#uutinen - 27.03.2024

Håkan Ekström: Hyvä johtaminen mahdollistaa työn kehittämisen

JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström pitää tärkeänä, että kuntien ja hyvinvointialueiden työntekijöille ja viranhaltijoille annetaan aito mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa työnsä kehittämiseen.

Håkan Ekström JHL puheenjohtaja

 

”JHL:n jäsenet työskentelevät tehtävissä, joissa tuotetaan palveluja kansalaisille. Julkisen työn merkitys ei välttämättä korostu kansalaisten arjessa, mutta ymmärrys julkisen sektorin työn merkityksestä kasvaa, kun itsestään selvinä pidettyjä palveluja vähennetään tai ne poistuvat kokonaan. Hädän hetkellä julkisen sektorin palveluja myös arvostetaan paremmin.

Laadukkaiden palvelujen tuottaminen edellyttää tietysti riittävien resurssien varmistamista kaikilla tasoilla. Kun kunnat ja hyvinvointialueet kehittävät palvelutoimintaansa, henkilöstön jaksamista edesauttavat ja tukevat sekä työviihtyvyyttä vahvistavat työolosuhteet ovat luotavissa.

Kuntien ja hyvinvointialueiden tulee pitää kiinni henkilökunnasta ja samalla varmistaa riittävä rekrytointi. Riittävän rahoituksen lisäksi tämän työmarkkinakentän tulevaisuus on kiinni monista muistakin asioista, ei vähiten mielikuvista. Tämän takia olisi yhteistyössä löydettävä keinoja, joilla vahvistaa näiden alojen ulkoista kuvaa ja vetovoimaa organisaatioiden kaikilla tasoilla ja kaikissa tehtävissä.

Kunta-alan järjestöt ovat vuosien saatossa eri tasoilla edistäneet työn kehittämistä hyvällä tavalla luomalla tiedon vaihtamisen alustoja ja yhteisen tekemisen puitteita. Tähän tekemiseen ovat voineet osallistua sekä suuremmat että pienemmät organisaatiot hyvin erilaisilla kehittämisprojekteilla ja tekemisillä.

Yhteisessä kehittämistyössä syntynyttä tietovarantoa ja kokemuspohjaa on syytä kerätä ja jakaa kaikkien toimijoiden hyödyksi myös tulevaisuudessa. Tätä kehittämistyötä tulee ylläpitää määrätietoisesti, jotta kunnissa ja hyvinvointialueilla olisi myös tulevaisuudessa edellytyksiä suoriutua palvelutehtävistään ja jotta ammattilaiset voisivat toimia mahdollisimman vaikuttavasti meidän kaikkien arjen helpottamiseksi. Parhaassa tapauksessa olemme itse mukana kehittämässä työyhteisöjä nykyistä paremmiksi.

Kaikkien kehittämistekojen ei tarvitse olla toiminnallisesta ja taloudellista näkökulmasta merkitykseltään suuria. Tärkeintä on se, että meillä olisi tilaa ja aikaa kehittävälle työotteelle, sellaiselle, josta lisäarvoa olisi kohdennettavissa, ei vain työnantajille ja työntekijöille, vaan myös julkisten palvelujen vastaanottajille.

JHL:lla on pitkäaikainen ja hyvä kokemus yhteistyöstä KT:n ja muiden sopijajärjestöjen kanssa sopimuksellisen edunvalvonnan ja työhyvinvoinnin aloilla. Olemme vuosikymmenten saatossa löytäneet ratkaisuja hyvinkin vaikeisiin kysymyksiin ja tehneet yhteistyötä kuntien ja hyvinvointialojen työn kehittämisen ja työmarkkina-aseman vahvistumiseksi. Uskon että tämän työn merkitys kasvaa tulevina vuosina varsinaisen sopimuksellisen yhteistyön rinnalla.

Kaikkien kehittämistekojen ei tarvitse olla toiminnallisesta ja taloudellista näkökulmasta merkitykseltään suuria. Tärkeintä on se, että meillä olisi tilaa ja aikaa kehittävälle työotteelle, sellaiselle, josta lisäarvoa olisi kohdennettavissa, ei vain työnantajille ja työntekijöille, vaan myös julkisten palvelujen vastaanottajille. Parhaassa tapauksessa kaikki voittavat työn kehittämisestä. Tämän takia kehittämistyön merkitystä ei voi ylikorostaa.

Liittojen näkökulmasta on tärkeää, että työntekijöille ja viranhaltijoille annetaan aito mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa oman työn ja työyhteisön kehittämistyöhön. Tämän mahdollistamiseksi tarvitaan hyvää johtamista.

Toimivat julkiset, verovaroin kustannetut palvelut ovat pohjoismainen tapa mahdollistaa kaikille kansalaisille mahdollisimman yhdenvertaiset palvelut varallisuuseroista riippumatta. Ilman toimivaa julkista sektoria ei ole olemassa toimivaa yksityistä sektoria, eikä menestyvää Suomea. Tämän asian esillä pitäminen on JHL:n ja meidän kaikkien vastuulla.

Håkan Ekström, puheenjohtaja, JHL

Tämä on kuudes viimeinen osa juttusarjaa, jossa haastattelemme KT:n ja pääsopijajärjestöjen johtajia työelämän kehittämisestä. Lue aikaisemmat haastattelut linkeistä KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen, Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola ja JUKOn va. toiminnanjohtaja Jouni Vattulainen. 

<   takaisin