21.8.2018
Porin kaupunki, Pori

Henkilöstöohjelman laatiminen osallistaen

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Porin kaupungin organisaatiouudistus toteutui 1.6.2017. Organisaatiouudistuksen tavoitteina olivat johtamisjärjestelmän uudistaminen, henkilöstön joustava käyttö, myös yli hallintokuntarajojen, luottamus- ja virkamiesjohdon työnjaon selkeyttäminen, tehokkuuden ja taloudellisten työskentelymenetelmien kehittäminen mm. tietotekniikan avulla sekä henkilöstön osaamisen edistäminen.

Aikaisemman henkilöstöohjelman uudistaminen oli ajankohtaista aikataulullisesti. Uudistunut organisaatio tarjosi mahdollisuuden laatia uusi henkilöstöohjelma johtoa, päällikkötasoa ja henkilöstöjärjestöjen edustajia osallistaen ja samalla ohjelmaan sitouttaen. Hyvään henkilöstöpolitiikkaan kuuluu henkilöstöohjelman laatiminen osana kaupunkistrategiaa. Henkilöstöohjelma on osa Porin kaupungin strategian kokonaisuutta - strategiaperhettä, strategisen henkilöstöjohtamisen väline ja sen tarkoituksena on tukea ja täydentää kaupunkistrategiaa. Henkilöstöohjelmalla toteutetaan kaupungin strategisia tavoitteita henkilöstöpolitiikan keinoin.

Henkilöstöohjelman yleiset tavoitteet:
• toteuttaa kaupungin strategisia tavoitteita henkilöstöpolitiikan keinoin
• ennakoida odotettavissa olevat lainsäädännön, toimintaympäristön ja työelämän
muutokset
• tukea työn tuloksellisuuden ja tuottavuuden kehittymistä
• vastata henkilöstön rakenteellisiin, määrällisiin ja osaamisvaatimusten muutoksiin
• edistää henkilöstön työhyvinvointia ja työkykyisyyden säilymistä
• toimia pohjana ja perusteluina esimiestyössä tehdyille ratkaisuille.

Uuden henkilöstöohjelman laatimisen ja jalkauttamisen avulla tavoitellaan kaupungin organisaation toimintakäytäntöjen yhtenäistymistä henkilöstöjohtamisessa, henkilöstön oikeudenmukaista ja tasapuolista kohtelua sekä kohtelun kokemusta huolimatta siitä, missä osassa laajaa organisaatiota henkilö työskentelee.
Ratkaisu
Porin kaupungin HR-yksikkö valmisteli henkilöstöohjelmaa yhteistyössä toimialajohtajien, yksiköiden päälliköiden ja pääluottamusmiesten kanssa. Kaupungin sisäisessä toimialajohtajille ja yksiköiden päälliköille suunnatussa koulutussarjassa ’Elämä uuden Porin organisaatiossa’ henkilöstöohjelmaluonnoksen arviointi ja kehittäminen olivat yhden koulutuspäivän ennakkotehtävänä. Tehdyistä ennakkotehtävistä saatiin vielä lisäarvoa henkilöstöohjelmaluonnokseen.

Henkilöstöohjelmaluonnosta käsiteltiin kaupunkitason yhteistyötoimikunnan kokouksessa huhtikuussa 2018 ja sen hyväksyi kaupunginvaltuusto kesäkuussa 2018. Henkilöstöohjelma laadittiin kahdeksi valtuustokaudeksi ja se päivitetään joka valtuustokauden alkaessa.
Tulokset
Henkilöstöohjelmaa jalkautetaan toimialojen esimiehille ja henkilöstölle suunnatuissa koulutustilaisuuksissa syksyllä 2018. Henkilöstöohjelman tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain ja toteutuminen esitetään henkilöstöraportissa. Arvioinnin vastuutoimijana toimii kaupungin HR-yksikkö.

Yhteyshenkilöt

Sirkka-Liisa Varjus
sirkka-liisa.varjus(ät)pori.fi
Kehittämispäällikkö
Porin kaupunki/HR-yksikkö
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto/esihenkilöt
ja henkilöstö

Toimialat

Toiminnot

Teemat