1.6.2018
Ikaalisten kaupunki, ravitsemis- ja siivouspalvelut, Ikaalinen

Lapset, koululaiset ja opiskelijat kehittävät ruokailua

Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Ikäihmisten kanssa perustettiin ensin asiakasraati, joka kehitti palvelua. Päiväkoti-ikäisten kanssa meillä on myös hoitajien kanssa yhteinen Sapere-toiminta, joten yhteistyö on ollut aiemminkin jo vahvaa. Lisäksi koululaisilta, vanhemmilta ja henkilökunnalta tuli palautetta ja toiveita ruokiin ja ruokailuun säännöllisen epäsäännöllisesti. Koululaisia käytiin kuulemassa oppilaskunnan kokouksissa, vanhempainilloissa ja mahd. muissa tilaisuuksissa. Todettiin, että olisi varmaan hyvä perustaa oma raati kehittämään päiväkoti-koulu-lukio-ruokailua ja ajateltiin, että perustetaan yksi raati, eikä hajottaa kyselynvoimavaroja monella tapaa.

Näin perustettiin Makuraati, joka kootaan kaikista ikäryhmistä asiakkaita ja henkilökuntaa, koska he kaikki syövät saman ruokalistan mukaisia ruokia.

Makuraati perustettiin vuonna 2016 ja oppilaat valitsivat keskuudestaan raatilaiset. Raatia täydennettiin henkilökunnalla sekä keittiöltä että asiakkaista. Päiväkotilapsista raatiin osallistuu yksi päiväkoti kerrallaan ja raatilaiset ovat yleensä vähintään 5-vuotiaita. Makuraati kokoontuu keskimäärin 3 - 4 kertaa vuodessa, antaa palautetta, esittää toiveita ja maistelee uusia ruokia. Ruokia maistellaan usein niin, että jokaisella annetaan kolme post-in-lappua, jotka he saavat laittaa mieleisten ruokien eteen tarjoilulinjastolla. Näin voi antaa kolme ääntä samalle ruoalle tai yksittäisiä ääniä eri ruuille. Se on osoittautunut erittäin toimivaksi käytännöksi.

Kehittämisellä haluttiin saada aikaan maistuvaa ruokaa noudattaen kuitenkin koulu- ja päiväkotiruokailusuosituksia. Tavoitteeksi otettiin se, että joka lukuvuodelle laaditaan yhteinen ruokavuosikalenteri, jossa on joka kuukaudelle omat ruokateemat, jotka suunnitellaan edellisenä keväänä seuraavalle lukuvuodelle. Näin asiakkaat pääsevät vaikuttamaan siihen esim. miten toiveruokaviikot ja muut teemaviikot järjestetään ja millaisia ruokia niissä tarjotaan.

Ratkaisu
Kehittämiseen valittiin asiakkaat ja henkilökunta sekä sovittiin toiminnan pelisäännöt. Ne käydään läpi aina joka lukuvuoden alussa, jotta uudet jäsenet tietävät toimintaperiaatteet ja tarvittaessa niitä muokataan uudelleen.

Kehittämisessä on mukana lapset varhaiskasvatuksesta kouluun ja lukioon sekä henkilökuntaa. Kehittämisen merkittävin uusi työväline on maistelu eli ruokia testataan asiakkaiden kanssa ennen kuin ne otetaan ruokalistalle.

Kehittäminen tehtiin omin voimin ilman ulkopuolista rahoitusta, eikä se ole lisännyt oleellisesti kustannuksia. Maistelutuotteet ovat usein yrityksiltä saatuja maistelutuotteita, joten tähän menee lähinnä työaikaa monilta. Asia on kuitenkin tärkeä ja toiminnasta on saatu paljon myönteistä palautetta.
Tulokset
Ruokien maistelua on melkein joka kerta ja näin saamme hyviä ruokia ruokalistalle. Nykyisin kyselyjä tehdään yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa ja lisäksi kokkimme kyselevät henkilökunnalta ja asiakkailta suoraan palautetta. Tämän lisäksi raati toimii. Viime kerralla maistelimme nakkikastiketta, sen eri vaihtoehtoja, koska oli tullut palautetta, että kastike on "limaisen oloista". Äänestyksen pohjalta valittiin uusi kastikepohja nakkikastikkeeseen. Lisäksi maistelimme uutuustuotteita ja makuraadin valintojen pohjalta olemme valinneet mm. kasvisruoat ruokalistalle. Raadissa esiintulleiden mielipiteiden johdosta salaatti pyritään tarjoamaan usein sekoittamatta varhaiskasvatuksessa, koska salaattia syödään tällä tavoin enemmän.
Raadin toiminnasta tehdään aina muistio ja se jaetaan sähköisesti opetus- ja kasvatusorganisaatiolle, lautakunnalle ja kaupungin johdolle ja näin saamme ehkä "vääriä" mielikuvia vähennettyä. Lisäksi tämä toiminta näkyy hyvin sosiaalisessa mediassa, koska asiakkaat ovat innokkaita sosiaalisen median käyttäjiä.

Toimintaa tullaan jatkamaan, koska sen avulla saamme tyytyväisempiä asiakkaita, pienennämme hävikkiä ja edesautamme lapsista kasvamaan monipuolisesti erilaista ruokaa syöviä aikuisia.

Yhteyshenkilöt

Kaija Rönni
kaija.ronni(ät)ikaalinen.fi
palvelupäällikkö
Ikaalisten kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta