1.6.2018
Ikaalisten kaupunki, ravitsemis- ja siivouspalvelut, Ikaalinen

Ylijäämäruoan hyödyntäminen monella eri tavalla

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Ruokailussa jää vaihtelevasti ruokaa yli ja sitä ei pystytä hyödyntämään keittiöllä. Asiaa pohdittiin ja siihen löydettiin monia ratkaisuja mm. lukiolaisille tarjottiin mahdollisuutta ottaa ylijäämäruokaa kotiin halutessaan. Tämä toiminta aloitettiin vuonna 2016. Sitten koulujen ja päiväkotien sekä ikäihmisten ruokapalvelujen ruokalistoja yhtenäistettiin hieman, jotta valmistettavia ruokia voidaan hyödyntää muissakin yksiköissä esim. henkilökunnan poissaolotilanteissa tai tilanteissa, että ruokaa on jäänyt yli. Tämä käynnistettiin marraskuussa 2017 ja on otettu käyttöön.

Lisäksi yksi kaupungin työntekijä kysyi voitaisiinko sitä antaa hyötykäyttöön muihin yksiköihin. Asiaa selvitettiin ja Ikaalisten kaupungin työpaja oli halukas vastaanottamaan ylijäämäruokaa. Toiminta käynnistyi syksyllä 2017. Joulukuussa saimme Kilvakkalan koulun oppilailta esityksen, että ylijäämäruokaa hyödynnettäisiin tehokkaammin. Nyt on enää muutamia keittiöitä, joiden ylimääräruoan hyödyntäminen on sopimatta, mutta keittiölle on hankittu jäähdytyskaappeja, jotta sen hyödyntäminen myös omassa käytössä onnistuu paremmin.

Tavoitteena ylijäämäruoan hyödyntämiselle on, että sille löydetään hyvät ja helpot toimintatavat ja että ruoasta olisi oikeaa hyötyä jollekin, koska ylijäämäruokaa ei pystytä täysin poistamaan.
Ratkaisu
ks. edellä

Kehittämisessä on ollut mukana ruokapalvelun työntekijät, monet eri osastot, kuntalaisia, johtoa. Toiminnan kehittely on vielä kesken ja kehittäminen on tehty omin voimin.
Tulokset
Ylijäämäruokaan on kiinnitetty enemmän huomioita, joten sitä jää vähemmän, koska on otettu myös vakioidut sähköiset reseptit tehokkaammin käyttöön. Ruokalistoja on uudistettu ja yhtenäistetty, jotta yhteistyötä eri keittiöiden kanssa on voitu lisätä. Toiminnalla on saatu jo nyt raaka-ainesäästöjä, pienennettyä jätemäärää sekä joustavuutta ja yhteistyötä eri hallintokuntien ja keittiöiden kanssa.

Toiminnan kehittämistä jatketaan, jotta kaikilla keittiöillä on ylijäämäruoalle järkevä ja vastuullinen osoite.

Yhteyshenkilöt

Kaija Rönni
kaija.ronni(ät)ikaalinen.fi


Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta