4.10.2019
Hämeenlinnan kaupunki, Henkilöstöpalvelut, Hämeenlinna

Työn iloa ja onnistumisia - työhyvinvointikyselyn uudistaminen

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Idea syntyi jopa vähän vahingossa kun mietimme työhyvinvointikyselyjen uudistamista, niiden tavoitetta ja kysymysten asettamista. Tässä yhteydessä totesimme, että sen sijaaan, että keskitymme siihen missä olemme huonoja ja pitäisi parantaa, meidän tulisi rakentaa myönteistä toimintakulttuuria, jossa tarkastelemme onnistumisia, mahdollisuuksia ja potentiaaleja ja miten voimme olla vielä parempia työssämme. Hämeenlinnan kaupungin strategiassa on jo vuodesta 2014 ollut viisi toimintakulttuuria; arvostan jokaista kohtaamista, toimin johdonmukaisesti yhdessä sovittujen tavoitteiden eteen, minulla on lupa innostua, teen yhdessä ja olen Hämeenlinnan- väkeä. Toimintakulttuuri oli jäänyt vähän irralliseksi ja päätimme kytkeä nämä viisi teemaa Työn ilo- toimintatavan teemoiksi ja siten antaa jokaisella työntekijälle mahdollisuuden toteuttaa strategian toimintakulttuurin teemoja omassa työssään.
Tavoitteena on rakentaa uusi myönteinen toimintakulttuuri, jonka avulla kaikki työntekijät voivat löytää työn ilon joka päivä, he voivat tulla töihin hyvällä mielellä ja tehdä yhdessä työtä onnistumisten ja innostumisen kautta. Kaiken perustana ovat loistavat asiakaskohtaamiset, huippuosaaminen ja kristallinkirkas perustehtävä ja kukapa ei haluaisi loistaa omassa työssään ja olla ylpeä siitä mitä tekee ja mitä saa aikaan.
Myönteisyydellä ja työn ilolla on suuri vaikutus työn sujuvuuteen, tuloksiin ja työhyvinvointiin. Tutkimusten mukaan positiivinen työvire näkyy ihan kaikessa, kantavana ajatuksena on että työn ilon ja innostuksen kautta syntyy uusia ideoita ja uusia tapoja tehdä työtä ja näiden kautta taas työstä tulee sujuvampaa, henkilöstöstä hyvinvoivaa ja työteosta tuloksekasta ja nautinnollista.
Ratkaisu
Uutta Työn ilo- toimintatapaa tukee työyhteisöjen työn ilon työpajat, joihin tartutaan teema kerrallaan. Työpajojen avulla rakennetaan Hämeenlinnaan myönteisyyteen perustuvaa toimintakulttuuria. Teemojen sisällöt on rakennettu jatkumona toisilleen ja uusi teema lanseerataan noin puolen vuoden välein. Ensimmäinen teema Lupa innostua julkaistiin huhtikuussa 2019 ja seuraava teema Teen yhdessä julkaistaan lokakuun 2019 aikana.
•Lupa innostua -työpajassa pureudutaan perustehtävään, yhteisiin arvoihin, mahdollisuuksiin ja uhkakuviin ja rakennetaan konkreettisia askeleita kohti innostumista.
•Teen yhdessä -työpajassa keskitytään ajatukseen; mitä minun pitää tehdä, jotta olisin halutuin yhteistyökumppani ja minä pyrin tekemään kaikkeni, että kaveri onnistuu.
•Arvostan jokaista kohtaamista -työpajassa keskitytään ajatukseen, jossa jokainen kohtaaminen on arvokas. Miten toimin, että jokainen kohtaaminen on yhtä arvokas.
•Toimin johdonmukaisesti yhdessä sovittujen tavoitteiden eteen -työpajassa fokusoidaan osaamisen vahvistamiseen. Osaamisen virtaaminen ja huippuosaamisen arvostaminen mahdollistavat tavoitteiden saavuttamisen.
•Olen Hämeenlinnan väkeä -työpajassa rakennetaan tunne siitä, että olen ylpeä omasta työstäni.
Esimiehet pitävät valmiiksi laaditun aineiston pohjalta työpajat henkilöstölleen työpaikkakokousten yhteydessä, yhteen työpajaan kuluu 1,5-2 tuntia aikaa. Esimiehillä on tarvittaessa mahdollista saada etukäteen sparraustukea työpajan suunnitteluun ja pitämiseen tai apua työpajan toteuttamiseen. Tukena heillä on valmiin aineiston lisäksi videomateriaalia ja uutena työkaluna Teen yhdessä- teeman osalta kokeiemme esimies- podcastia, jossa työpajamateriaali käydään sivu sivulta läpi ja kerrotaan mihin asioihin tulee kiinnittää huomiota ja annetaan ohjeita miten ne kannattaa käydä läpi.

Toimintamallin jalkauttamisessa on panostettu viestintään ja onnistumisten esiin nostamiseen. Esimiehet ja henkilöstö saavat säännöllisin väliajoin Työn ilo- uutiskirjeitä, videoita ja blogeja, onnistumisia ja ideoita kerätään ja tuodaan esille Fiksua työstä – tarinoita kehittämisestä ja onnistumista –sivustolla https://fiksuatyota.wordpress.com/).

Myös kehityskeskustelut on uudistettu onnistumiskeskusteluiksi, jossa käsitellään onnistumisia, osaamista, kehittymistä, hyvinvointia, motivaatiota ja johtamista.

Kehittämistyön päävastuu on työhyvinvointiasiantuntija Laura Latomäellä sekä henkilöstö- ja hallintojohtaja Anne Iijalaisella. Työn ilon kehittämisryhmä, joka koostuu edellä mainittujen lisäksi työsuojeluvaltuutetusta, kahdesta luottamusmiehestä, kolmesta esimiesedustajasta, työhyvinvointipäälliköstä, henkilöstöpäälliköstä, projektityöntekijästä ja palvelussuhdepäälliköstä, on myös osallistunut aktiivisesti kehittämiseen. Kaupungin johto on sitoutunut Työn ilon toimintatapaan ja oli yksi ensimmäisistä yhteisöistä, jossa Lupa innostua- työpaja pidettiin.

Ulkopuolista rahoitusta Työn ilon toimintamallin kehittämiseen ei ollut, kehittämistyö on tehty muutamaa sparrausta lukuun ottamatta omana työnä. Kustannuksia on 10/2019 mennessä syntynyt yhteensä n. 13 000 €, jotka sparrausten lisäksi koostuu visuaalisen materiaalin tuottamisesta ja painattamisesta.
Tulokset
Toimintakulttuurin muutos on aina pitkäaikainen prosessi mutta työpajat ovat jo nyt osoittaneet, miten tärkeää vuorovaikutus työyhteisössä on. Ja miten tärkeää on, että yhdessä on sovittu ja kirjattu mikä meidän perustehtävä on. Sekä esimiehet että työntekijät ovat antaneet erittäin positiivisen palautteen työpajoista.

Toimintamallin eteenpäinvieminen jatkuu kaikkien viiden teeman osalta alkuvuoteen 2021 asti ja tämän jälkeen tarkoituksena on rakentaa jatkumoa toimintakulttuurin ylläpitämiseksi ja jatkokehittämiseksi.

Yhteyshenkilöt

Anne Iijalainen
anne.iijalainen(ät)hameenlinna.fi
henkilöstö-ja hallintojohtaja
Hämeenlinnan kaupunki
Anne Iijalainen
anne.iijalainen(ät)hameenlinna.fi
henkilöstö-ja hallintojohtaja
Hämeenlinnan kaupunki/henkilöstöpalvelut

Laura Latomäki
laura.latomaki(ät)hameenlinna.fi
hyvinvointiasiantuntija
Hämeenlinnan kaupunki/henkilöstöpalvelut
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta