20.11.2020
Hollolan kunta, Hollola

Tulevaisuuteen johtamisen sparrausta

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Koronakeväänä 2020 olimme kaikki meille täysin uudessa ja kovassa paikassa. Pieni virus muutti maailman, myös Hollolan. Henkilöstömme oli tehnyt uskomattoman loikan virtuaalisen työn maailmaan ja uusiin toimintatapoihin ja selvinnyt siitä hienosti!

Halusimme tarjota erityistä tukea esimiehille ja heidän kauttaan koko henkilöstölle uuden tilanteen käsittelyssä. Halusimme yhteistyössä turvata työelämän laatua ja tuottavuutta näissä uudella tavalla haasteellisiksi muuttuneissa ja uusia mahdollisuuksia tarjoavissa olosuhteissa. Tavoitteena oli yhteinen loikka tulevaisuuteen johtamisessa; ottaa mukaan poikkeusaikana kehitetyt ja käyttöönotetut hyvät tavat toimia ja kehittää edelleen uusia toimintatapoja tulevaisuuteen.
Ratkaisu
KunTekon tuella toteutettiin neljän kerran sparrauskokonaisuus ”Tulevaisuuteen johtaminen” syksyn 2020 aikana. Teamsin välityksellä toteutetun sparrauksen tuottivat meille Janna Utti ja Ville Mäkelä Tamora Oy:stä.

Yhdessä esimiesten ja henkilöstön edustajien kanssa mietittiin, miten Hollolassa luomme yhteisvoimin, joustavasti ja ennakoiden uutta työelämää. Brändiä mukaillen, meistähän on moneksi. Käsittelyssä olivat seuraavat teemat:

Miten johtaminen muuttuu toimintaympäristön muutoksessa? Miten ja miksi johtaminen on erilaista koronan jälkeen ja miten ja miksi se muuttaa kuntatyön ja johtamisen? Luottamus ja luottamusta rakentava kulttuuri. Esimiehen rooli tulevaisuuden tekijänä.

Tulevaisuuden kuvan jakaminen. Vuorovaikutteinen viestintä. Keskinäinen kannustaminen. Yhdessä tekemisen merkitys.

Eteneminen epävarmassa maailmassa. Esimiehen päätöksentekokyky. Aikaansaava kulttuuri. Rohkeus ja uskallus olla esimies.

Esimies pitää huolta myös itsestään ja energiastaan. Hän pystyy työskentelemään erilaisissa verkostoissa.

Sparrauskertojen välissä tehtiin kotitehtäviä, kuten harjoiteltiin rohkeita johtamistekoja, mietittiin, miksi työ ja tekeminen on nyt tehokkaampaa kuin ennen kevään poikkeusaikaa, kannustettiin toisia kehumalla ja harjoiteltiin olemaan puhumatta pahaa mistään tai kenestäkään.
Tulokset
Yhdessä tekemisen tunnelma on vahvistunut nopeasti. Yhdessä olemme etsineet ratkaisuja, oppineet uutta ja löytäneet eväitä toisenlaisen tulevaisuuden tekemiseen. Olemme oppineet paremmin elämään epätäydellisessä arjessa, oppineet rohkeutta ja ymmärtäneet, että hyvään lopputulokseen voi päästä monin tavoin ja montaa eri reittiä.

Meistä on tullut joustavampia, ymmärtäväisempiä ja rohkeampia uusien ja yllättävien tilanteiden edessä. Reflektiivisyys organisaatiossa on lisääntynyt. Esimiestyötä ja johtamista pohditaan enemmän, ollaan valmiimpia muutokseen, kokeilemaan ja muuttamaan omia toimintatapoja. Keskustellaan avoimemmin ja osoitetaan arvostusta. Esimiesten keskinäinen kannustaminen on lisääntynyt. Sparrauksessa käsitellyt asiat jäivät elämään keskusteluun.

Pohdintaa on tehty mm. siitä, mitä halutaan ottaa mukaan toimintatavoista ennen koronaa ja mitä ei haluta ottaa mukaan. Osittaisen etätyön tekemisen on todettu lähtökohtaisesti nostavan tuottavuutta ja parantavan jaksamista. Etäyhteydellä hoidetut kokoukset on todettu tehokkaammiksi. Työkavereiden välisistä sosiaalisista kontakteista halutaan kuitenkin pitää kiinni. Tarpeettomasta byrokratiasta halutaan päästää irti. Luottamusta halutaan kasvattaa niin johdon ja esimiesten välillä kuin esimiesten ja työntekijöidenkin välillä. Luottamus lisää arvostuksen tunnetta.

Yksi konkreettinen tulos sparrauksesta on lisääntynyt etäkokouksien interaktiivisuus. Sparrauksessa koostettiin johtamisen käsikirja, joka tukee meitä jatkossakin suuntaamaan energiaamme oikein.

Yhteyshenkilöt

Minna Hutko, henkilöstöpäällikkö
minna.hutko(ät)hollola.fi


Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta