16.10.2023
Kangasalan kaupunki/sivistyskeskus, Kangasala

Oksalla yhdessä -malli

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Kangasalla haluttiin tarttua lasten ja nuorten haasteisiin ennaltaehkäisevästi. Kehittämistyö käynnistyi maaliskuussa 2023 valtuustoaloitteen pohjalta.

Kehittämistyölle on nimetty koordinaattori ja koordinaatioryhmänä toimii lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä. Tavoitteena on yhteensovittaa kaikki tuen ja ennaltaehkäisevän työn muodot, mitä Kangasalla on tarjolla lapsille, nuorille ja perheille suunnatuissa palveluissa. Lisäksi tavoitteena on kartoittaa lasten ja nuorten kasvuun, osallisuuteen ja hyvinvointiin liittyviä aukkoja palveluverkossa ja kehittää palveluita vastaamaan paremmin lasten ja nuorten tarpeisiin.

Oksalla yhdessä -mallin neljä painopistettä ovat 1) lasten ja nuorten osallisuuden, yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin edistäminen, 2) vanhemmuuden tukeminen, 3) olemassa olevien palveluiden yhteensovittaminen sekä 4) varhainen puuttuminen.
Ratkaisu
Mallia lähdettiin ideoimaan useilla eri moniammatillisilla kokoonpanoilla. Lopulta päädyttiin käyttämään kartoittamisen työvälineenä Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallin nykytilankartoitusta. Nykytilan kartoitus käynnistettiin loppukeväästä 2023 ja se valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Kartoittaminen alkoi keräämällä yhteen kaikki kaupungin palvelut lapsille, nuorille ja perheille. Mukana on myös käynnissä olevat lapsiin ja nuoriin kohdistuvat kehittämishankkeet. Työtä tukemaan perustettiin moniammatillinen, lasten ja nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten verkosto. Seuraavana kartoitetaan mallin painopisteitä tukevat palvelut ja palveluverkon aukot. Kartoituksen pohjalta kehitetään palveluita vastaamaan paremmin lasten ja nuorten tarpeita.

Työ on vasta alussa ja se tulee kehittymään matkan varrella esille nousevien tarpeiden pohjalta. Malliin ei ole käytössä erillistä rahoitusta, vaan siinä hyödynnetään olemassa olevia resursseja. Tarpeen mukaan tulevaisuudessa voidaan harkita myös hankerahoituksen hakemisen mahdollisuutta.

Mallissa korostuu moniammatillinen työskentely ja tiedonkulun parantaminen sekä konkreettiset muutokset lasten ja nuorten arjessa.

Tulokset
Tähän mennessä tehdyt toimenpiteet ovat osoittautuneet hyviksi. Tiedon jakaminen eri ammattilaisten kesken on osoittanut tarpeelliseksi ja on vältytty päällekkäisen työn tekemiseltä. Kartoituksen avulla nähdään myös hyvä ja tärkeä työ, jota kunnassa tehdään jo lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden eteen ja hyviä käytäntöjä on tärkeää jakaa kaikkien tietoisuuteen.

Yhteyshenkilöt

Maiju Paajanen
maiju.paajanen(ät)kangasala.fi
Osallisuuskoordinaattori
Kangasalan kaupunki
Marjut Markkinen
marjut.markkinen(ät)kangasala.fi
Hyvinvointikoordinaattori
Kangasalan kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta