27.3.2017
Keminmaan kunta, Keminmaa

Työhyvinvointipajoja kaikille kunnan työntekijöille

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Tarkoituksena oli, että me kaikki kunnan työntekijät voimme vaikuttaa ja osallistua työpaikkamme työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnitteluun ja siinä samalla saada tietoa tykytoiminnasta. Tarkoitus on, että tykytoimikunta voi suunnitella tykytoimintaa ideointipajoissa ilmenneen tarpeen mukaisesti.
Ratkaisu
Tykyideointipajoissa voi nonstop-periaatteella helposti ja nopeasti pistäytyä oman työn ohessa. Työntekijä voi käydä siinä pajassa, joka työntekijälle itselleen parhaiten työn ohessa sopii. Pajojen paikat ja ajat on valittu niin vuorotyöntekijöitä kuin päivätyöntekijöitäkin ajatellen.

Jos ei pääse mukaan pajaan, voi kuitenkin osallistua laittamalla sähköpostia tykytoimikunnan jäsenille etunimi.sukunimi@keminmaa.fi . Infomateriaali on myös lainattavissa esim. oman työyhteisön kanssa läpikäytäväksi sen jälkeen, kun pajat on pidetty.

Kehittäminen lähti omasta ajatuksestani alkuvuodesta 2016 ja koska työskentelen tykytoimikunnassa, vein asian sinne käsittelyyn. Tykytoimikunta päätti tukea ajatusta ja viedä sitä eteenpäin.

Kunnan johtoryhmälle valmistelin asian päätöksentekoon. Johtoryhmä päätti myöskin tukea asiaa ja antoi työntekijöille luvan osallistua työhyvinvointipajoihin työajallaan sekä kannusti esimiehiä mahdollistamaan henkilöstön osallistumisen sekä osallistumaan myös itse. Pajojen jälkeen kokosin työntekijöiden vaikuttamat tulokset yhteen, ne käsiteltiin tykytoimikunnassa sekä kunnan johtoryhmässä. Tykytoimikunnan vuoden 2016 toiminta suunniteltiin ja järjestettiin näin henkilökunnan vaikuttamisen ja tarpeen perusteella.

Ulkopuolista rahoitusta ei tarvittu. Materiaaleja käytettiin kunnan eri toimipisteistä. Työaikaa käytettiin. Osallistujilla työaikaa meni 5min-20min. Itselläni sekä pajan valmisteluissa ja ohjaamisissa auttaneilla tykytoimikunnan jäsenillä useamman työpäivän verran. Toimijatiimin asiantuntijuus riitti hyvin.

Uusia työvälineitä ja toimintamalleja: koko työhyvinvointipaja oli aivan uusi työväline ja toimintamalli ideoida uutta tykytoimintaa, jättää toivomuksia, vaikuttaa ja valita itseä kiinnostavia tykytoimintoja, joihin olisi halukas osallistumaan. Pajoissa sai tietoa tykytoiminnasta, myös niistä tärkeistä asioista, joihin itse voi omassa työhyvinvoinnissaan ja työkyvyssään vaikuttaa.

Pajoihin valmisteltiin infopisteet tykytoiminnasta, sen tarkoituksesta ja sisältömahdollisuuksista ja esim. siitä, miten itse voi omasta työkyvystä huolehtia. Työntekijän lisäksi siihen vaikuttaa myös työnantaja, joka huolehtii monin tavoin työntekijöidensä hyvinvoinnista. Yksi näistä asioista on tykytoimikunnan toiminta.

Tykytoimikunnasta valmisteltiin oma infopisteensä. Pisteet olivat värikkäitä ja silmää kiinnostavia, jotta asioista jäisi parempi muistijälki kävijöille. Lisäksi pajatapahtumissa oli taukojumpparata, jonka työterveyshuolto on ideoinut ja valmistellut, mutta sen vetävät tykyvirkistystyöryhmän jäsenet eri työpaikoista. Näin työterveyshuollosta ei aiheudu kuluja.
Tulokset
Tykyideointipajoista jäi osallistuville työntekijöille ja työyhteisöille tiedollinen hyöty työkyvystä ja työhyvinvoinnista. Pajat vahvistivat työnantajan ja työntekijöiden välistä luottamustasuhdetta, sillä pajojen konkreettinen työntekijöiden osallistaminen ja kuunteleminen vaikuttaa suoraan tykytoimintaan. Työnantaja ja työntekijät hyötyvät molemmat näiden asioiden vahvistamisesta.

Nyt kun materiaali on valmistettu, se on lainattavissa kunnan työyhteisöihin esim. henkilöstöpalaveriin tai kehittämispäivään. Työntekijät antoivat paljon positiivista palautetta siitä, että heitä halutaan kuunnella ja kuulla ja he näkivät osallistumisensa vaikutukset välittömästi saman vuoden aikana.

Tänä vuonna on tarkoitus hyödyntää viime vuoden runsasta ideasatoa ja niiden äänestystuloksia edelleenkin. Osallistava toiminta hyödyntää työkyvyn asioissa kaikkia osapuolia, lisää omaa oivallusta ja ymmärrystä sekä halua toimia.

Yhteyshenkilöt

Sanna Juntunen
sanna.juntunen(ät)keminmaa.fi
Työtoiminnan vastaava ohjaaja
Keminmaan kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta