11.9.2020
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, osaamisen kehittämisen palvelut, Helsinki

Virtuaalivalmennus Helvi: Suojellaan lapsia seksuaaliväkivallalta

Yhteistyössä: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi, Kerava, Sipoo, Tuusula
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Tarvitsimme virtuaalisen työkalun coach:in, jonka avulla voi lisätä tietoisuutta ja osaamista sekä pystyy kehittämään prosesseja vaivattomasti työpaikoilla tai etätyössä lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ja groomingin ehkäisyssä Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Keravalla, Kirkkonummella, Kauniaisissa, Tuusulassa ja Sipoossa. Helsingin kaupungilla oli kehitelty alustaa, jolla tämä kaikki oli mahdollista, joten ryhdyimme toimeen huippuasiantuntijoiden kanssa.

Rakensimme käsityönä virtuaalivalmentajaa ja fasilitaattoria. Teemaan johdattamaan teimme podcastin Riko hiljaisuus – Lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ja groomingin ehkäisy. Helvissä käsikirjoitimme ja kuvasimme sensitiivisen videon havahduttamaan, herättämään ja oivalluttamaan grooming-ilmiöstä. Tämän jälkeen rakensimme tieto-osuudet ja fasilitointirakenteen, jolla Helvin ääni pystyi tiimejä valmentamaan teemaan vaativalla herkkyydellä.

Lopulta syntyi Helvi rakenne, jonka avulla tiimit pystyivät perehtymään seuraaviin teemoihin:
Mistä ilmiössä on kysymys ja kuinka voimme sen tunnistaa?
Kuinka toimia, kun kohtaa lapsen, johon epäilee kohdistuneen seksuaaliväkivaltaa?
Miten ehkäisemme lapsiin kohdistuvaa groomingia ja seksuaaliväkivaltaa?
Yhteinen keskustelu ja lopputulokset.

Helvin jälkeen tiimi pystyy tulostamaan keskusteluistaan tiimitaulun, jonka avulla palveluprosesseja pystyy kehittämään edelleen.
Ratkaisu
Haimme opetushallitukselta hankerahoituksen henkilöstökoulutuksiin lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ja grooming-ilmiön ehkäisemiseksi.

Tämän jälkeen hahmoteltiin Seksuaaliväkivalta ja grooming-ilmiön kokonaisuus ja siihen liittyvät eri teemat ja näkökulmat. Yhteistyökuntien ja järjestöjen (Suojellaan Lapsia Ry, Pelastakaa Lapset ry, MLL, Väestöliitto) kanssa rakensimme materiaalipankin osaksi Helviä arkityön tueksi.

Tämän jälkeen käsikirjoitettiin podcast, jossa vetäjänä oli hankkeen projektikoordinaattori, Otava media ja Suojellaan Lapsia ry. Podcastiin osallistui keskusrikospoliisi, Kaskon opiskelijahuollon psykologi ja Suojellan Lapsia ry. Tämän jälkeen vaiheena oli käsikirjoittaa video Helviä varten, jossa mukana oli hankkeen projektikoordinaattori, Suojellaan lapsia ry ja Otava media. Video kuvattiin keväällä 2020.

Helvin fasilitointirakenteen ja kokonaisuuden yhteen työsti hankkeen projektikoordinaattori. Kaupunginkanslian kautta luotiin Helvin visuaalinen ilme ja ääni.

Helvi luotiin opetushallituksen rahoituksen turvin ja ilmiön erityisasiantuntijuudessa apua toi järjestöyhteistyö.
Tulokset
Helvin käyttö on jo alkanut ja sitä ovat hyödyntämässä kaikkien yhteistyökuntien opiskelijahuolto, opetushenkilöstö ja esihenkilöt sekä iltapäivätoiminnan henkilöstö. Se soveltuu myös sote-ammattilaisille. Syksyn 2020 aikana sen tekee noin 300–400 hankekoulutuksiin osallistuvaa, joiden mukana noin 5–15 lasten ja nuorten kanssa työskentelevää ammattilaista. Tietoisuuden lisäämisen ja osaamisen kehittämisen kautta voimme muuttaa nykyisiä toimintamalleja. Tällä tavoin osaamme ehkäistä, tunnistaa ja kohdata lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa ja groomingia.

Suojellaan lapsia seksuaaliväkivallalta Helvi löytyy sivustolta helvi.hel.fi

Yhteyshenkilöt

Stella Leoni
stella.leoni(ät)hel.fi
projektikoordinaattori
Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Henkilöstöpalvelut, Osaa
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta