistukseen luomalla entistä tehokkaampia tuotantorakenteita ja tuottaa jatkossakin palveluja kilpailukykyisesti. Keskeisessä roolissa on oman toiminnan ja prosessien uudistaminen. Työkaluiksi on määritelty toiminnan tuotteistus, digitalisointi ja uudelleenorganisointi.
Tulokset
Kyseessä on toiminnan uudelleenorganisointi koko kuntaorganisaatiossa eli muutos koskee koko henkilöstöä. Tavoitteena on uudistaa kaikki tärkeimmät työnteon prosessit.

Strategian jalkauttaminen tehdään yhdessä henkilöstön ja pääsopijajärjestöjen kanssa. Jalkauttaminen hankkeistetaan ja Tekesille on tehty asiaa koskeva projektiavustushakemus. Lisäksi jalkauttamisessa käytetään hyväksi Kuntekon tarjoamia palveluja. Hankkeen ohjausryhmänä toimii YT-toimikunta.

Tavoitteena on luoda pysyvä malli, jossa henkilöstö osallistetaan jatkuvaan kehittämistyöhön. Toimintatapamuutoksia ja prosessien kehittämistä valmistelevat toimialaryhmät, joiden toimintaan osallistuu arviolta 150 henkilöä. Toiminnallisten tavoitteiden lisäksi pyritään parantamaan työtyytyväisyyttä ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin.

Hankkeen toteutus pohjautuu LEAN-ajatteluun. Toimialaryhmille kerätään asukkailta kehittämisideoita hankkimalla www-pohjainen ideointi- ja palautealusta, joka vakiinnutetaan osaksi kaupungin toiminnan pysyvää kehittämistä.

Yhteyshenkilöt

Jyri Mäntylä
jyri.mantyla(ät)ikaalinen.fi
Kaupunginsihteeri, KT-yhdyshenkilö
Ikaalisten kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta