24.9.2021
Kangasalan kaupunki/ Sivistyskeskus/Sosiaali- ja terveyskeskus, Kangasala

Kangasalan sähköinen perhekeskus

Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Perheiden palvelut ovat olleet vaikeasti löydettävissä kaupungin verkkosivuilta. Kaupunkilaisen on pitänyt tietää, kenen palvelua etsii ja mihin sivustolle pitää hakeutua, sivut ovat toimineet organisaatiolähtöisesti.

Osana lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa 2013-2016 pohdittiin perheiden palvelujen kokoamista kaupungin verkkosivuille ja kuvaamista yhdellä kuvalla. Suunnitelmissa oli palvelujen puu, johon kaikki palvelut olisi sijoitettu. Ajatuksena oli, että kuvan otsikot toimisivat sähköisinä linkkeinä, joiden kautta tavoittaisi kyseisen palvelun. Tekninen toteutus ei silloin onnistunut.

Sähköistä perhekeskusta alettiin kehittämään suunnitelmallisesti Lape-hankkeen (2017-18) aikana. Tavoite oli koota palvelujen kokonaisuutta helposti löydettäväksi kokonaisuudeksi. Tavoitteina olivat asiakaslähtöisyys, helppo löydettävyys, varhainen tuki, itsehoidon ja ennaltaehkäisyn näkökulma, elämän hallintaa tukevan luotettavan tiedon helppo löydettävyys ja tavoitettavuus.

Kangasalla palveluverkko oli pirstaleinen, eikä mahdollisuutta fyysisen perhekeskuksen (saman katon alle) perustamiseen ollut. Näin palvelujen kokoaminen sähköiseen muotoon helposti löydettäväksi kokonaisuudeksi muodostui ainoaksi vaihtoehdoksi.

Tekniseen toteutukseen ei kuitenkaan hankkeen aikana ollut mahdollisuuksia, vaikka rakenne oli jo valmiina.

Ratkaisu
Toimintakaudelle 2020-2021 varhaiskasvatus sai valtion koronaerityisavustusta, josta osa oli suunnattu sähköisen perhekeskuksen kokoamiseen ja sähköisten palvelujen kehittämiseen.

Varhaiskasvatukseen palkattiin hankekoordinaattori Marjut Markkinen, joka toteutti sähköisen perhekeskuksen kokoamisen kaupungin verkkosivuille yhteistyössä eri asiantuntijatahojen kanssa.

Käytännössä kehittämistyöhön ovat osallistuneet monialaisena yhteistyönä Kangasalan kaupungin eri palvelukeskusten työntekijät, Perhekeskustyöryhmä, Kangasalan seurakunta ja eri järjestöjen toimijat. Myös kaupunkilaiset ovat olleet mukana kehittämistyön eri vaiheissa kommentoiden ja antamalla ideoita ja näkemyksiä palvelun kehittämiseen.

Sähköinen perhekeskus julkaistiin 9.3.2021 henkilökunnalle ja 11.3.2021 yleisölle. Sivustolle avattiin palautekysely käyttäjille, tavoitteena hyödyntää käyttäjäkokemuksia kehittämistyössä.

Kesän 2021 perhekeskuksen etusivulle lisättiin myös lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn sivusto, sekä työikäisen väestön elintapojen omapolku.

Sivustolle on koottu paikallisten palvelujen lisäksi suuri joukko valtakunnallisia verkkopalveluja, tietopankkeja perheiden, lasten ja nuorten arjen haasteiden tueksi sekä sähköisiä avunpyyntökanavia nopeiden yhteydenottojen varmistamiseksi (Apua-napit perhetyöhön, nepsyosaajille ja nuorisopalveluihin).

Kehittämisessä huomioitavia asioita olivat Kangasala-sivuston rakenne, joten sivustossa noudatettiin samanlaista rakennetta kuin muuallakin kaupungin verkkosivustolla.
Saavutettavuusdirektiivi oli otettava huomioon teknisessä toteutuksessa (saavutettavuus= esteettömyys verkossa)Tavoitteena on saada sivustolle kattavasti tietoa helposti löydettävässä muodossa. Sivuston ylläpito vaatii jatkuvaa kehittämistä, päivitystä ja vastuutahoja.

Sivustoa on markkinoitu kaupungin eri palvelukeskuksissa ja toimipisteissä, paikallislehdissä ja some-kanavilla.
Tulokset
Laaja palveluvalikoima on saatu koottua helposti löydettäväksi kokonaisuudeksi.
Sivusto sisältää:
- Sähköisen palvelutarjottimen ja tietopankin, tietoa raskaudesta ja synnytyksestä, lasten ja nuorten kasvusta ja kehityksestä eri ikäkausina, nepsy-tietoa ja palveluja, Nepsy-nappula
- Tietoa vanhemmuudesta ja parisuhteesta, eroauttamisesta, tietoa ja apua elämän kriiseihin (mm. lähisuhde- ja perheväkivallan sivusto)
- Työikäisten elintapojen omapolku uutena
- Omaolo palvelujen nettivalmennussivustot ja muut palvelut

Ammattilaisten yhteistyö on tiivistynyt ja perhekeskuspalvelujen kokonaisuus hahmotetaan selkeämmin.. Yhteistyö myös muiden toimijoiden kanssa on tiivistynyt. Sähköisten palvelujen merkitys on vahvistunut ja palvelujen kehittämistarve on realisoitunut. Kaupunkilaisilta on tullut palautetta selkeydestä ja helposta käytettävyydestä.

Kangasalan malli on herättänyt kiinnostusta niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin ja se on pohjana/esimerkkinä Pirkanmaan sähköisen perhekeskuksen kehittämistyössä. Se on mukana yhtenä esimerkkinä/mallina myös valtakunnallisessa sähköisen perhekeskuksen kehittämistyössä. Mallin käyttöoikeuksia on annettu useille kunnille eri puolella Suomea.

Kehittämistyöstä on jatkettu julkaisun jälkeen suunnitelmallisesti ja tiiviisti. Kokonaisuuden ylläpito, tietojen ajan tasalla pitäminen ja muuttuvien ilmiöiden, rakenteiden jne huomioiminen vaatii säännöllistä ylläpitoa ja resursointia.

Kehittämisajatuksina on lisätä sähköiseen perhekeskukseen tulevaisuudessa esim. palveluohjausta ja chattipalveluja.

Yhteyshenkilöt

Maija Mäkinen
maija.makinen(ät)kangasala.fi
Hyvinvointikoordinaattori
Kangasalan kaupunki
Marjut Markkinen
marjut.markkinen(ät)kangasala.fi
Hankekoordinaattori
Kangasalan kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta