10.12.2020
Lohjan kaupunki / Lasten, nuorten ja heidän perheidensä palvelualue, Lohja

Lasten, nuorten ja perheiden alueellinen hyvinvointityö

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Alueellista hyvinvointityötä lähdettiin kehittämään 2016, jolloin Lohjalla tehtiin organisaatiomuutos. Tahtotila oli ja on, että palvelut olisivat lähellä lapsiperheitä oman lähikoulun alueella. Alueet muodostettiin yläkoulualueittain.
Ratkaisu
Aluejohtajat (rehtorit ja päiväkodin johtajat) velvoitetiin suorittamaan Tuotekehittämisen erikoisammattitutkinto, jossa kehitettiin erilaisia konkreettisia tuotteita tukemaan aluemallia. Oppisopimuskoulutus on jatkunut ja siihen on osallistunut hyvin laajasti alueiden toimijoita, myös kolmannelta sektorilta. Koulutus on edistänyt myös verkostoitumista. Alueille perustettiin ydinryhmät, jotka suunnittelivat toimenpiteitä juuri oman alueensa hyvinvoinnin edistämiseksi. Lisäksi oli laajat hyvinvointiryhmät, jotka toimivat yhteisöllisinä opiskeluhuoltoryhminä. Mukaan on vähitellen saatu vanhempien edustus, kolmas sektori sekä laajasti kaupungin perheiden hyvinvoinnin eteen tekevää ammattihenkilöstöä. Olemme saaneet apua aluetyön kehittämiseen Kuntekolta sparrauksen muodossa, joka on tuonut meille konkreettisia työvälineitä ja kehittämisaskeleita aluekohtaisesti. Mäntynummen, Jänrfeltin sekä Källhagenin alueilla on toteutettu Tamoran vetämänä kaksipäiväiset sparraukset, joissa on paneuduttu verkostotyöhön, viestintään ja asiakaslähtöisyyteen. Erikoisammattitutkinnon on tarjonnut Luksia oppisopimuksena. Kustannukset ovat hyvin minimaaliset.
Tulokset
Avoimuus kuntalaisten suuntaan on kehittynyt. Myös kuntalaisten osallisuus kehittämistyössä näkyy. Alueen työntekijät tuntevat paremmin asiakaskuntansa ja alueen ilmiöt ja pystyvät siten paremmin kehittämään palveluita sopivammaksi. Vanhempainillat ovat muuttuneet digitaalisiksi ja osallistuminen niihin on kasvanut räjähdysmäisesti. Lohjan kansalaistoiminnan keskus, joka edustaa yhdistyksiä ja järjestöjä, on saanut jalansijan alueiden hyvinvointityössä ja meillä on yhteinen tavoite. Kehittämistyötä jatketaan, koska olosuhteet muuttuvat jatkuvasti ja ymmärrys kasvaa. Haluamme huomioida ja kuulla myös pienten kylien lapsia ja nuoria ja siksi esimerkiksi alueita tulee miettiä, ovatko ne tällä hetkellä tarkoituksen mukaisia eli asiakaslähtöisiä. Työtä riittää!
Liitteet
Aluejohtamisen aloitus 2016 .pdf

Yhteyshenkilöt

Taru Rahkama
taru.rahkama(ät)lohja.fi
Asiakkuuspäällikkö
Lohjan kaupunki / Hyvinvointi toimiala
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta